Business Kuopio

 

Nimityksiä Kuopion kaupungin yrityspalvelussa

28.2.2018

TkT Mika Raatikainen on nimetty 12.2.2018 alkaen yritysasiamieheksi Kuopion kaupungin yrityspalveluun

Yritysasiamiehen tehtävänä on toimia yritysten linkkinä kaupungin palveluihin, yritysalueiden ja tonttien markkinointi sekä yritystilajärjestelyt, toimivien yritysten aktivointi, sparraus ja yritysneuvonta, yritysverkostojen rakentaminen sekä yrityshankinta. Yritysasiamies toimii yhdessä eri sidosryhmien kanssa tutkimus-, koulutus- ja innovaatioympäristöjen kehittämisessä.

Mika Raatikainen on toiminut aiemmin Itä-Suomen Yliopiston liiketoiminnan kehityspäällikkönä ja sitä ennen Itä-Suomen Yliopiston tutkimuspäällikkönä. Ennen tutkijauraa Raatikainen toimi 14 vuotta omistajayrittäjänä ja toimitusjohtajana Knitco Oy:ssä tuotannollisen ja kaupallisen liiketoiminnan parissa. Raatikaisella on hyvä osaaminen mm. yritysten kehittämisestä, tutkimustulosten kaupallistamisesta, kansainvälisestä tutkimustoiminnasta ja yritysyhteistyöstä.

FT Mikko Juuti on nimetty 19.3.2018 alkaen projektipäälliköksi Invest & Grow in Kuopio region -hankkeeseen

Projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaishallinnasta, projektin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurannasta, kehittää toimintamallia alueen Invest in -toiminnalle, tuo alueen huippuosaamista ja yritystoimintaa näkyväksi sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Projektipäällikkö rakentaa ja ylläpitää sijoittumisten edistämiseen tarvittavaa alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoihin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin, integroi ja yhteen sovittaa Invest in -toimintaa kaupungin muihin merkittäviin hankkeisiin ja toimintoihin sekä kehittää investointikohteiden esittelykanavaa. Invest & Grow in Kuopio region -hanke kestää 30.6.2020 saakka.

Mikko Juuti on toiminut aiemmin Itä-Suomen Yliopiston liiketoiminnan kehityspäällikönä sekä KuopioHealth johtajana ja sitä ennen eri tehtävissä VTT:llä. Juutilla on osaamista useista Invest in -hankkeista, kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä kansainvälisten yritysten ja sijoittajien kanssa.

HTM Eeva Lehtomäki on nimetty 19.3.2018 alkaen projektisihteeriksi Invest & Grow in Kuopio region -hankkeeseen

Projektisihteeri vastaa hankkeen avustavista hallinnollista tehtävistä ja tukitoiminnoista, kuten ohjausryhmän valmistelutehtävistä, avustaa projektipäällikköä hankkeen yhteensovittamisessa ja integraatiossa muihin hankkeen kannalta oleellisiin projekteihin ja toimintoihin, osallistuu hankkeen eri osa-alueiden käytännön toimintaan ja järjestelyihin, osallistuu mahdollisten ostopalvelujen ja kilpailutusten valmisteluihin, vastaa hankkeen viestinnästä ja tiedotuksesta sekä suunnittelee hankkeen viestinnälliset toimenpiteet yhdessä muiden Kuopion kaupunkikonsernin tiedotus- ja viestintähenkilöiden kanssa, ylläpitää hankkeen suomen- ja englanninkielistä esittelymateriaalia, sekä osallistuu investointikohteiden esittelykanavan kehittämiseen. Invest & Grow in Kuopio region -hanke kestää 30.6.2020 saakka.

Eeva Lehtomäki on toiminut aiemmin vienti- ja hallintoassistenttina Pin Arctic Oy:ssä ja sitä ennen kansainvälisten asioiden koordinaattorina Study Advisoryssa Tampereella. Hänellä on hyvä kansainvälinen työkokemus, kokemusta EU-rahoitusohjelmista sekä monipuolinen kielitaito.

Katso yrityspalvelun yhteystiedot

 

Tilaa uutiskirje