fbpx

Business Kuopio

 

Kuopio Living Lab

Kuopio Living Lab on kolmen asiantuntijaorganisaation, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti. Mahdollistamme terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille tuotteen testaamisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä. Palvelemme yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheissa ideasta markkinoille.

Palveluitamme:

 • Asiantuntija-arviot
 • Työpajat
 • Käytettävyystestaukset
 • Soveltuvuusarvioinnit
 • Kehittämisyhteistyö

Oletteko miettineet tuotteenne tai palvelunne yhteiskehittämistä ja testaamista oikeassa terveydenhuollon ympäristössä?

 • 1. Yhteys: Täytä lomake tästä
 • 2. Tiedot: Yrityksen tiedot, yhteistyön tarpeet ja toiveet
 • 3. Vastaus: Vastaus 1 viikon sisällä, alkukartoitus

Lisätietoja

 • Jouko Miettinen, Kuopion kaupunki, Projektipäällikkö, jouko.miettinen(at)kuopio.fi, 044 718 1851
 • Arto Holopainen, Kuopion kaupunki, Innovaatiopäällikkö, arto.holopainen(at)kuopio.fi, 045 139 3996

Kuopion kaupungin Living Lab

Kuopio on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki, jossa on monipuolinen elinkeinoelämä ja kansainvälinen yliopisto. Kuopion visiona on olla Hyvän elämän pääkaupunki. Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus.

Kuopion kaupunki tarjoaa Living Lab -palveluja, joilla tulevaisuuden hyvinvointiratkaisuja kehittävät yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan sekä palveluitaan aidoissa ympäristöissä: sosiaali- ja terveyspalvelut, kaupunkiympäristön palvelut, koulu- ja oppimisympäristöt sekä hyvinvoinnin edistämisen ympäristöt.

Lisätietoja: Pauliina Kämäräinen, Kuopio Living Lab, pauliina.kamarainen(at)kuopio.fi, 044 718 6440, www.kuopio.fi

Kuopio Living labin ja Savonia living labin projektien on rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu.


KYS Living Lab

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta, jonka päätehtävänä on tuottaa potilailleen parasta mahdollista hoitoa. Erikoissairaanhoito kehittyy jatkuvasti prosessien, lääkinnällisten laitteiden ja ratkaisujen osalta.

Erikoissairaanhoidon ympäristö mahdollistaa eri potilasryhmien ja asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämisen kaikilta lääketieteen erikoistaloilta. Yrityksen terveysteknologisen tuotteen ja ratkaisun kehitystyötä voidaan tukea asiantuntija-arvion, työpajojen, tuotetestauksen ja tutkimuksen kautta.

Lisätietoja: Maarit Kumpulainen, KYS Living Lab-palveluiden projektikoordinaattori, maarit.kumpulainen(at)kuh.fi, 044 717 9233, www.psshp.fi


Savonia Living Lab

Savonia-ammattikorkeakoulun monialaiset asiantuntijat ja opiskelijat ovat tukenasi erityisesti yrityksen tuotekehityksen alkuvaiheessa. Toiminnassamme lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys ja avoin, verkostoitumiseen perustuva kehittämistoiminta, joka edistää yrittäjyyttä ja uusien ideoiden syntymistä. Savonia yhdistää tehokkaasti tutkimuksen, kehitystyön, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan.

Arvioimme tuotteesi soveltuvuutta eri asiakasryhmille, olemme mukana tuottamassa ammattimaista sisältöä tuotteeseen sekä annamme konkreettisia vinkkejä tuotekehityksen tueksi.

Lisätietoja: Petteri Jääskeläinen, KuopioHealth Lab, Research and Development, petteri.jaaskelainen(at)savonia.fi, 044 785 6466, www.savonia.fi

Kuopio Living labin ja Savonia living labin projektien on rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu.


KuopioHealth – Avoin innovaatioekosysteemi

KuopioHealth on verkosto, joka on sitoutunut edistämään terveysteknologian osaamista, tutkimusta, elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta. KuopioHealth edistää asiakkaiden tarpeista lähtevää kehitystä, tutkimusta ja uusia innovaatioita sekä toimii alustana uusille tuotteille ja palveluille. KuopioHealth toimii avoimen innovaatiotoiminnan -mallilla, jossa julkinen sektori, akateeminen maailma, elinkeinoelämä ja loppukäyttäjät yhdessä tuovat uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin.

Tarjoamme erinomaista terveydenhuollon osaamista, koulutusta, toimintaympäristön sekä yritysverkoston kotimaisille ja kansainvälisille terveysteknologiayrityksille ja innovaattoreille.

Lisätietoja: www.kuopiohealth.fi


Tiedotteet/julkaisut

Living Lab case videot


Hankkeen perustiedot:

 • Hankkeen tavoitteena on luoda ja juurruttaa yhteiskehittämisen malli, jossa julkinen sektori, akateeminen maailma, elinkeinoelämä ja loppukäyttäjät luovat yhdessä uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin aidoissa ympäristöissä.
 • Päätoteuttajana toimii Kuopion kaupunki ja osatoteuttajana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kuopio Living Lab -hanke tekee tiivistä yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö (Kuopio Health Lab) -hankkeen kanssa.
 • Molempien hankkeiden rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon liitto
 • Hankkeen kesto: 1.1.2019 – 31.12.2021

Tilaa uutiskirje