Business Kuopio

 

Omistajanvaihdoksien alkuvaiheessa turvaudutaan lähiverkostoihin

2.8.2021

Yrityksensä myyntiä suunnittelevat etsivät ostajaa prosessin alkuvaiheessa usein omista verkostoistaan. Tämä käy ilmi Savon Yrittäjien tekemästä kyselystä yrityksensä myyntiä suunnitteleville pohjoissavolaisille yrittäjille. ”Myyntiprosessin edetessä käännytään myös muiden kanavien ja asiantuntijoiden puoleen, kertoo Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelun projektikoordinaattori Ninja Vepsäläinen.

Oikean ostajan löytymisellä on vastaajien mielestä iso merkitys onnistuneessa myyntiprosessissa (85 %). Useimmissa tapauksissa ostajaa ei tarvinnut kuitenkaan etsiä, vaan ostajaehdokkaat ottivat itse yhteyttä myyjään.

– Oikea ostaja määräytyy monesti arvojen sekä ostajan ja myyjän välisen vuorovaikutuksen pohjalta. Yritykset ovat usein yrittäjille elämän mittaisia projekteja, eikä niitä haluta myydä kelle tahansa, edes eläkeiän lähestyessä, Vepsäläinen analysoi vastauksia. Ostajan ja myyjän välinen luottamus on tärkeää sekä luopujan ja jatkajan kannalta.

Käytännössä vaikeimmiksi asioiksi yrityskaupoissa osoittautui tärkeiden asiakkaiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien reagointi yrityskauppaan (30 %) sekä perhepiirin ja yrittäjän itsensä valmistautuminen yrityksestä luopumiseen (20 %).

Omistajanvaihdospalvelulle kova kysyntä Pohjois-Savossa

Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelu on käynnistynyt vauhdilla; palveluun on tullut yli 80 palvelutilausta toukokuun alun jälkeen. Palvelun suuri kysyntä kertoo Pohjois-Savossa olevasta paineesta yrityskaupoille.

– Yrittäjät ovat havahtuneet siihen, että jossain vaiheessa on siirryttävä sivuun ja joko löydettävä yritykselle jatkaja tai laitettava lappu luukulle. Tätä tukee kyselyn tieto siitä, että yrityksen myyntiä suunnittelevista vastaajista 63 prosenttia kertoo luopumisen syyksi iän tai halun jäädä eläkkeelle, Ninja Vepsäläinen kertoo.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren uskoo, että palvelutilausten määrä jatkaa kasvua.

– Tällä tahdilla Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelun palvelutilausten määrä ylittää sadan alkusyksyn aikana.

Kyselyn vastaajat kertoivat yrityksen myynnin suunnittelulle toiseksi suurimmaksi syyksi henkisten voimavarojen vähentymisen (30 %) ja halun tehdä työurallaan jotain muuta (22 %).

Vaihtoehto yrityksen lopettamiselle on yrityskauppa

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi viime vuoden lopulla yli viidenneksellä, kertoo Tilastokeskuksen tutkimus (7/2021). Yhteensä lopettaneita yrityksiä loka–joulukuussa oli yli 7 500, kun niitä oli vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana runsaat 6 200.

Aikio-Tallgrenin mielestä valtakunnalliset tulokset tukevat Savon Yrittäjien oman keväällä tehdyn Koronakyselyn tuloksia. Viidennes 660:stä pohjoissavolaisesta yrityksestä kertoi harkitsevansa toiminnan lopettamista ja yrityksen alasajoa.

– Tähän haasteeseen toukokuussa alkanut Savon Jatkis Omistajavaihdospalvelu pystyy vastaamaan, jatkaa Aikio-Tallgren.

– Ensimmäisiä yrityskauppoja on hierottu jo kesän aikana. Yritystoiminnasta voidaan myydä myös osa toiminnasta ja näitä mahdollisuuksia varten Savon Jatkiksen ammattimainen verkosto tekee töitä.

Savon Jatkis palvelu toimii ylimaakunnallisena Pohjois-Karjalan Yrittäjien Jatkis-hankkeen kanssa. Pohjois-Savon puolella palvelun rahoittavat Pohjois-Savon liitto ja kaikki Pohjois-Savon kunnat.

Lisätietoja 

Tilaa uutiskirje