Business Kuopio

 

Pohjois-Savon yritysten suhdannenäkymät ovat varovaisia

30.1.2020

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät vuoden 2019 lopussa ja alkuvuotta 2020 koskevat tuotanto-odotukset ovat suotuisat. Pohjois-Savon suhdannetilanne oli tammikuussa hieman normaalia heikompi.

Pohjois-Savon yritysten suhdannetilanne pysyi keskimäärin ennallaan vuoden 2019 lopussa. Tämänhetkistä tilannetta mittaava saldoluku oli tammikuussa viime lokakuun tapaan -4.

Suhdannenäkymät kohentuivat alkutalven aikana syksyisen notkahduksen jälkeen, mutta odotukset olivat tammikuussa edelleen hienoisesti laskevat. Suhdanennäkymien uusin saldoluku oli -5 (lokakuussa -22). Tammikuussa 59 % vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan, 23 % ennakoi heikkenemistä ja 18 % odotti paranevia suhdanteita. Pohjois-Savon yritysten suhdannenäkymät ovat aavistuksen koko maan keskiarvoa paremmat.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät kausivaihtelu huomioon ottaen hivenen vuoden 2019 lopussa. Tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan edelleen kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Henkilökuntaa palkattiin kausitekijät huomioon ottaen lisää alkutalven aikana. Työvoima lisääntynee myös lähikuukausina. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli kasvun esteenä kolmanneksella alueen vastaajista. Samaan aikaan kysyntä oli vaimeaa 27 %:lla. Kapasiteettipula ja rahoitusvaikeudet olivat ongelmana 7 %:lla.

Kannattavuus oli vuoden 2019 viimeisinä kuukausina hieman vuoden takaista heikompi.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tammikuussa 2020 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 45 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 12 056 henkeä.

Lisätietoa barometristä:

Ekonomisti Jouko Kangasniemi, jouko.kangasniemi@ek.fi, puh. 040 5518136

https://ek.fi/mita-teemme/talous/suhdanteet/suhdannebarometri/

Tilaa uutiskirje