Business Kuopio

 

Pk-yritysbarometri kevät 2022 

15.2.2022

Pk-yritykset lähtivät kuluvaan vuoteen poikkeuksellisessa tilanteessa, kun pandemia alkoi kiihtyä uudelleen. Tilanne heijastuu pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä ja odotukset ovat laskeneet, mutta ovat edelleen positiiviset. Lisäksi suurin osa vastanneista pk-yrityksistä näki suhdanteiden pysyneen ennallaan viime syksyn barometriin verrattuna. 

Pohjois-Savon suhdanneodotukset

Yritysten sahaavissa suhdannenäkymissä tuntuvat edelleen pandemian vaikutukset. Viime vuoden parantunut suhdanneodotus on kääntynyt laskusuuntaan sekä Pohjois-Savossa että valtakunnallisesti. Kaikissa tärkeissä mittareissa – henkilöstön määrässä, liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksessä, investoinneissa yleissävy on vaisu.

Pandemian pitkittyminen näkyy vastauksissa toimialojen kysynnän riittämättömyydessä, arvioi Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. Yritysten kannattavuus on myös muuta maata heikompaa ja tämä selittynee osin siitä, että Pohjois-Savossa on muuta maata vähemmän kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Puhtaasti kotimarkkinoilla toimivat yritykset eivät saa samanlaista vetoapua kansainvälisten markkinoiden kasvusta kuin vientiyritykset.

Omistajanvaihdokset

Pohjois-Savossa barometri viestii muuta maata suurempi tarve omistajanvaihdoksiin. Maakunnassa on paljon eläköityviä yrittäjiä ja omistajanvaihdosten nopea tarve näyttääkin kasaantuvan vastausten perusteella jo seuraaville kahdelle vuodelle, toteaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. Pohjoissavolaisten barometrivastauksissa näkyvä valtakunnallista tasoa suurempi ostajien aktiivisuus näkyy selkeästi myös Jatkis -palveluiden toimeksiannoissa, joita on tullut noin 170 yhdeksän kuukauden aikana iloitsee Aikio-Tallgren. Asemiaan vahvistaneelle maakunnalliselle Jatkis –palvelulle näyttää olevan Pohjois-Savossa kasvavaa, sillä yritykset kääntyvät selkeästi valtakunnan keskiarvoja enemmän Pohjois-Savossa julkisiin, maksuttomiin omistajanvaihdospalveluihin.

Rahoitusmarkkina

Pk-yritysten valoisammista näkymistä huolimatta investoinnit jäävät muista pohjoismaista.

Kevään pk-barometrissa yritysten rahoituksen teemoiksi on nostettava rahoituksen saatavuuden lisäksi myös ilmastonmuutoksen vaikutukset yritysten toimintaan, kestävä rahoitus ja kasvuyritysten määrän kehitys sekä kasvuyritysten rahoituksen saatavuus kiteyttää Finnveran aluejohtaja Mikko Vänttinen barometrista nousevia ilmiöitä.

Harmillisen vähän yritykset ovat toistaiseksi kartoittaneet ilmastonmuutoksen vaikutuksia liiketoimintaansa. Yrityksille on tulevaisuudessa tarjolla kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän myötä uusia liiketoimintamahdollisuuksia runsaasti. Tästä huolimatta Savon yritykset näkevät ilmastonmuutoksen tuovan yritykselle keskimääräistä enemmän haasteita kuin mahdollisuuksia.
Viestivätkö haasteiden esille nostaminen ja kasvuhakuisten yritysten mainitsemat rahoituksen saatavuushaasteet aidosti rahoituksen saatavuusongelmista vai onko sittenkin kysymys barometrinkin osoittamasta yritysten laimeasta haluttomuudesta investoida ja kasvattaa liiketoimintaansa, kysyy Mikko Vänttinen.
Ilmastonmuutos olisi hyödyllistä nähdä mahdollisuutena ja jokaisen yrityksen kannattaisikin tarkastella omaa toimintaansa nimenomaan mahdollisuuksien kautta, kannustaa Vänttinen.

Pohjois-Savon alueella pk-barometriin vastaajista 71 % toimii paikallisilla markkinoilla (valtakunnassa 62 %) ja kansainvälisillä markkinoilla Savon vastaajista toimii vain 3 %, (valtakunnallisessa aineistossa 7 %). Alhaisista KV-markkinoilla toimivien yritysten määrästä huolimatta, näen viimeisten kahden vuoden pk-barometrin tulosten perusteella Pohjois-Savon yritysten kasvuhakuisuudessa tapahtuneen trendinomaisen käänteen parempaan, iloitsee aluejohtaja Vänttinen.

Myös alueen yritysten rahoituksen kohdentuminen kone-, laite ja rakennusinvestointeihin on lisääntynyt Pohjois-Savon alueella viime syksystä. Kasvuhalukkuuden laskun taittuminen ja investointien rahoitustarpeiden kasvu viestivät Pohjois-Savon yritysten positiivisemmista tulevaisuuden näkymistä.
Investoinnit eivät saa jäädä rahoituksen saatavuudesta kiinni, jotta emme jäisi Suomessa lisää kilpailijamaiden investointien tahdista. Finnveralla on hyvät valmiudet osallistua yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävien hankkeiden rahoittamiseen yhdessä muiden rahoittajien kanssa tai tarvittaessa jopa omilla suorilla lainoilla, toteaa aluejohtaja Vänttinen.

Korkojen nousua ja inflaation kasvun vaikutuksia ei sovi unohtaa rahoitusmarkkinatarkastelussa, sillä korkeammat korot ja välituotteiden lopputuotteita nopeampi inflaatio voivat vaikuttaa yllättävällä tavalla yritysten tuloksentekokykyyn, ennakoi Finnveran aluejohtaja Vänttinen lopuksi tulevaisuuden näkymiä.

Pohjois-Savon seutukuntien näkymiä

Barometrin vastaajista Pohjois-Savossa noin 60 % on palvelualan yrityksiä, noin 60 % on alle 5 henkilöä työllistäviä, 73 % liikevaihto alle 1 m€, 71 % toimii paikallisilla tai alueellisilla markkinoilla, 3 % kv-markkinoilla. Kasvuhakuisimmat yritykset löytyvät Varkauden seudulta (52 %).

Liikevaihdon kasvun suhteen parhaat näkymät ovat Kuopion ja Varkauden seudun yrityksillä, kiteyttää barometrin tuloksia ylijohtaja Pasi Patrikainen Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Investointien ja henkilömäärän kasvuun oli vahvin usko Varkauden seudulla, siitäkin huolimatta, että kasvun esteeksi työvoiman saatavuutta arvioi Varkauden seudun yritykset selvästi muita seutukuntia useammin (Varkaudessa 74 %, Kuopiossa 62 %), Ylä-Savossa 59 %).

Savon alueraportti katsottavissa täältä

Lisätietoja Pk-barometrin tuloksista antavat: 

Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja Savon Yrittäjät
puh. 040 0404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi 

Pasi Patrikainen, ylijohtaja Pohjois-Savon Elinkeino- ja ympäristökeskus
puh. 0400 327 948, pasi.patrikainen@ely-keskus.fi 

Mikko Vänttinen, aluejohtaja Finnvera Oyj, Itä-Suomi
puh. 050 522 5621, mikko.vanttinen@finnvera.fi

Tilaa uutiskirje