Business Kuopio

 

Savilahdessa yhteisöllisyys on voima – alueen toimijat laativat yhteisen vision

27.2.2020

Savilahden alueen toimijat ovat laatineet yhteisen vision. Visio kertoo yhteisestä tahtotilasta ja sitoutumisesta Savilahden kehittämiseen. Visiotyö tuo todeksi yhdessä tekemisen monet mahdollisuudet ja kertoo siitä, että Savilahden tarinaa rakennetaan yhdessä.

Savilahti visio: Täällä asuu tulevaisuus - Uniikki yhdistelmä, yhdessä enemmän, inspiroiva ympäristö

Savilahden alueen toimijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Savilahti-projektin käynnistymisestä saakka. Keväällä 2018 tunnistettiin tarve yhteisten tavoitteiden kirkastamiselle. Visiotyön avulla haluttiin syventää yhteistyötä entisestään ja paneutua erityisesti alueen toiminnallisen sisällön kehittämiseen.

Vision teemoja on työstetty yhdessä mm. työpajojen, kyselyiden ja tehtävien avulla. Tavoitteena on ollut määrittää suuntaviivat Savilahden kehittämiseksi Euroopan kiinnostavimmaksi oppimis- ja innovaatioympäristöksi.

Visio koostuu kolmesta pääteemasta: uniikki yhdistelmä, yhdessä enemmän sekä inspiroiva ympäristö. Uniikki yhdistelmä kertoo Savilahden ainutlaatuisesta kokonaisuudesta, jossa toisiinsa sulautuvat elämän kaikki osa-alueet: työ, yrittäminen ja opiskelu sekä asuminen ja vapaa-aika. Yhdessä enemmän -osio nostaa esille yhteisön Savilahden vahvuutena. Yhdessä toimimalla voimme olla enemmän kuin osiemme summa. Kolmantena keskeisenä elementtinä on inspiroiva ympäristö. Kun koko ympäristö ruokkii inspiraatiota, muuttuvat yhteiset tilat kohtaamispaikoiksi, joissa syntyy uusia ideoita. Savilahdessa jokainen kohtaaminen nähdään mahdollisuutena. Vision läpileikkaavina teemoina kulkevat kansainvälisyys, hyvinvointi ja terveys sekä kestävä kaupunki.

Visiotyö on koettu tärkeäksi ja alueen toimijoita yhdistäväksi asiaksi. Savilahdessa on jo tapahtunut paljon. Seuraavassa vaiheessa alueen toimijoista koostuva Savilahti-foorumi lähtee työstämään lisää konkreettisia toimenpiteitä, joilla visio tehdään todeksi. Visio innostaa tekemään uusia, yhteisiä avauksia ja toimenpiteitä Savilahden kehittämiseksi!

Savilahti-foorumin jäsenet allekirjoittavat vision kommenteillaan:

”Savilahti on opiskelijoille ja meille kaikille visioiden, yhteisen tekemisen ja kokemisen alusta. Savilahti antaa vapauden innostua, yrittää ja ajatella. Täällä keskeistä on olemisen helppous, yhdessä ja kestävästi.” – Juha Asikainen, toiminnanjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

”Savilahti-visio luo kuvan kokonaisvaltaisesta osaamisen ja työelämän tulevaisuudesta, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kolme koulutusastetta, työelämän monipuolisuus, asuminen ja hyvän elämän tulevaisuus. Visio näyttää suunnan, jolla vahvistetaan jokaisen toimijan omaa, Kuopion alueen, Pohjois-Savon ja merkittävän osan Suomea kilpailukykyä, vetovoimaa ja toimimista osana kansainvälistä vuorovaikutuksen monipuolista verkkoa. Toisen asteen monipuolinen ammatillinen koulutus läpi kaikkien ikäluokkien on osa vision toteutusta.” – Heikki Helve, johtaja, Savon koulutuskuntayhtymä

”Savilahti on osaamisen keskittymä ja kasvun moottori. Tarjolla on ainutlaatuinen alusta tuotekehitykselle, ideoiden testaamiselle ja kaupallistamiselle yli toimialarajojen. Tähtäimessä ovat kansainvälisen tason kasvutarinat, jotka luovat hyvinvointia meillä ja maailmalla.” – Silja Huhtiniemi, toimitusjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari

”Savilahti on Itä-Suomen menestyksen mahdollistaja. KPY on koko historiansa ajan ollut yhteyksien rakentaja. Savilahden kehittäminen on meille keskeinen arvo ja tulevaisuuden toiminnan kehittämisen ydin.” – Lauri Kerman, toimitusjohtaja, Osuuskunta KPY

”Savilahden nimi voisi olla englanniksi Bay of Savviness. Arkikielessä Savvy tarkoittaa älykästä, nokkelaa ja tarmokasta.” – Marko Korhonen, maakuntajohtaja, Pohjois-Savon liitto

”Sijaintimme Savilahden kampuksella on meille tutkimus- ja oppilaitosyhteistyössä keskeinen ja tärkeä tekijä myös tulevaisuudessa.” – Risto Miettunen, johtaja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

”Yliopistolle Savilahden alueen kehittyminen on erittäin tärkeä asia. Siitä muodostuu laajasti koko Itä-Suomea hyödyntävä ja samalla brändäävä kokonaisuus. UEFin tavoitteena on olla vetovoimainen yliopisto niin suomalaisille kuin jatkossa yhä vahvemmin myös kansainvälisille työtekijöille ja opiskelijoille. Haluamme olla myös rakentamassa houkuttelevaa kasvualustaa laajenevalle yritystoiminnalle ja innovaatioekosysteemeille. Tähän kaikkeen Savilahti antaa erinomaiset puitteet.” – Jukka Mönkkönen, rehtori, Itä-Suomen yliopisto

”Savilahteen muodostuu vahva osaamiskeskittymä, mikä tuottaa monipuolista osaamista koko maakunnan tarpeisiin, synnyttäen samalla ainut laatuisen kokonaisuuden tieteen ja yritystoiminnan ympärille. Savilahti tulee olemaan myös ELY-keskuksen kiinnostuksen kohde uusien innovaatioiden ja kansainvälisen yritystoiminnan synnyttämisessä.” – Pasi Patrikainen, ylijohtaja, Pohjois-Savon ELY-keskus

”Savilahti-visio merkitsee opiskelijoille parasta mahdollista kampusta. Se antaa paremmat mahdollisuudet omaan kasvuun ja kehitykseen oppijana sekä tukee opiskelijoiden hyvinvointia.” – Aino Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

”Savilahti yhdistää, innostaa ja mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla. Savilahti on osaamisen ja innovaatioiden majakka maailmalle!” – Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki

”Savilahti on merkittävä osaamiskeskittymä. Alue näyttäytyy jatkossa hyvin monipuolisesti koulutuksen, yrittämisen sekä asumisen saralla. Kun erilaiset ihmiset ja organisaatiot kohtaavat, tapahtuu vuorovaikutusta ja syntyy vielä tunnistamatonta lisäarvoa – tulevaisuuden Savilahti on juuri tätä.” – Sanna Sianoja, toimitusjohtaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

”Savilahden yhteisessä visiossa korostuu moni Savonialle tärkeä asia. Olemme entistä kansainvälisempi toimija, joka tarvitsee ympärilleen uuden sukupolven alustan kasvulle ja kehitykselle. Yli 6500 opiskelijaamme ja 500 työntekijäämme haluavat olla osa uudenlaista ympäristöä, jossa on aitoja ja avoimia mahdollisuuksia oppimiselle, innovaatioille, tutkimukselle ja liiketoiminnalle. Olemme ylpeitä, kun voimme sanoa olevamme osa Savilahden ainutlaatuista kokonaisuutta. Olemme olleet mukana kehittämässä aluetta alusta alkaen, ja ilolla katsomme sitä mahdollisuuksien kirjoa, jota meillä on vielä edessämme. Yhdessä teemme Savilahdesta aidosti uniikin ympäristön koko korkeakouluyhteisöllemme.” – Mervi Vidgrén, Rehtori, toimitusjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

”Savilahden visio antaa opiskelijoille avoimen ympäristön ja rajattomien mahdollisuuksien paikan toimia.” – Tiia-Mari Venäläinen, hallituksen puheenjohtaja, Savon ammattiopiston opiskelijakunta

www.savilahti.com/visio

Tilaa uutiskirje