Business Kuopio

 

Pula osaavasta työvoimasta jarruttaa edelleen yritysten toimintaa

6.11.2019

Eurooppalaisten kauppakamareiden yhteenliittymä Eurochambresin kysely luotaa yritysten odotuksia vuodelle 2020. Yli puolet vastanneista suomalaisista yrityksistä mainitsi haasteeksi kotimaisen kysyntätilanteen. Pulaa osaavasta työvoimasta koki 46 prosenttia vastanneista ja korkeat työvoimakustannukset koki ongelmaksi 37 prosenttia.

Osaavan työvoiman saatavuus vaivaa yhä suomalaisia yrityksiä.

– Suomen kannalta on varsin huolestuttavaa, että jälleen osaavan työvoiman saatavuus koettiin keskeiseksi ongelmaksi ympäri Eurooppaa. Tästä seuraa, ettei Euroopan sisäinen maahanmuutto todennäköisesti merkittävästi tule auttamaan Suomen pulaa osaavista käsipareista, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Kotamäki sanoo.

Myös pohjoissavolaiset yritykset kokevat haasteita osaavan työvoiman löytämiseksi.

– Osaajia on houkuteltava ennakkoluulottomasti myös EU:n ulkopuolelta. Kynnystä täytyy madaltaa ulkomaalaislähtöisen työvoiman palkkaamisessa, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi ajattelee.

– Myös kansainvälisiä opiskelijoita tulisi saada integroitua alueelle tehokkaammin, esimerkiksi harjoitteluiden ja yritystutustumisten kautta. Kuopion alueen kauppakamari onkin haastanut yritykset ottamaan ulkomaalaislähtöisen opiskelijan yritykseen päiväksi tutustumaan marraskuussa järjestettävänä Kansainvälinen osaaja -päivänä, Huhtiniemi jatkaa, ja kertoo tähän olleen rohkaisevan paljon osallistumishalukkuutta maakunnassa.

Haasteet yleiseurooppalaisia

Eurochambersin kysymykset käsittelivät suurimpia haasteita, kansallisen myynnin kehitystä, viennin näkymiä, työllisyyskehitystä, investointien kehitystä sekä liiketoiminnan kehittymistä.

– Omat, kotikutoiset pulmamme ovatkin itse asiassa Euroopan laajuisia haasteita. Myös Euroopan tasolla suurimmat haasteet vuodelle 2020 olivat kotimainen kysyntätilanne, osaavan työvoiman puute sekä työvoimakustannusten korkea taso, Kotamäki summaa.

Samassa kyselyssä noin 31 prosenttia suomalaisyrityksistä odottaa liiketoiminnan kehittyvän suotuisasti vuonna 2020, lähes puolet odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja 21 prosenttia odottaa tilanteensa heikentyvän.

Kyselytutkimuksessa kysyttiin myös yritysten odotuksia kansallisesta myynnistä. Tulosten mukaan Suomessa odotukset kansallisesta myynnistä ovat heikentyneet viime vuodesta. Silti myynnin kasvua ennakoivia yrityksiä on 24 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin vähentymistä odottavia.

– Samanlaista trendiä seuraavat kyselyn muutkin kohdat – vienti, työllisyys, investoinnit sekä yritysluottamus. Positiivisesti vastaavien yritysten aiempaa pienempi osuus johtuu todennäköisesti talouskasvun hidastumisesta vuonna 2020, Kotamäki sanoo.

Kotimaisessa myynnissä kohtalainen kehitys

Ennustelaitosten ennusteissa Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan noin prosentin verran vuosina 2019 ja 2020. Kotamäen mukaan tilanne voisi olla huonompikin.

– Talouskasvu on hidastumaan päin – tämä viesti tulee nyt joka puolelta. On kuitenkin muistettava, että Euroopassa positiivista kehitystä vuodelle 2020 odottavien yritysten osuus on toistaiseksi suurempi kuin negatiivista kehitystä odottavien yritysten osuus. Ei siis kannata vielä heittää kirvestä kaivoon, Kotamäki sanoo.

– Hyvä uutinen vientivetoisen Suomen yrityksille on se, että monissa Euroopan maissa yritykset tuntuvat uskovan kotimaisen myynnin kohtalaiseen kehitykseen. Kenties siinä huomiossa piilee mahdollisuus suomalaisille vientiyrityksillekin, Kotamäki pohtii.

Eurochambresin kysely tehtiin syyskuussa 2019. Kyselyyn vastasi liki 53 000 yritystä Euroopan 28 eri maasta. Suomessa vastaajia oli noin 700.

Lisätietoja:

  • toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, Kuopion alueen kauppakamari, silja.huhtiniemi(at)kuopiochamber.fi, p. 050 412 0559
  • pääekonomisti Mauri Kotamäki, Keskuskauppakamari, mauri.kotamaki(at)chamber.fi, p. 044 585 4298

Kuopion alueen kauppakamarin tiedote 5.11.2019.

Tilaa uutiskirje