Business Kuopio

 

Puijon suunnitelmat etenevät tiiviissä yhteistyössä alueen yhteisöjen ja yrittäjien kanssa

23.8.2017

Puijon alueen suunnitelmia viedään eteenpäin vuorovaikutteisessa yhteistyössä alueella toimivien yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on uusien sisältöjen ja palveluiden sekä hyvän viestinnän avulla moninkertaistaa kävijämäärät.

Kuopion kaupungin tavoitteena on Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman mukaisesti kehittää aluetta ulkoilu-, virkistys- ja tapahtumapaikkana sekä vahvistaa Puijon alueen brändiä. Kuva: LOCI maisema-arkkitehdit Oy

Taustaa Puijon urheilulaakson yleissuunnitelmasta

Puijon urheilualuetta lähdettiin rakentamaan laatimalla yhdessä toimijoiden kanssa alueen kehittämistä ohjaava yleissuunnitelma. Kaupunginhallitus hyväksyi yleissuunnitelman 11.5.2015.

Yleissuunnitelmassa huomioitiin alueen ympärivuotinen käyttö, tapahtuma-alueet ja alueen edellytykset menestyvälle liiketoiminnalle. Puijon urheilulaaksosta haluttiin aktiivinen kuopiolaisten oma olohuone.

Yleissuunnitelman valmistuttua alkoi alueen teema- ja toteutussuunnittelu, jossa huomioidaan myös alueen ilme ja tapa viestiä alueesta.

Teema- ja brändisuunnittelu käyntiin heti yleissuunnitelman valmistuttua

Teema- ja brändisuunnittelun tavoitteena on tehdä sisällöiltään kiinnostava ja ulkoasultaan erilainen alue. Brändin tehtävänä on kuvata Puijoa mahdollisimman houkuttelevasti liikunnan, matkailun ja vapaa-ajan sekä urheilun sisältöjen kautta. Brändin uusi visuaalinen ilme tulee näkymään muun muassa alueen liikuntavälineissä, rakenteissa ja opasteissa.

Yleissuunnitelman laatimisen aikana Kuopion kaupunki selvitti eri käyttäjäryhmien ja urheiluseurojen, yhdistysten ja yritysten tarpeita ja toiveita siitä, millaisia tila- tai aluevarauksia eri toiminnoille tarvitaan ja minne niitä toivotaan. Myös brändisuunnittelun osalta alueella toimivia yrittäjiä ja muita toimijoita on pitkin syksyä 2016 ja keväällä 2017 kutsuttu mukaan yhteiseen suunnitteluun. Puijon alueen urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa keskustelua on lisäksi käyty myös seurafoorumeissa.

Viimeisin palaveri, johon Kuopion kaupungin edustajat ja alueen toimijat kokoontuivat keskustelemaan Puijon toiminnan jäsentämisesta, teemasuunnittelusta ja visuaalisesta ilmeestä, pidettiin torstaina 11.8.2017 valtuustotalossa. Yrittäjistä tilaisuudessa olivat paikalla Puijo Areenan yrittäjä Jaana Pakkala ja Puijon tornin yrittäjä Tiina Heinonen, AP Pöyhönen, ja urheiluseuroista Puijon Hiihtoseuran, Kuopion Palloseuran, Pallokissojen, Puijon Pesiksen, Kuopion Reippaan Voimistelijoiden, Puijon Jousen ja Kuopion Riennon sekä judoseura Sakuran edustajia. Kuopion kaupungilta paikalla olivat hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen sekä markkinointijohtaja Kirsi Soininen. Alustavia teemasuunnitelmia esitteli Pia Kuusiniemi yleissuunnitelman laatimisesta vastanneesta arkkitehtitoimisto LOCI maisema-arkkitehdit Oy:stä.

Tavoitteena kymmenkertaistaa toiminta

Yhteisenä tavoitteena on Puijon alueen uudistamisen ja brändin vahvistamisen myötä jopa kymmenkertaistaa toiminta. Tavoite koskee paitsi kenttien käyttömääriä, joita pyritään laajemman hyödyntämisen ja vapaamman käytön myötä kasvattamaan, myös tapahtumien, asiakkaiden, palveluiden sekä yritysten ja muiden toimijoiden määrää alueella.

– Puijosta halutaan tehdä houkutteleva alue kaikille – niin kiinnostava, että vaikka tavoitteena ei olisikaan hikilenkin tekeminen, tahtoisi sinne tulla, kommentoi Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen.

– Tämä toteutetaan muun muassa siten, että liikkuminen ja taide sekoitetaan, ja innostetaan ihmisiä liikkumaan luonnossa muun muassa ympäristötaiteen avulla.

Sen lisäksi, että Puijo tarjoaa vaihtoehtoja vaativille harrastajille ja urheilijoille sekä hyvät puitteet huippu-urheilun tavoitteiden saavuttamiselle, motivoi se ennen kaikkea ihmistä pitämään huolta itsestään.

Puijosta aktiivinen olohuone, jonka kaikki kokevat omakseen

Kirsi Soinisen mukaan on tärkeää, että kaikki ihmiset kokisivat Puijon omakseen, ja että Puijo olisi paikka, jonne olisi kiva kokoontua. Päämääränä on, että eri-ikäiset harrastajat, tapahtumakävijät ja matkailijat löytäisivät alueelta itselleen sopivaa tekemistä ja katsottavaa.

– ”Puijo” on käsitteenä laaja. Liikunta ja urheilu korostuvat, mutta myös luonto ja historia ovat olennaisia asioita, kun puhutaan Puijosta.

– Alueen tapahtumien tulee olla toimijoiden itsensä järjestämiä ja näköisiä. Tapahtumien järjestäminen tulee tehdä helpoksi, ja alueelle luoda tarvittavat tapahtuma-alustat sekä kalusteet.

Torstaina 11.8. valtuustotalolla järjestetyssä tilaisuudessa keskustelun aiheeksi nousi myös mahdollinen yhteisen verkkoalustan perustaminen Puijolle. Verkkoalustan avulla alueen käyttäjät, seurat, yrittäjät ja muut toimijat voisivat virtuaalisesti kokoontua suunnittelemaan toimintaa.

– Digitaalisessa Puijo-alustassa voisi olla myös esimerkiksi varauskalenteri kenttien käyttöä, tapahtuma-alustoja ja muita liikuntapalveluita varten, Soininen pohtii. Tärkeää on, että alusta toimii käyttäjien, toimijoiden, palveluntarjoajien, tapahtumajärjestäjien ja matkailijoiden yhteisenä digitaalisena foorumina.

Ajatuksia ja palautetta Puijon alueen teemasuunnittelusta otetaan edelleen vastaan

Puijosta pyritään tekemään alue, jonka toimijat ottavat omakseen ja ovat valmiita kehittämään sitä omalta osaltaan yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Ajatuksia ja palautetta Puijon alueen teemasuunnittelusta otetaan edelleen vastaan.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan suunnitteluun, mutta et päässyt paikalle 11.8. järjestettyyn tilaisuuteen, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soiniseen, kirsi.soininen(at)kuopio.fi tai hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentuseen, janne.hentunen(at)kuopio.fi. Kommentteja toivotaan 1.9.2017 mennessä.

Tutustu teemasuunnittelupalaverin materiaaleihin

Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma on esillä Kuopion kaupungin verkkosivuilla

Tilaa uutiskirje