Business Kuopio

 

Yrittäjät pääosin tyytyväisiä kaupungin palveluihin

12.6.2023

Kuopion Yrittäjien keväällä jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn tulosten mukaan yrittäjät ovat pääosin tyytyväisiä Kuopion kaupungin palveluihin. Yrittäjien mielipidettä kysyttiin kaavoituksesta, lupapalveluista, yrityspalveluista, työllisyyspalveluista, julkisista hankinnoista sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluista. Vastaajista 53 % oli yksinyrittäjiä, ja he edustivat kaikkia toimialoja, joskin palvelut -toimialan vastaajia oli noin kolmannes vastanneista 97 yrittäjästä.

Kysymykset koostettiin yhteistyössä Kuopion Yrittäjien yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan kanssa. Valiokunnan jäseniä ovat Aleksi Eskelinen, Marja Berg, Elena Chiksoeva, Kaija Sääski, Sakari Pääkkö sekä valiokunnan puheenjohtaja Mika Savolainen ja yhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen.  

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut sai arvosanakseen 4,0.  Vastanneet käsittivät yrityspalvelut laajasti, vastauksissa kiitettiin myös Ely-keskusta, Uusyrityskeskusta ja Busines Centeriä.

Kommenteissa kiitettiin yrityspalveluiden asiantuntemusta ja osaamista, vilpitöntä halua auttaa ja tukea kehittyvää liiketoimintaa. Toisaalta taas koetiin, että pitäisi olla enemmän toimialakohtaista kehittämistä esim. tulevien vuosien julkisten kilpailutusten kautta, ja oli koettu ettei pienyrittäjän tarpeet kiinnostaneet.

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut saivat arvosanan 4,1. (asteikko 1-5)

Vaikka yleisarvosana oli hyvä, kommenteissa kehittämistä todettiin olevan mm. palvelujen hankinnassa: nykyinen palvelualueuudistus ei vastaajan mukaan tunnista tilaaja-tuottajamallia, ei yrityshankintoja tai tee aktiivisesti yhteistyötä yrityspalvelujen kanssa.  Vastaajan mukaan kulttuuripuolella tulee vastaan tilanteitä, joissa yhteisöjä pyydetään tekemään ilmaiseksi kaupungin suunnittelu- ja palvelutyötä, eikä hankintoja johdeta.

Lupapalvelut

Lupapalveluissa kokemuksia kysyttiin ympäristöluvista, kaupunkiympäristö palvelualueen luvista, rakennus/toimenpideluvista sekä tontinhaltijan luvista.   Eniten (79%) vastaajista oli hakenut rakennus/toimenpidelupaa.

Ympäristöpalvelut sai keskiarvokseen 4,4 ja vastaajat kehuivat asiantuntevaa ja ammattitaitoista opastusta ja palvelua lupaa haettaessa.

Kaupunkiympäristön palvelualueen keskiarvo oli 2,8. Toisaalta kommentoitiin nettisivujen käytön hankaluutta, toisaalta kehuttiin asioiden sujuneen jouhevasti.

Rakennus- ja toimenpidelupien keskiarvoksi tuli 3,6. Kommenteissa koettiin lupakäsittelyn olleen hidasta ja jopa mielivaltaista, ja yhteneväisen käytännön ja kriteereiden koettiin puuttuvan.

Tilapalvelun tontinhaltija-luvissa arvosanaksi tuli 3,8. Kommenteissa todettiin, että asiat toimivat sovitusti ja opastus oli asiantuntevaa.

Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen keskiarvo oli 3,5.  Arvosanassa varmasti näkyy hyvinvointialueen toiminta, siellä arvosteltiin hankinnoista tiedottamista ja markkinapuheenvuorojen puutetta. Kaupungin kilpailutuksiin toivottiin isojen kokonaisuuksien pilkkomista pienemmiksi, jolloin voisi saada myös enemmän tarjouksia.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluille annettiin arvosanaksi 3,8.

Kommenteissa kehuttiin palvelun asiantuntevuutta ja nopeuttakin. Toisaalta kaivattiin tukea työnantajataholle, vastaaja koki jäävänsä byrokratian kanssa yksin.

Kaavoitus

Kaavoitus sai arvosanaksi 3,2.

Kommenteissa toisaalta kiiteltiin asiantuntijuutta, toisaalta tuskiteltiin prosessien hitautta, ja resurssipulaa. Kaivattiin ennakointia ja yhteistyötä.


Kuopion yrittäjien tiedote 9.6.2023

Tilaa uutiskirje