Business Kuopio

 

Pysyvä toimintamalli avoimelle innovaatiotoiminnalle – yrityksiä kutsutaan mukaan

8.10.2018

Savilahden innovaatioalusta -selvityshankkeessa on luotu pohja avoimen terveysalan innovaatioekosysteemin rakentamiseksi alueelle. Valmisteluun ovat osallistuneet Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion kauppakamari, yrittäjäjärjestöt sekä Business Finland. Vuoropuhelua on käyty myös lukuisten yritysten kanssa. ESR-hankkeessa on saavutettu yhteisymmärrys pysyvän toimintamallin luomisesta, ja alueen yrityksiä toivotaan nyt mukaan sen valmisteluun ja toiminnan käynnistämiseen.

Kuopio Health -innovaatioekosysteemissä yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt ja muut toimijat jakavat keskenään ideoita, tutkimus- ja koulutusosaamista, verkostoja, tutkimusympäristöjä, -dataa ja -palveluita. Toimintaan kuuluvat myös innovaatioprosessit, konsultaatiot ja toimijoiden yhteiset hankkeet. Ekosysteemissä toimiminen helpottaa niin isojen yhteisten hankkeiden käynnistämistä kuin kansainvälistenkin kumppanien löytymistä.

Itä-Suomen yliopisto on sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä terveysalan toimija, joten rehtori Jukka Mönkkönen pitää alan innovaatioekosysteemin rakentamista Kuopion alueelle luontevana. – Ekosysteemitoiminta tarjoaa yliopistolle uusia mahdollisuuksia vahvistaa tutkimus- ja koulutusosaamisen vaikuttavuutta.

Savonia-ammattikorkeakoulun profiilissa puolestaan näkyvät soveltava hyvinvointiteknologia ja vastuullinen ruuantuotanto. – Painoaloilla toteutetaan sekä työelämäläheistä koulutusta että kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Savonian näkökulmasta terveyden ekosysteemitoiminta vahvistaa vaikuttavuutta, kun jaamme asiantuntijuuttamme ja synnytämme vahvoja käytäntöyhteisöjä. Samalla Business Center -toiminta tukee maakunnassa vahvasti yrittäjyyttä, toteaa rehtori Mervi Vidgrén.

Kuopion elinkeinojohtajan Jukka Pitkäsen mukaan innovaatiokeskittymän vahvuus löytyy verkostoitumisesta ja yhdenvertaisesta kumppanuudesta. – Tulevaisuudessa Savilahden oppimis- ja tutkimusympäristöt tarjoavat alueemme yrityksille ja toimijoille uusia mahdollisuuksia kehittää kansainvälistyvää innovaatio- ja yritystoimintaa. Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ovat meidän keskeinen vahvuus.

Virtuaalikierros tutkimusympäristöihin

Valittuihin Itä-Suomen yliopiston, Savonian ja KYSin tutkimus- ja oppimisympäristöihin voi nyt tehdä 360 asteen virtuaalikierroksen. Tarkoituksena on lisätä muun muassa yritysten tietoisuutta niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kierroksella voi tutustua Itä-Suomen yliopiston Humea -laboratorioon, ajosimulaattoriin ja robottikuntoutukseen, Savonian EMC-laboratorioon ja VireTori-oppimisympäristöön, KYSin tiloihin, sähköiseen ovenavaukseen ja Onerva-vieraskirjaan kotihoidon ratkaisuina sekä senioriasumisen Mäntykampukseen. Materiaali on tuotettu Savilahden innovaatioalusta -hankkeen ja Kuopion kaupungin toteuttaman Terveysteknologian kehityskeskus (TEKE) -hankkeen tuella.

Savilahti 360 -virtuaalikierros

Lisätietoja:

  • Dekaani, professori Jukka Jurvelin, Itä-Suomen yliopisto, jukka.jurvelin (a) uef.fi, p. 040 353 9282
  • Rehtori Mervi Vidgrén, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 5001, mervi.vidgren (a) savonia.fi
  • Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen, Kuopion kaupunki, p. 044 718 2085, jukka.pitkanen (a) kuopio.fi

Kuopio Health -innovaatioekosysteemi etenee – infopäivä yrityksille 29.10.

Avoimen terveysalan innovaatioekosysteemin rakentaminen Kuopion seudulle etenee. Nyt kutsutaan laajasti yrityksiä mukaan käynnistämään vuorovaikutteista, avointa innovaatiotoimintaa. Yrityksille ja muille sidosryhmille järjestetään 29.10.2018 Kuopio Health -infopäivä, jossa on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan yhdessä tekemisen malliin.

Kuopio Health -innovaatioekosysteemissä yritykset, tutkijat ja julkiset toimijat jakavat keskenään osaamista, ideoita ja verkostoja innovaatioiden ja liiketoiminnan vauhdittamiseksi.

Kuopion alueella on ainutlaatuista terveyteen, terveysteknologiaan, hyvinvointiin ja ravitsemukseen liittyvää osaamista. Uusia toimintatapoja kuitenkin tarvitaan innovaatioiden synnyttämiseksi ja kaupallistamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä ja kiristyvässä kilpailussa. Yksisuuntaisesta teknologiansiirrosta pyritään nyt siirtymään avoimeen innovaatiotoimintaan, jossa tieto ja osaaminen kiertävät vapaammin eri osapuolten kesken ja muuttuvat yhteistoiminnan avulla tehokkaammin tuotteiksi ja palveluiksi.

Ilmoittaudu Kuopio Health -infopäivään 29.10. 

Kuopion alueen terveysalan yritysten ja muiden sidosryhmien edustajat ovat tervetulleita Kuopio Health -infopäivään, jossa kuullaan ajankohtaiskatsaus innovaatioekosysteemin valmisteluun ja seuraaviin askelmerkkeihin. Esimerkkeinä ekosysteemitoiminnasta esittäytyvät Terkko Health Hub ja Oulu Health. Lisäksi Medikro Oy:n toimitusjohtaja Tuukka Eloranta kertoo yrityksen kokemuksia yhteistyöstä sekä avaa verkostojen hyödyntämistä Kuopio Health -ekosysteemissä ja Smart Respiratory Health -liiketoimintaekosysteemiä. Päivän päätteeksi pidettävässä Kuopio Health -työpajassa tarkastellaan osuuskunta- ja PPP-malleja ekosysteemitoiminnassa.

Kuopio Health -infopäivä järjestetään 29.10.2018 klo 8.15-15 Itä-Suomen yliopiston Tietoteknia-rakennuksessa osoitteessa Savilahdentie 6.

Ilmoittautuminen 23.10. mennessä tästä

Tilaa uutiskirje