Business Kuopio

 

Lääkärit haluavat osallistua terveysteknologia kehittämiseen

22.1.2018

KuopioHealth selvitti Lääkäri2018-tapahtumassa lääkäreiden kiinnostusta terveysteknologiasta ja sen kehittämisestä. Tulosten mukaan lääkärit ovat kiinnostuneita terveysteknologiasta ja sen kehittämisestä sekä yritysyhteistyöstä. Kiinnostusta löytyy enimmäkseen osallistumisesta kehitystyöhön joko asiantuntijana tai ratkaisujen koekäytössä, mutta jossain määrin myös oman terveysteknologiayrityksen perustamiseen.

Suurin osa KuopioHealth-kyselyn 67 vastaajasta, yli 80 %, oli kiinnostunut terveysteknologiasta ja sen kehittämisestä. 28 % vastaajista koki tarvitsevansa tukea ideoiden tai ratkaisujen eteenpäin viemiseksi. Tukea toivottiin asiantuntijoilta yhteisideointiin, projektisuunnitteluun ja rahoituksen järjestämiseen, ja apua toivottiin liiketoimintapuoleen. Lähes puolet vastaajista oli kiinnostunut hyödyntämään kliinistä asiantuntijuuttaan terveysteknologisten ratkaisujen kehitystyössä.

Kysymykseen tavoista osallistua terveysteknologisten ratkaisujen kehitystyöhön vastasi 34 henkilöä. Heistä yli puolet voi antaa kehittämisehdotuksia asiantuntijuuteen pohjautuen, 38 % voi osallistua ratkaisujen koekäyttöön työyksikössään ja 29 % voi osallistua kliinisen laitetutkimuksen suorittamiseen. Lisäksi 27 % voi antaa työpanosta yritykselle, jossa kehitetään terveysteknologisia ratkaisuja ja 12 % on kiinnostunut oman terveysteknologisen yrityksen perustamisesta.

– Kyselyn tulos kertoo lääkäreiden kiinnostuksesta terveysteknologiaa kohtaan. Erityisesti uusi lääkärisukupolvi on avoin yritysyhteistyölle. Esimerkiksi BusinessFinlandin Clinical Entrepreneurship -ohjelma mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisen osallistumisen uusien innovaatioiden kehittämiseen työskentelemällä yrityksessä kuuden kuukauden ajan, kertoo Kirsimarja Metsävainio, KYSin Living Lab-projektikoordinaattori ja anestesiologi.

– Lääkäripäivillä oli hienoa olla osa KuopioHealth osastoa ja tuoda esille kuopiolaista osaamista. Pääsimme tapaamaan päivillä uusia ja vanhoja kontakteja, kertoo Healthcare Mobile Solutions Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kokkonen.

Kokkosen yrityksen mobiilisovellukset toimivat apuvälineinä sairaalan ja potilaan välillä. Heidän kehittämänsä sovellus sädehoidon potilaille on myös ollut käytössä KuopioHealth Living Lab -testausympäristössä.

Selvitys liittyy Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) aloittamaan Living Lab -toimintaan, jossa tulevaisuuden terveysteknologiaratkaisuja kehittävät yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan sekä palveluitaan aidossa terveydenhuollon ympäristössä.  Living Lab -palveluja kehitetään osana Kuopion kaupungin ja KYS:n terveysteknologian kehityskeskus (TeKe) -hanketta, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon liitto.

Lisätiedot:

  • Arto Holopainen, Kuopion kaupunki, arto.holopainen(at)kuopio.fi
  • Kirsimarja Metsävainio, Kuopion yliopistollinen sairaala, kirsimarja.metsavainio(at)kuh.fi

 

Tilaa uutiskirje