Business Kuopio

 

Pohjois-Savon suhdannenäkymät vaimentuneet, vaikka yritysten tilanne on säilynyt hyvänä

1.11.2018

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin julkistamassa elinkeinoelämän suhdannebarometrissä Pohjois-Savon yritykset arvioivat suhdannetilanteen kohentuneen kesän lopulla ja syksyn alussa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden vaikeudet jatkuvat sitkeästi. Rekrytointivaikeuksia jo yli 40 prosentilla vastaajista.

Hyvästä tilanteesta huolimatta suhdannenäkymien ennakoidaan heikkenevän lähikuukausina. Lokakuussa suhdannenäkymien heikkenemistä ennakoi 15 % vastaajista ja noin joka kymmenes yrityksistä odotti suhdanteiden pikaista paranemista. Ennallaan suhdannenäkymät säilynevät 76 prosentilla vastaajista. Pohjois-Savon yritysten suhdanneodotukset ovat varsin lähellä koko maan keskiarvoa.

– Tulokset voi kiteyttää siten, että kasvuodotukset ovat vaimentuneet ja rekrytointivaikeudet entisestään lisääntyneet, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi kommentoi.

– Yritykset hakevat uusia keinoja, joilla vastata työvoiman saatavuuden haasteisiin. Oppilaitoksilta toivotaan kykyä vastata entistä ketterämmin yritysten nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin, oppilaitos-yritysyhteistyö kiinnostaa ja yritykset panostavat omaan työnantajaimagoonsa. Ylä-Savossa yritykset yhdistävät voimiaan Rajaton Ylä-Savo -hankkeessa, jossa yritysten yhteistyöllä pyritään parantamaan osaajatarjontaa, Huhtiniemi kertoo.

Kuopiossa rakentamisen hyvästä vireestä kertoo, että tänä vuonna on tarkoitus nousta noin 1 600 uutta asuntoa.

– Kaavoituksessa riittää tontteja ja seuraamme väestökehityksen mukaan miten paljon kannattaa rakentaa. Pellervon tuoreen taloustutkimuksen mukaan Kuopio on maan mielenkiintoisin asuntosijoituskohde. Valmistuneista kerrostaloista saattaa puoletkin asunnoista mennä sijoittajille, Pallas Rakennuksen hankekehitysjohtaja Kari Niskanen arvioi.

Kiivas rakentaminen merkitsee myös kiinteistöhuollolle hyvää.

– Asuntoja rakennetaan muillekin kuin kuopiolaisille ja samalla työvoimaa täytyisi saada alueemme ulkopuolelta. Meidän tulee lähettää selkeä viesti, että täällä olisi osaavalle ja palvelualttiille ihmiselle töitä. Palveluhenkilökunnan hyvä fiilis vaikuttaa kokemukseen suhdannenäkymistä, ISS Palveluiden johtaja ja kauppakamarin palveluvaliokunnan puheenjohtaja Markku Raatikainen sanoo.

Yara Siilinjärven tehtaanjohtaja Mika Perälä kertoo osaajapulan vaikuttavan heidänkin toimintaansa. Työvoimapulaa on erityisosaajista mm. sähkö- ja automaatioalalla sekä kaivospuolella. Tästä huolimatta toimipaikalla ollaan tekemässä uusia vuosituotantoennätyksiä.

– Kaivoksen tulevaisuus on arvioitu 2035 asti ja lisää malmia uskotaan löytyvän. Vuositasolla teemme kymmenien miljoonien investointeja Siilinjärvelle. Meihin vaikuttaa vahvasti hallituksen linjaukset, kuten esillä ollut kaivosvero, energian hintakehitys sekä liikenneväyläratkaisut.

Suhdannebarometriin vastanneet yritysjohtajat kertoivat tuotanto- ja myyntimäärien lisääntyneen hieman heinä-syyskuussa, ja kausivaihtelu huomioon ottaen kasvu jatkunee loppuvuoden aikanakin. Henkilöstön määrä kasvoi melko yleisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Työvoiman lisäys jäänee kuitenkin vähäiseksi loppuvuoden aikana.

Ammattitaitoisen työvoiman löytämisongelmat pahenivat syksyn aikana. Lokakuussa rekrytointivaikeuksia oli jo 41 %:lla vastaajista (heinäkuussa 27 %). Kysyntä oli lokakuussa vaimeaa 17 %:lla yrityksistä ja kapasiteettivaikeuksia oli 13 %:lla. Kannattavuus oli kolmannella vuosi-neljänneksellä vuoden takaista parempi.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. EK tiedusteli pohjoissavolaisilta yrityksiltä lokakuussa 2018 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 lopulla ja 2019 alussa. Tiedusteluun vastasi 54 yritystä, joilla on Suomessa yli 11 700 työntekijää.

Suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla www.ek.fi

Lisätietoa:

  • toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, Kuopion alueen kauppakamari, silja.huhtiniemi(at)kuopiochamber.fi, p. 050 412 0559
  • ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto, simo.pinomaa(at)ek.fi, p. 040 715 4230

Tilaa uutiskirje