Business Kuopio

 

Savo tarvitsee lisää kasvuhakuisia yrityksiä

27.9.2017

– On tärkeä miettiä, miten Pohjois-Savon pk-yritykset saataisiin vahvemmin mukaan talouskasvuun, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Tuore Pk-yritysbarometri osoittaa, että Pohjois-Savon pienten ja keskisuurten yritysten näkymät jäävät jonkin verran maan keskiarvosta ja ovat heikommat kuin monessa muussa maakunnassa. Ylä-Savo on poikkeus. Siellä on päästy koko maan kasvuodotuksiin.

– Erityistä huolta kannan Varkauden seudun tilanteesta, jonka näkymät jäävät selvästi alle koko maan keskiarvon ja muun Pohjois-Savon, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi vieraillessaan pohjoissavolaisissa yrityksissä tiistaina 26.9.2017.

Arkuutta kasvuhaluissa

Pohjois-Savossa on vähemmän kasvuhakuisia yrityksiä kuin muualla Suomessa.

– Se on huolestuttavaa. Vain Ylä-Savo pääsee tässäkin maan keskiarvolukuihin, Pentikäinen sanoi.

– Kasvuhakuisuus on yritykselle tärkeää, koska se motivoi kehittämään toimintaa, palvelemaan asiakkaita entistä paremmin ja johtaa investointeihin.

Pentikäinen muistutti, että kasvu ei ole itseisarvo, mutta se on tärkeä arvo kehityksen kannalta.

– Kasvuhakuisuus lähtee yrittäjän asenteista ja rohkeudesta, hän totesi.

Kolme keinoa tukea kasvua

Pentikäinen näkee kolme keinoa, joilla pohjoissavolaisten yritysten kasvua voi tukea. Ensiksi pitää lisätä yritysten yhteistyötä.

– Yhden menestys auttaa muitakin. Ylä-Savo on tästä hyvä esimerkki.

Toiseksi pitää lisätä oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä.

– Erityisesti pk-yritykset tarvitsevat enemmän korkeakoulujen vetoapua.

Kolmanneksi pitää edistää hartiavoimin yhdessä kaikkia maakunnan investointeja.

Digitalisaatioon vauhtia

Pentikäisen mukaan olennaista on saada yrittäjät ja yritykset kehittämään digitaalista toimintaansa.

– Se avaa mahdollisuuksia jokaiselle yritykselle niin toiminnan tehostamiseen kuin uusien markkinoiden saavuttamiseen. Digitaalisuus ei kierrä ketään vaan koskee kaikkia.

Lisätietoja:

Tilaa uutiskirje