Business Kuopio

 

Savossa pk-yritykset tekevät monipuolista oppilaitosyhteistyötä  

5.3.2021

Savolaiset pk-yritykset tekevät oppilaitosyhteistyötä maan keskiarvoa enemmän. Vastaajista 19 % ilmoitti tekevänsä yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa ja peräti 47 % muun koulutuksenjärjestäjän tai kehittämisyhtiön kanssa.

– Savolaisista yrittäjistä iso osa on tukeutunut koulutusorganisaatioiden palveluihin, summaa Savon Yrittäjien varapuheenjohtaja, verkostovaliokunnan puheenjohtaja ja yrittäjä Hannu Raatikainen.

Ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä tekee Savon pienistä ja keskisuurista yrityksistä 33 prosenttia ja ammattikorkeakoulujen kanssa 13 prosenttia. Yhteistyötä yliopistojen kanssa tekee 10 prosenttia yrityksistä ja tutkimuslaitosten kanssa 3 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, jonka teettivät Suomen Yrittäjät, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera. Pk-yritysbarometriin vastasi Pohjois-Savossa 208 yrittäjää.

Koulutusyhteistyö, opinnäytteet ja innovaatiot kärjessä

Eniten tehdään koulutusyhteistyötä, opinnäytetyötä ja innovaatioihin liittyvää kehittämistä. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tehneistä 60 % oli tehnyt koulutusyhteistyötä, opinnäytetyötä ja innovaatioihin liittyvää kehittämistä oli tehnyt noin kolmannes. Muiden koulutuksenjärjestäjien ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tehneistä 69 % oli tehnyt koulutusyhteistyötä, ja noin viidennes opinnäytetyötä ja innovaatioihin liittyvää kehittämistä.

– Pohjois-Savossa on huomattavan paljon erityisosaamista vaativia yrityksiä ja osaavan henkilöstön saatavuus on niille elinehto. Oppilaitokset puolestaan tarvitsevat opiskelijoilleen harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja, siksi tiivis yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia, Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen kertoo.

Väestön ikääntyminen lisää rekrytointiyhteistyön tarvetta

Rekrytointiyhteistyötä tarvitaan jatkossa entistä enemmän väestön ikääntymisen myötä. Yrittäjiä siirtyy eläkkeelle ja yrityksiä tulee myyntiin. Siksi oppilaitoksissa on panostettava myös yrittäjyyskasvatukseen ja jatkajakoulutukseen. Myös oppisopimuskoulutuksen merkitys tulee huomioida rekrytoinneissa ja yrittäjän kehittymisessä.

– Eri toimijoilla onkin useita hankkeita yrittäjyyskasvatuksen suhteen. Esimerkiksi Leppävirran varhaiskasvatuksessa, alakouluissa, yläkoulussa ja lukiossa käynnistyy yrittäjyyskasvatus kevään 2021 aikana. Samalla lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan hankkeeseen mukaan tulleisiin kummiyrityksiin, Raatikainen kertoo.

Savonia ammattikorkeakoulun Business Centerin tukee ja kannustaa yrittäjyyttä

– Pohjois-Savossa luotu Business Center-toimintamalli tukee yrittäjyyttä opiskelijoiden ja aloittavien yritysten kanssa. Business Center tarjoaa palveluita eri asteiden opiskelijoille ja yrityksille. Sen kautta eri toimijoiden välinen yhteistyö vahvistuu edelleen, kertoo Savonia ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgren.

Yrittäjän opintotuki tarpeen

Yritysyhteistyö ja jatkuvan oppimisen koulutusprojektit ovat lisääntyneet lähes kaikissa koulutusorganisaatioissa.

– Myös yrittäjien oma oppisopimuskoulutus on lisääntynyt, vaikka ongelmana onkin työpaikkaohjaajien, tai mentoreiden puute ja yrittäjän palkattoman koulutusjakson taloudellisen tuen puuttuminen. Yrittäjän opintotuki olisikin seuraava haaste koronan jälkeen, Raatikainen summaa.

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera teettävät Pk-yritysvarometrin kaksi kertaa vuodessa. Se on alueellisesti ja toimialarakenteeltaan Suomen kattavin elinkeinoelämän kysely.

Pk-yritysbarometri tarkemmat tiedot (pdf) 

Lisätietoja:    

Hannu Raatikainen
varapuheenjohtaja, verkostovaliokunnan puheenjohtaja, Savon Yrittäjät
017 554 4205, hannu.raatikainen@hanx.fi 

Marja Vartiainen
koulutusasioiden asiantuntija, Suomen Yrittäjät
044 985 5005, marja.vartiainen@yrittajat.fi

Tilaa uutiskirje