Business Kuopio

 

Yrittäjähaku Konttilaan käynnistyy

19.4.2023

Kuopion kaupunki hakee Konttilaan uutta yrittäjää nykyisen yrittäjän määräaikaisen vuokrasopimuksen päättyessä 30.9.2023. Perinnepihapiiri ja savolaistorppa Konttila on entinen viljelyalueiltaan ja maisemiltaan alkuperäisenä säilynyt kirkkoherran pappilan torpparitila ja se sijaitsee Puijon tornista noin kilometri pohjoiseen.

Kaupunki tavoittelee ensisijaisesti, että Konttilan tuleva yritystoiminta olisi ympärivuotista ja perinneympäristöä kunnioittavaa. Tulevan toiminnan tulee myös täydentää Puijon alueen palvelukokonaisuutta.

Yritystoiminnasta kiinnostuneiden tulee toimittaa liiketoimintasuunnitelma Kuopion kaupungille maanantaihin 22.5.2023 mennessä osoitteeseen yrityspalvelu@kuopio.fi

Vuokrasopimukseen sisältyy torppa pihapiireineen ja noin 5 hehtaaria maita sen ympärillä. Tulevan yrittäjän on mahdollista kehittää toimintaa vuodelta 2017 olevan suojelupäätöksen puitteissa, joka koskee Konttilan rakennuksia ja pihamiljöötä. Kuopion kaupunki vuokraa rakennukset nykyisessä kunnossa, mutta varautuu vesihuollon rakentamiseen alueelle.

Vuokrasopimuksen tarkemmat ehdot, kuten vuokran määrä ja sopimusaika, tarkennetaan tulevan yrittäjän kanssa liiketoimintasuunnitelmaan perustuen.

Kaupunki valitsee uuden yrittäjän liiketoimintasuunnitelmien ja käytyjen jatkoneuvotteluiden perusteella.

Ideoita tulevasta toiminnasta kyseltiin kuntalaisilta – vastauksia saatiin lähes 300

Kaupunki selvitti kyselyn avulla kuntalaisten ideoita ja toiveita siitä, millaista toimintaa ja millaisia palveluita Konttilassa toivottaisiin tulevaisuudessa olevan. Kyselyn tulosten toivotaan auttavan yritystoiminnan suunnittelussa. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 296 kappaletta. Kysely oli avoinna ajalla 28.2.-19.3.2023 kaupungin verkkosivuilla.

Saaduissa vastauksissa tuli yleisesti esille toive elävästä ympäristöstä sekä vastuullisesta ja kestävästä luontoon ja kulttuuriin perustuvasta toiminnasta. Myös toiveita pihapiirin ja ulkorakennusten kunnostamisesta, opasteiden lisäämisestä ja esteettömyyden huomioimisesta tuotiin esille.

Vastauksissa nousivat esille toiveet perinnetilan ja maiseman säilyttämisestä ja sen kunnioittamisesta. Konttilan toivottiinkin olevan perinnetilaelämys, jossa kokonaisvaltaisesti olisi huomioitu paikan arvokas historia. Konttilassa voisi olla esimerkiksi vaikkapa perinnetilan töiden esittelyä.

Kahvilatoiminnan säilyttäminen ja ystävällinen asiakaspalvelu korostui monessa vastauksessa. Kahvilan toiminnan toivottaisiin olevan ympärivuotista. Monen vastaajan mielestä eläimiä olisi kiva nähdä Konttilassa myös jatkossa.

Osa vastaajista haluaisi Konttilaan myös tilavuokrausta esimerkiksi perhejuhlia tai kokouksia varten. Siellä haluttaisiin nähdä myös erilaisia tapahtumia, jotka huomioivat vuodenkierron ja juhlapyhät. Konttilaan toivottiin myös erilaisia kursseja, työpajoja tai teemailtoja. Vastaajien mielestäsi olisi kiva, jos Konttilan alueella järjestettäisiin myös opastettuja retkiä. Myös erilaisten välineiden vuokrausta ideoitiin vastauksissa.

Muutamissa vastauksissa toivottiin myös majoitusmahdollisuutta. Joitakin mainintoja sai myös alueen hyödyntäminen esimerkiksi golf-kentäksi tai frisbeegolf-radaksi.

Lisätietoja:

Yrittäjähakua koskien:

Rakennuksia koskien:

  • Kai Andersin, kiinteistökehitysasiantuntija, Kuopion kaupunki, Toimitilapalvelut, 044 718 5244, kai.andersin@kuopio.fi

Konttilan suojelupäätös (pdf)

Tilaa uutiskirje