fbpx

Business Kuopio

 

Kuopiosta kaavoituksen ykkönen – kauppakamarin yhteistyöverkosto uskoo nopeisiin tuloksiin

27.9.2021

Kuopion kaupunki on  vahvassa vedossa. Viimeisten 12 kuukauden aikana, 8. suurin kaupunki, Kuopio, oli 2. muuttovetovoimaisin kunta Suomessa. Samaan aikaan kaupunki houkuttaa myös uusia yrityksiä kuten ICT-alan yrityksiä (Vincit, Unikie, Ambientia ja Nordcloud) sekä investointeja.

Kuopion alueen kauppakamarin yhtenä tärkeänä tavoitteena on vaikuttaa yritysten toimintaympäristöön, jotta elinkeinoelämä kehittyy paikallisesti ja menestyy kansainvälisesti. Kauppakamarin teollisuusvaliokunta on nostanut Kuopion kaavoituksen sujuvoittamisen ykköstavoitteekseen ja puheenjohtaja Petteri Heimosen johdolla kehitystyö etenee kohti kunnianhimoista tavoitetta.

”Uskon, että tiivistämällä yhteistyötä voimme nostaa Kuopion kaavoituksen ykköseksi Suomen suurien kaupunkien vertailussa. Tämä vaatii saumatonta yhteistyötä ja osapuolten ammattitaitoista panosta hienon kaupunkimme kehittämiseksi. Parantunut yhteistyö tarjoaa entistä vaikuttavamman työpaikan Kuopion tulevaisuuden kaavoittajille”, tiivistää toimitusjohtaja Petteri Heimonen PetterSteel Oy:stä.

Kuopion alueen kauppakamari on yhdessä kaupungin kanssa järjestänyt kaksi kaavoitustyöpajaa, joiden yhteistyöhenki on ollut positiivinen. Mukana olleet tahot uskovat yhteistyön lisäämisen tuovan ratkaisuita kiihtyvään yhteiskunnan kehitykseen.

”Kuopiossa on vahva yhdessä tekemisen meininki ja kauppakamari on kiitollinen erinomaisen vauhdikkaasti käynnistyneestä kehitystyöstä. Tällaiselle vuoropuhelulle on ollut selvä tarve. Olemme samalla tuoneet Kuopioon mallia Ranskasta, jossa Kauppakamareilla on merkittävä rooli myös kaavoituksen kehittämisessä”, toteaa Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

”Tämä Kuopion malli on erittäin edistyksellinen. Meillä on PlanCity-tutkimusryhmässä todettu, että yksi keskeinen ongelma on, että kaavoitusprosessi on kankea ja sitä tulkitaan erilailla eri kunnissa. Siksi on hienoa, että kokeilukulttuurihengessä prosessi on avattu ja eri osapuolet yhdessä tekevät ennakointia ja ideoivat yhteisesti ratkaisuita. Tämä on tärkeä lähtökohta, jotta kaikki näkevät läpinäkyvästi prosessin. Seuraava kaavoitustyöpaja on suunniteltu hyvin ja se etenee nyt innostaen ideoimaan uutta ”Kuopio-sovellusta”, kannustaa Industry Professor Ari Ahonen, Tampereen yliopistosta.

Kuopion kaupungilla on vahva tahtotila kasvattaa vetovoimaansa Suomen kasvukeskusten joukossa. Kuopiossa kaavoitus on tunnistettu pullonkaulaksi, johon panostamalla kaupunkia kasvattavia investointeja saadaan houkuteltua entistä enemmän.

”Yhteiskunnassamme on käynnissä kiihtyvä kaupungistuminen ja alueiden välinen kilpailu on selvästi nähtävissä. Kuopio valittiin Suomen toiseksi vetovoimaisimmaksi kaupungiksi, mikä näkyy myös kasvaneena investointihalukkuutena. Haluamme panostaa kaavoituksen vahvistamiseen ja toiminnan kehittämiseen, jotta tulevaisuudessa voisimme olla ykkönen”, kiteyttää Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

Kehitystyössä mukana oleva Rakennusteollisuus näkee kehityksen positiivisena.

”Kauppakamari on käynnistänyt kehitystyön, jolla on merkitystä koko Suomen menestykselle. Uusi kaavoitus- ja rakentamislaki uhkaa tuoda uuden kaavoitustason myötä lisätöitä ennestäänkin ruuhkaiseen kaavoitukseen. Meidän pitäisi ennemminkin pyrkiä entistä sujuvampaan maankäyttöön, jotta saisimme houkuteltua kansainvälisiä investointeja. Kuopiossa tämä on ymmärretty ja kehityssuunta kaavoituksen sujuvoittamiseksi on oikea”, kertoo Rakennusteollisuus RT ry:n Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen.

Kolmas kaavoitustyöpaja pidetään marraskuun alussa ja jo sitä ennen Kuopio tarjoaa töitä kahdelle uudelle vakinaiselle kaavoitusarkkitehdille tai -insinöörille.

”Toivottavasti Kuopion kaavoituksen resurssipula on helpottamassa monen tiukan työvuoden jälkeen. Kehittyvä kaupunki tarjoaa yhä monipuolistuvan tehtäväkentän yhteiskunnan näköalapaikalta.  Kilpailutamme myös konsulttitahoa Kuopion kumppanuuskaavoituspilottiin. Kaupungin yhä kiihtyvä kehitystahti vaatii joka tapauksessa vahvan ohjausvastuun kaupungin omilla resursseilla”, kommentoi va. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen Kuopion asemakaavoituksesta.

Lisätietoja:

Kuopion alueen kauppakamari

Kuopion kaupunki

Tampereen yliopisto

  • Industry Professor, Kiinteistökehittäminen, Ari Ahonen, ari.ahonen@tuni.fi, puh. 0400 618 300

Rakennusteollisuus RT ry

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Kauppakamarin yli 850 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Kuopion alueen kauppakamarin tiedote 27.9.2021

Tilaa uutiskirje