Business Kuopio

 

Patoutunutta kysyntää yrityskaupoille Pohjois-Savossa – Savon Jatkis -palvelu vauhdittaa omistajavaihdoksia koko Itä-Suomessa 

24.2.2021

Tuoreesta Pk-yritysbarometristä selviää, että 30 % kyselyyn vastanneista Pohjois-Savon pk-yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana.

– Odotamme, että lähtökuopissa oleva uusi Savon Jatkis -palvelu purkaa omistajavaihdoksien ja yrityskauppojen patoutunutta kysyntää, uskoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

– Alueemme yrittäjät tarvitsevat apua sopivan jatkajan löytämiseksi yritykselleen. Tämä vaatii valmistelua, yrityksen arvonmääritystä, myytävän kohteen trimmausta myyntikuntoon, rahoitusvaihtoehtojen kartoitusta, yhteistyöverkoston aktiivista toimintaa ja koulutusta. Tavoitteena on saada yrityskaupat yhtä arkisiksi ja helpoiksi kuin asunto- ja autokaupat, Paula Aikio-Tallgren kertoo.

Omistajanvaihdospalvelua yli maakuntarajojen

Käynnistymässä oleva Savon Jatkis -palvelu on ensimmäisiä maakuntarajat ylittävä omistajanvaihdospalveluja Suomessa. Savon Yrittäjien kuntarahoitteinen omistajanvaihdospalvelu päättyi kesällä 2020, jolloin uutta palvelua alettiin suunnitella aluejärjestössä. Toimiva malli löytyi Pohjois-Karjalan Yrittäjien Jatkis-hankkeesta.

– Yhteistyössä naapurimaakunnan yrittäjäjärjestön kanssa ja tuomalla heillä koeponnistetut toimintatavat omaan maakuntaamme pääsemme heti vauhtiin, toteaa valmistelua koordinoinut Paula Aikio-Tallgren.

Savon Jatkis -palvelu muodostaa nopean, toimivan ja käytännönläheisen asiantuntijapalvelun yritysten avuksi.

– Työkalupakissa ovat monipuoliset verkkopalvelut mm. arvoanalyysit sekä suositut webinaarit, kertoo Pohjois-Karjalan Yrittäjien projektipäällikkö Jan Kontiainen, joka toimii jatkossa asiantuntijana myös Pohjois-Savossa.

Pohjois-Karjalassa on kahden vuoden aikana osallistunut yli 1000 henkilöä koulutuksiin, sparrauksiin, neuvontaan ja yrityskohtaisiin tapaamisiin.

– Palvelu tähtää yrityskauppakulttuurin kehittämiseen, kuvailee Kontiainen. Tavoite toteutuu kehittämällä omistajavaihdosverkostoa ja prosessia.

Jatkis-hankkeen tuloksia mitataan omistajavaihdostapahtumien määrän kasvuna, jossa mittareina käytetään Finnveran rahoituspäätöksiä. Muita mittareita ovat statistiikka verkkopalvelujen käytöstä, yrityskontaktien määrä vuosittain sekä tehtyjen Arvoanalyysien määrä.

Myös kunnissa kannattaa puhua omistajanvaihdoksista

Omistajanvaihdokset tulevat vastaan jokaiselle yritykselle tietyssä vaiheessa yrityksen elinkaarta. Erityisesti yksin-, mikro- ja pienyrittäjiä tulee herätellä yritystensä omistajanvaihdoksiin. Omistajanvaihdosten edistäminen vaatii toimia myös kuntakohtaisesti.

– Kuntien tulisi tunnistaa alueensa yrityksistä ne, jotka todennäköisesti kohtaavat lähivuosina omistajanvaihdoksen. Pohjois-Savossa yrittäjien keski-ikä on yli 50 vuotta, mikä on koko maan keskiarvoa suurempi, muistuttaa Savon Yrittäjien asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen.

Simpanen muistuttaa myös omistajanvaihdosten merkityksestä kuntien elinvoimalle.

– Onnistuneissa omistajanvaihdoksissa on kyse ennen kaikkea kuntien elinvoimasta ja kuntalaisten palveluista. Yksikin menetetty yritys tai työpaikka on isku kunnan elinvoimalle.

Yrityksen ostaminen on yksi toimiva keino aloittaa yritystoiminta

Tuoreessa Pk-yritysbarometrissa Suomen Yrittäjät, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera selvittivät yritysten omistajavaihdosaikeita. Pohjois-Savossa kyselyyn vastasi 208 yrittäjää. Näistä 30 % kertoi omistajavaihdoksen olevan ajankohtaista viiden vuoden sisällä. Alueiden vertailussa Pohjois-Savo sijoittuu kymmenennelle sijalle. Eniten omistajavaihdoksia suunnitellaan Etelä-Karjalassa (37 % vastaajista).

Yrityksen laajentamista tai perustamista harkitsevalle yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen on varteenotettava vaihtoehto. Suomen Yrittäjät esittää, että kokeneille liikkeenjohdon ammattilaisille luodaan Yrittäjäksi yritysostolla -valmennus.

Lisäksi oppilaitoksiin tarvitaan lisää jatkajakouluja. Yrittäjiksi opiskelevien nuorien on tärkeä tiedostaa, että yritystä ei aina tarvitse perustaa itse. Olemassa olevan yrityksen ostaminen on yksi tapa käynnistää oma yrittäjäura.

Suomen Yrittäjät julkisti tammikuussa 15 toimenpidettä omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi -ohjelman.

Pk-yritysbarometrin Pohjois-Savon alue- ja seutukalvot

15 toimenpidettä omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi

Lisätietoja:  

  • Paula Aikio-Tallgren, Savon Yrittäjät toimitusjohtaja, p. 0400 404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
  • Jan Kontiainen, Jatkis-palvelun projektipäällikkö, p. 040 555 4348 jan.kontiainen@yrittajat.fi

Tilaa uutiskirje