Business Kuopio

 

Elinkeinojohtajan blogi: Yhteistyöllä kohti kestävää kasvua ja elinvoimaisuutta

20.6.2024

Kuopion kaupungin elinvoimaohjelma tulee valmistumaan syksyllä 2024. Alueemme yritykset, elinkeinoelämän eri toimijat, tärkeät sidosryhmät ja strategiset kumppanit ovat osallistuneet yhteiseen työskentelyyn koko kevään ajan. Työn tavoitteena on löytää kaupungin elinvoiman kehittämisen keskeiset painopisteet ja ohjata kaupungin resursseja oikeisiin kohteisiin. Ohjelma viestii vahvasta yhteisestä tahdosta kehittää Kuopiota!

Esille nousseita keskeisiä teemoja ovat olleet yritystonttivarannon riittävyys ja sujuvat palveluprosessit yrityksille. Lisäksi Savilahden osaamiskeskittymän vahvempi hyödyntäminen, osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä edunvalvonta ovat korostuneet yhteisessä työskentelyssä. Kuopiolle tärkeiden pehmeiden veto- ja pitovoimatekijöiden merkitystä ei myöskään ole unohdettu: korkea elämänlaatu, kulttuuritarjonta ja luonnonläheisyys ovat merkittäviä tekijöitä kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisessä.

Savilahden ainutlaatuinen kaupunginosa on Kuopion kruununjalokivi. Savilahti on paikka, jossa tiede, teknologia ja innovaatiot kohtaavat. Alueen osaamisen laajempi hyödyntäminen myös elinkeinoelämän näkökulmasta tulee olemaan keskeinen osa Kuopion ja koko Pohjois-Savon menestyksen avaintekijöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että Savilahden alueella sijaitsevaa asiantuntemusta ja resursseja hyödynnetään entistä vahvemmin: Kolmen koulutusasteen kampus on poikkeuksellinen osaamiskeskittymä, todellinen ylpeydenaihe! Kuopion kaupungin lahjoitusprofessuuri DI -koulutuksen käynnistämiseen ja opetuksen vahvistamiseen tukee elinkeinoelämän osaamistarpeita.

Riittävä tonttivaranto muodostaa pohjan Kuopion kasvulle ja kehitykselle tarjoamalla yrityksille mahdollisuuksia investoida ja laajentaa toimintaansa. Tämä puolestaan luo työpaikkoja ja vahvistaa myös kaupungin taloutta.

Alueen saavutettavuuden kehittäminen, TKI-rahoituksen ja koulutusorganisaatioiden, kuten Itä-Suomen yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston, resurssien turvaaminen on yhteisen edunvalvonnan kannalta tärkeitä teemoja.

Kuopion kaupungin elinvoimaisuus ja yritystoiminnan myönteinen suunta ovat ytimessä kaupungin tulevaisuuden kehityksessä. Kaupunki kiinnittää vahvasti huomiota talouden tasapainottamisen rinnalla yritysten investointien tukemiseen.

Suomen yrittäjien julkaisemassa Yritysbarometrissä 2024 Kuopio oli suurten kaupunkien joukossa neljäntenä Tampereen jälkeen. Barometrissä yritykset arvioivat oman kuntansa elinvoimaisuuteen liittyviä tekijöitä ja ylipäätänsä alueensa yritysmyönteisyyttä. Yhteinen innostava ja positiivinen haaste on parantaa sijoitustamme ylöspäin! Tehdään se yhdessä!

Nyt keskikesän kynnyksellä haluan toivottaa kaikille hyvää juhannusta ja aurinkoisia kesäpäiviä – nautitaan kaupungin erinomaisesta kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonnasta!

Kirjoittaja:
Jukka Pitkänen

Elinkeinojohtaja

Tilaa uutiskirje