Business Kuopio

 

Pohjois-Savon talouden vire säilynyt hyvänä

7.8.2018

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin julkistamassa elinkeinoelämän suhdannebarometrissä yritykset arvioivat suhdannetilanteen tavallista paremmaksi. Tuotanto- ja myyntiluvut ovat nousussa, vaikka nousuodotukset ovat tasaantuneet kevään ja alkukesän aikana.

Rekrytoinneissa on yleisesti ongelmia ja samaan aikaan on pula myös kapasiteetista.

– Jatkuvat vaikeudet löytää osaavaa työvoimaa kuvastavat yritysten liiketoimintaan vaikuttavia suurempia, yhteiskunnallisia muutoksia: ikääntyvää väestöä, nopeasti muuttuvaa yritysten toimintaympäristöä ja koulutusjärjestelmän kehittämistarvetta. Toimiva koulutusjärjestelmä vaatii lisää joustavuutta, yritysten ja oppilaitosten tiivistä yhteistyötä ja nopeaa reagointia yritysten muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi listaa.

– Talouden kuva on edelleen rohkaisevan noususuhtainen. Nousukaudella on kuitenkinkin kääntöpuolensa, jonka rekrytointivaikeudet ovat nostaneet nopeasti esiin. Näihin suomalaisen päätöksenteon tulisi vastata.

Tilanne positiivinen ja odotukset varovaisia

Pohjois-Savon teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritykset arvioivat suhdannetilanteen pysyneen alkukesän aikana ennallaan, sangen hyvällä tasolla. Suhdanneodotukset olivat heinäkuussa keväisiä arvioita varovaisemmat, mutta edelleen odotetaan hienoista paranemista.

Lähikuukausien suhdannenäkymien uusin saldoluku oli 5, kun huhtikuun tiedustelussa vastaava saldoluku oli 19. Heinäkuussa suhdanteiden paranemista odotti 11 % vastaajista ja 6 % yrityksistä arvioi suhdanteiden olevan heikkenemässä. Pohjois-Savon yritysten suhdannenäkymät ovat melko lähellä koko maan keskiarvoa.

Kesällä kasvua myynnissä

Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat huhti-kesäkuussa ja tuotannon arvioidaan lisääntyvän hieman myös kolmannella vuosineljänneksellä. Työvoimaa palkattiin lisää kevään ja alkukesän aikana, vaikkakin lisäys oli pääosin normaalista kausivaihtelusta johtuvaa. Henkilöstön määrä pysynee kolmannella neljänneksellä keskimäärin ennallaan.

Rekrytointivaikeuksia oli heinäkuussa 27 %:lla Pohjois-Savon yrityksistä ja noin neljänneksellä yrityksistä oli ongelmia riittämättömän kapasiteetin ja kysynnän kanssa.

Myyntihinnat ovat kohonneet viime kuukausina ja kannattavuus on parantunut vuoden takaiseen verrattuna.

Tiedusteluvastaukset kerättiin heinäkuun 2018 aikana. Tiedusteluun vastasi 52 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 8752 henkeä. Suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla www.ek.fi

Lisätietoa:

  • Toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, Kuopion alueen kauppakamari, silja.huhtiniemi(at)kuopiochamber.fi, p. 050 412 0559
  • Kommentoimaan valmistautunut yritysjohtaja: aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj / Itä-Suomi, jari.a.kuosmanen(at)kesko.fi, p. 050 368 7980

Suhdannebarometri elokuu 2018

Tilaa uutiskirje