Business Kuopio

 

Tahko kiinnostaa etätyöpaikkana – etätyömahdollisuuksista kilpailukeino yrityksille

14.6.2021

Etätyöskentely kiinnostaa. Kuopion alueella toteutettiin opinnäytetyönä tutkimus, missä tarkasteltiin matkailijoiden kiinnostusta etätyöskentelyyn Tahkon ja Nilsiän alueella. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka aluetta voitaisiin kehittää etätyöskentelyn näkökulmasta vastaamaan paremmin matkailijoiden toiveita ja toisaalta edistämään alueen yritysten toimintaa. Kyselyyn vastasi 179 henkilöä ja se osoitti, että etenkin Tahkon alue kiinnostaa etätyöpaikkana.

etätyö kuvituskuva

Tahko kiinnosti kyselyyn vastanneita etätyökohteena. Jopa 93 % kertoi voivansa kuvitella tekevänsä etätöitä Tahkolla ja vain 4 % sanoi suoraan, ettei voisi kuvitella.

– Etätyöskentely mahdollistaa sen, että ihmisillä on vapaus itse valita mistä käsin työskentelee ja missä aikaansa viettää. Tämä mahdollistaa myös työn ja matkailun yhdistämisen ja samalla vilkkaampaa ympärivuotista toimintaa Tahkon matkailukeskukseen ja alueen yrittäjille, kertoo Business Kuopion yritysasiamies Jari Kosonen.

Kotimaassa matkaileville lomamatkojen kohteen valintaan vaikuttavat eniten luonto, kulttuuri, viihde ja liikunnan mahdollisuudet. Tahkon alueella vetovoimaisena tekijänä ovat myös alueen tapahtumat, kuten festivaalit ja urheilutapahtumat.

Etätyöpaketit kuntoon

Kyselystä selvisi, että suosituin ajanjakso etätyömatkailulle on viikko (38 % vastaajista). Alueella oltaisiin valmiita viipymään tätäkin pitempään, mikäli työt sieltä onnistuisivat.

– Tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja koronan myötä etätyömatkailu yleistyi. Tämänkin tutkimuksen tulokset kannustavat yrityksiä kehittämään valmiita etätyöpaketteja, jotka olisivat räätälöitävissä lisäpalveluilla asiakkaan tarpeisiin, sanoo Kosonen.

Etätyötilalta toivotaan toimivia internetyhteyksiä. Työskentelytilavaihtoehdoista suosituimmaksi nousi oma-asunto/ vapaa-ajan asunto ja sen perässä toisena oli vuokramökki tai -huoneisto. Ihmiset kaipaavat työskentelyyn omaa tilaa ja rauhaa. Tutkimuksen perusteella Tahkon ja Nilsiän alueen yritysten ja palvelujen tarjoajien kannattaa ryhtyä kehittämään tarjontaansa myös etätyöskentelyn näkökulmasta.

Tutkimuksessa selvisi, että yrittäjistä 59 % voisi tarjota työntekijöillensä mahdollisuuden etätyöskentelyyn, ja suurin osa (81 %) ei kokenut tarvetta rajata aikaa, vaan tila voisi olla käytössä ympäri vuoden.

Etätyömatkailusta kilpailukeino matkailukeskuksille

Monet matkailukeskukset ja maaseudun kunnat ovat alkaneet markkinoida mahdollisuutta yhdistää etätyöskentely sekä vapaa-aika lomakohteessa. Työntekijälle mahdollisuus päättää mistä käsin työnsä tekee ja yhdistää joustavasti työ ja vapaa-aika, virkistää ja lisää hänen hyvinvointiaan.

Etätyömatkailu tasoittaa matkailun sesonkiaikoja. Yrityksissä uusien investointien tekeminen ja henkilömitoitus on hankalaa, mikäli tulot ovat arvaamattomampia ja jakautuvat vuodelle epätasaisesti. Sesonkien tasoittuminen toisi vakautta palvelujen kehittämiseen, investointien suunnitteluun ja henkilöstöasioihin.


Kuopion kaupungin yrityspalvelu toteutti Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä etätyötä koskevat tutkimuksen. Opinnäytetyössä käsitellään etätyön hyötyjä ja haittoja COVID-19-pandemian aikana, etätyöskentelytilaan ja ergonomiaan liittyviä asioita sekä Tahkon ja Nilsiän aluetta matkailun ja etätyömatkailun näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella 2021 helmi-huhtikuussa Tahkon ja Nilsiän alueen matkailijoilta. Voit lukea koko opinnäytetyön tästä

Tilaa uutiskirje