Business Kuopio

 

Ukrainan konflikti muuttaa pohjoissavolaisten yritysten toimintatapoja ja markkinoita

8.3.2022

Savon Yrittäjien Ukraina-kyselyyn vastannut jo lähes 500 pohjoissavolaista yritystä.

Kaikkiaan 15 prosenttia kansainvälistä kauppaa tekevistä yrityksistä on jo nyt ilmoittanut tehneensä tuote- ja palvelutarjontaansa muutoksia Ukrainan sodan seurauksena ja noin joka kymmenes harkitsee tekevänsä niin lähiaikoina. Pieni osa vastanneista kertoi kääntäneensä katseensa uusille markkinoille ja viisi prosenttia vastaajista kertoi vähentävänsä kansainvälistä liiketoimintaansa. Vaikutukset vaihtelivat yrityksen päämarkkinoista riippuen.

Kotimarkkinayrityksistä noin kolmannes arvioi, ettei sodalla ole ollut vaikutuksia omaan yritystoimintaan tähän mennessä. Kansainvälistä kauppaa harjoittavista yrityksistä reilu puolet arvioi, että sota vaikuttaa joko merkittävästi tai jossain määrin yrityksen toimintaan. Venäjän kauppaa käyvistä yrityksistä alle puolet arvioi kaupankäynnin loppuvan kokonaan seuraavien kuukausien aikana ja 15 % arvioi myynnin puolittuvan aiemmasta.

Yksittäisiksi vaikutuksiksi yritykset listasivat pidentyneet toimitusajat, tavarantoimitusten heikentymisen ja ostohintojen nousemisen. Asiakkaiden maksuvalmiuden ja asiakkaiden ostovoiman vähentyminen nähtiin uhkana, samoin Ukrainan konfliktin vaikutusten leviämisen naapurimaihin kuten esimerkiksi Puolaan. Yleisesti vastauksissa näkyi hajontaa riippuen siitä, oliko vastaaja puhtaasti kotimarkkinoilla toimiva yritys, kansainvälistä kauppaa tekevä yritys vai oliko yrityksellä ollut Ukrainaan tai Venäjälle suuntautuvaa liiketoimintaa ennen Ukrainan sodan alkamista.

Suurimmat huolenaiheet polttoaineiden ja energian kustannusten nousu

Yritysten akuutit huolenaiheet olivat samoja riippumatta siitä, toimiiko yritys kotimarkkinoilla vai kansainvälisillä markkinoilla. Ylivoimaisesti suurin huoli ovat sähkön ja polttoaineiden korotukset sekä kohonneet energiakustannukset. Kuljetuskustannusten nousu sekä koronnousu ja rahoitusmarkkinoiden epävakaus huolettivat tasapuolisesti kaikkia vastaajia.

Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset olivat korostetusti huolissaan vastapakotteiden vaikutuksista, tuonti- ja vientikuljetusten sujuvuudesta sekä alihankintaverkoston toiminnasta. Kausityöntekijöiden saatavuus, matkailijoiden saapuminen ja muut toimialakohtaiset aiheet olivat myös vastauksina esillä.

Tietoa toivottiin keskieurooppalaista logistiikkareiteistä, vastapakotteiden yksityiskohdista sekä mm. Kustannustuki-kierroksen mahdollisesta laajentamisesta koskemaan myös Ukrainan kriisin vaikutuksia.

Kyselyn taustatiedot

  • Kysely tehtiin 2.-7.3.2022 välisenä aikana Savon Yrittäjien jäsenyrittäjille. Vastauksi on 7.3. mennessä tullut 471.
  • Vastaajista 408 toimii kotimaan markkinoilla ja 61 kansainvälisillä markkinoilla mukaan lukien Venäjä ja Ukraina
  • Teollisuutta edusti 42 % kv-kauppaa tekevistä yrityksistä ja 11 % kotimarkkinayrityksistä
  • Palvelualan yrityksiä oli 32 % kv-yrityksistä ja 58% kotimarkkinayrityksistä ja niiden toiminta kohdistuu pääasiassa yrityksille
  • Työnantajayrittäjiä oli vastaajista noin 70 %.

Lisätietoja:

Tilaa uutiskirje