Business Kuopio

 

Löydä verkostot ja kumppanit

Kuopiossa yhdistyvät jatkuvasti kehittyvä toimintaympäristö ja monipuolinen koulutus- ja tutkimusosaaminen. Hyödynnä koko Kuopion kasvuyrittäjyyden yhteisö ja Business Kuopion laaja kontaktiverkosto. Kuopion alueen liiketoimintaekosysteemi kehittyy jatkuvasti ja toimintaympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Monitasoista yhteistyötä tehdään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Avoin innovaatioekosysteemi Kuopio Health on yksi esimerkki yhteistyöhankkeesta, joka tukee yritysten kasvua, luo verkostoja ja vauhdittaa uusien yritysten syntymistä. Yritysten menestyksen tukemiseksi teemme jatkuvaa yhteistyötä yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden ja aluekehityshankkeiden kanssa.

Kuopio Living Lab puolestaan on kolmen asiantuntijaorganisaation, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti. Living Lab mahdollistaa terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille tuotteen testaamisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä.

Katso verkostohausta sopivia businesskumppaneita.

Tilaa uutiskirje