Business Kuopio

 

Uudenlainen älykaupunkialusta tulevaisuuden tarpeisiin

31.3.2022

Kuopion kaupunki on päättänyt panostaa rohkeasti uudenlaiseen digitaaliseen infraan toteuttamalla Datajalostamo-älykaupunkialustan. Älykaupunkialusta toteutetaan samannimisessä Datajalostamo-hankkeessa, jolle Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hanketukea Euroopan aluekehitysrahastosta. Siili Solutions Oyj ja Nodeon Finland Oy on valittu Datajalostamo-alustan toimittajaksi.

Datajalostamon keskeisenä tavoitteena on digitalisaation ja eri lähteistä saatavan datan tehokas hyödyntäminen. Tällä tähdätään muun muassa vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseen, uuden yritys- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseen sekä tietoon perustuvan päätöksenteon ja kestävien elämäntapojen tukemiseen.

Kuopion kaupungin tietohallintojohtaja Jari Torvinen alleviivaa älykaupunkikehittämisen kokonaiskuvaa: “Kuopion kaupunki kehittää älykaupunkiratkaisuja laaja-alaisesti kolmella eri tasolla: tietoliikenneinfrastruktuuri, sitä hyödyntävä Datajalostamo-älykaupunkialusta ja alustan päällä toimivat sovellukset. Kehittämistyö on haasteellista, mutta sillä parannetaan osaltaan kaupungin kehittymismahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta.”

Datajalostamo liittyy tiiviisti Savilahden alueen kehittämiseen. Rakentuva kaupunginosa tarjoaa loistavia mahdollisuuksia testata ja ottaa käyttöön uusia älyratkaisuja, joilla tuetaan esimerkiksi energiatehokkuutta, vähäpäästöistä liikkumista sekä uusia digitaalisia palveluja asukkaille. Yksi testausvaiheessa oleva ratkaisu on Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeessa toteutettavat tekoälyohjautuvat liikennevalot, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta.

Älykaupunkiratkaisuihin liittyviä taustaselvityksiä ja kehittämistoimia on tehty usean vuoden ajan. Selvitys- ja suunnittelutyö huipentui vuonna 2021 neuvottelumenettelynä toteutettuun tarjouskilpailuun.

”Datajalostamo-älykaupunkialustan hankintavaihe on ollut mielenkiintoinen prosessi. Taustaselvitysten avulla olemme kartoittaneet vaihtoehtoja, jotka parhaiten toteuttavat älykaupunkialustalle asettamamme vaatimukset ja tulevaisuuden tavoitteet. Lisäksi yrityksille tekemällämme tietopyynnöllä pääsimme keskustelemaan potentiaalisten toimittajien kanssa toteutuksen eri vaihtoehdoista. Tällä hetkellä tuntuu hienolta ja helpottavaltakin päästessämme Siili Solutionsin sekä Nodeonin kanssa rakentamaan uutta alustaa Kuopioon”, tiivistää hankkeen projektipäällikkö Martti Vanala.

Myös Siilin Solutionsin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki näkee hankkeessa hienon mahdollisuuden: ”Datajalostamossa olemme mukana ratkomassa muun muassa väestönkasvuun, ympäristöön, liikenteeseen ja energiantuotantoon liittyviä haasteita teknologian avulla. Smart City -ratkaisujen avulla rakennetaan kaupunkiympäristöihin parempaa asumista, kuluttamista ja elämistä, ja olemme iloisia päästessämme tekemään tulevaisuuden kaupunkeja”.

Tavoitteena on, että Datajalostamon perusversio otetaan käyttöön ensi syksyyn mennessä, jonka jälkeen sen kehittämistä jatketaan tulevien vuosien aikana. Etsimme jatkuvasti yhteistyötahoja, jotka ovat kiinnostuneet toteuttamaan sovelluksiaan alustalla.

Lisätietoja antavat:

Tilaa uutiskirje