Business Kuopio

 

Yhteisöllinen ylpeys omaa osaamista kohtaan

14.9.2020

Menestystarinat syntyvät siellä, missä niillä on tilaa kasvaa. Kuopiolaisten asenne menestykseen rakentuu rohkeudesta, sinnikkyydestä ja ennen kaikkea yhteistyöstä. Kaupungin liike-elämässä vallitsee yhteinen sävel, johon kaikki voivat samaistua.

Kuopio ny night

Sisukkuus, peräänantamattomuus ja määrätietoisuus yhdistettynä rentoon ja rauhalliseen mielenlaatuun. Jokin yhtälössä toimii – kuopiolaisten asenteesta kumpuaa innovaatioita, osaamista ja elämäntaitoa.

Aluetta leimaa myös tärkeilyvapaus – ei tarvitse olla titteliltään jotakin ennen kuin voi lähestyä eri toimijoita. Yritysten johtajat tai eri alojen asiantuntijat eivät piileskele sihteereidensä takana, vaan kenelle tahansa voi oikeasti soittaa.

– Kuopiossa otetaan hyvin vastaan, jos on innostusta tehdä asioita ja rohkeutta kokeilla. Enemmänkin on merkitystä sillä, miten haluat itse panostaa tähän yhteisöön, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen arvioi.

Avoimen yhteistyön voimaa

Luontevalle yhteistyölle on valmiiksi luodut perinteet ja hyvät puitteet Kuopiossa. Yksi esimerkki yhteistyön voimasta on avoin innovaatioekosysteemi Kuopio Health, joka edistää erityisesti terveydenhuollon alan osaamista, tutkimusta ja elinkeinoelämää.

– Kuopion avointa yhteistyötä kuvaa hyvin se, että täällä kaksi eri tutkimuslaitosta voivat tehdä yhteistyötä avoimesti – vaikka olisivat toistensa kilpailijoita, Kuopio Healthin toimitusjohtaja Aki Gröhn kertoo.

Myös yritykset ovat avoimia oman toimintansa suhteen ja ymmärtävät tarvitsevansa koko ekosysteemin muita toimijoita tuekseen. Savolainen arvioi yhteistyön palvelevan kaikkien osapuolten liiketoiminnan kehittymistä.

– Täällä on sellainen sanontakin, että yhdessähän näitä tehdään. Sillä ei ole väliä kuka olet ja mistä tulet – asia hoidetaan, joka pitää hoitaa.

Rohkeus kasvaa ja kansainvälistyä

BusinessKuopion Invest in -projektipäällikkönä toimineen Mikko Juutin mukaan Kuopiossa vallitsee kansainvälistymiselle avoin asenne – ja kansainvälisiin tapahtumiin on helppo saada osanottajia.

– Yritykset ovat rohkeita kasvamaan ja kansainvälistymään. Kaikilla on yhteinen tahtotila kehittää toimintaa, vaikka työtä pitää tehdä paljon.

Kuopiossa lanseerattu Kuopio goes -konsepti on yritysten kansainvälistymiseen tähtäävä vientitoimenpiteiden yhteistyömalli. Vienninedistämis- ja markkinakartoitusmatkoja on järjestetty muun muassa Lontooseen ja Shanghaihin.

– Eri toimijat ovat lähteneet ennakkoluulottomasti, innostuneesti ja tulevaisuutta rakentavalla mielellä mukaan, Juuti kertoo.

Tahkon laskettelurinteillä järjestettävä Tahko Ski Lift Pitch on hyvä esimerkki kuopiolaisten rennosta asenteesta. Se on hauskasta ideasta syntynyt tapahtuma, jossa esitellään omaa liikeideaa sijoittajille rennosti hiihtohississä.

– Lasketteluvermeet päällä keskustelu on erilaista kuin hektisessä messuympäristössä, jossa tavataan nopeasti suuri joukko sijoittajia, Savolainen arvelee.

Kuopion asenneilmapiiri liittyy erityisesti yksittäisten ihmisten asenteisiin ja niiden voimaan yhdessä. Täällä vallitsee yhteisöllinen ylpeys omaa osaamista kohtaan. Kuopiossa rakennat oman tarinasi kannustavassa ilmapiirissä – rohkeudella, luovuudella ja omilla vahvuuksillasi

Neurokeskus nousee Kuopioon yhdessä tekemisen ilmapiirissä

Suunnitteilla oleva Kansallinen neurokeskus tulee toteutuessaan kokoamaan aivotutkimusta verkostomaisesti yhteen sekä edistää suomalaista neuroalojen tutkimuksen arvostusta ja tunnettuutta maailmalla.

Neurocenter Finland illustration

Kansallisen Neurokeskuksen tavoitteet ovat yksilöllistetyn- eli täsmälääketieteen edistäminen, innovaatioiden löytäminen ja laajempien toimintaympäristöjen eli ekosysteemien rakentaminen terveysalan toimijoille.

Isoimpana onnistumisen elämyksenä ja tärkeimpänä saavutuksena neurokirurgian dosentti Mikael von und zu Fraunberg pitää sitä, että heti ensimmäisten kokousten jälkeen valmistelutiimi saavutti kansallisen yhteisymmärryksen koko Suomen mittapuussa.

– Yhdessä tekemisen ilmapiiri on elinehto, että tällaista toimintaa pystyy tekemään.

Se on vielä auki, tullaanko neurokeskus lopulta perustamaan Kuopioon. Neurokeskuksen tuleva sijainti varmistuu siinä vaiheessa, kun lopullinen organisaatiomuoto varmistuu. Fraunberg arvelee Kuopion olevan kuitenkin vahvoilla.

– Kuopiossa on hyvää osaamista, täällä on terveystutkimus, lääketiede ja erityisesti neurotieteet korkealla tasolla. Kuopiolla on kaikki edellytykset, kun neurokeskukselle haetaan vaikuttavinta paikkaa.

Kun Kansallinen neurokeskus on saatu toimintaan Suomessa, on sen tavoite saada näkyvyyttä suomalaiselle tutkimukselle ympäri maailman.

– Missiomme on, että neurotieteiden tutkimuksen edellytyksiä parannettaisiin. Tiivistämällä yhteistyötä ja kehittämällä innovaatiotoimintaa voisimme luoda parempaa aivoterveyttä ja yksilöllisten sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa, Fraunberg summaa.


Juttu on julkaistu Kuopio by Nature -lehdessä. Kirjoittaja Minna Akiola.

Lue englanninkielinen Kuopio by nature vuosijulkaisu tästä

Kuopion kaupungin englanninkielinen vuosijulkaisu Kuopio by Nature on aikakauslehtityyppinen julkaisu, mikä esittelee kuopiota kolmen teeman kautta – Nature, Live like local ja Future Kuopio. Kuopio by Nature on kuopiolaisten käyntikortti maailmalle.

Katso myös Kuopio by numbers 2020 infograafi

Tilaa uutiskirje