Business Kuopio

 

Talent First – rajat ylittävää yhteistyötä

9.4.2024

Kuopion satama järveltä päin syksyisenä yönä. Etualalla valaistu aallonmurtaja sekä ravintola, kauempana Kuopion keskusta sekä Puijon mäki ja Puijon torni.

Talent First -toiminnan avulla tiivistetään pohjoissavolaisten toimijoiden välistä yhteistyötä osaajien houkuttelemiseksi alueelle. Yhteistyön tavoitteena on toimia yhteisten tavoitteiden äärellä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Työvoimapula on ollut jo pitkään otsikoissa, ja viimeisimpien tutkimusten mukaan tilanne ei ole lähivuosina parantumassa. Tästä voi seurata Suomen eri alueiden välistä kilpailua osaajista. Pohjois-Savon vahvuus on, että täällä vallitsee yritysten, kuntaorganisaatioiden ja oppilaitosten kesken yhdessä tekemisen kulttuuri, välittömyys ja helppous verkostoitua.

Koko elämän kirjo huomioidaan

Talent First -toiminnan tahtotila on luoda Pohjois-Savon alueesta osaajan näkökulmasta koko elämän kirjon huomioiden vetovoimainen, mielenkiintoinen ja täynnä mahdollisuuksia oleva.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren on hyvillään siitä, että huomion keskiöön on nostettu potentiaalisen muuttajan lisäksi hänen perheensä tarpeet.

– Monipuoliset uramahdollisuudet ja henkilökohtaista elämää tukevat palvelut, kuten harrastukset ja terveydenhuolto, luovat sen kokonaisuuden, jonka ansiosta osaaja perheineen viihtyy Pohjois-Savossa, Aikio-Tallgren toteaa.

Yhteistoiminnan myötä Pohjois-Savossa keskitytään entistä enemmän siihen, miten oman kunnan ylivoimaisuustekijät täydentävät muiden alueen kuntien tarjontaa. Aikio-Tallgren arvioi, että Pohjois-Savolla ei ole hätää vetovoimatekijöidensä suhteen.

– Täällä on saatavilla englanninkielistä perusopetusta, eri tasoista koulutusta, monipuolisia uramahdollisuuksia ja monen kansainvälisen muuttajan arvostama julkinen terveydenhuolto, jota alueelle sijoittuvat yrityksetkin osaavat arvostaa.

Kärkitoimialat tarjoavat mahdollisuuksia

Pehmeiden arvojen lisäksi Talent First -toiminnassa keskitytään alueellisen osaamisen ja työelämän mahdollisuuksien esiintuomiseen. Pohjois-Savon kärkitoimialojen ja osaajien tarpeiden kohtaaminen, yritysten kasvuedellytysten parantaminen ja alueellinen veto- ja pitovoima ovat tärkeitä teemoja.

Pohjois-Savon kärkitoimialat (niin kutsutut osaamis-scenet) kuvaavat hyvin alueen monipuolista elinkeinopohjaa ja sen vahvuuksia. Pohjois-Savossa kärkialoja on useita, ja ensimmäiset scene-verkostot luodaan niiden osaamisalojen ympärille, missä osaajia erityisesti tarvitaan. Näitä ovat terveysteknologia-, hyvinvointi- ja lääkeala, ICT, teknologiateollisuus, matkailusektori sekä turvallisuus.

– Ne mahdollistavat erilaisia urapolkuja. Esimerkiksi teknologia-alalla voi siirtyä pienemmistä yrityksistä suurempiin. Tai työskennellä terveys-, hyvinvointi- ja lääkealalla joko aloittavassa tai isossa, kansainvälisessä yrityksessä, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen sanoo.

Pohjois-Savossa on useita mahdollisuuksia sijoittua kansainväliseen yritykseen töihin, jos haluaa kansainväliselle uralle. Niiden kautta voi työskennellä ulkomailla ja halutessaan palata takaisin. Täällä pystyy olemaan osa kansainvälisyyttä, jos niin tahtoo.

Kansainväliset talentit

Pohjois-Savossa on useita monikansallisia yrityksiä, joissa on omat kulttuuriset vivahteet. Kaikki yhteistyöhön osallistuvat tahot vaihtavat parhaita käytäntöjä siitä, miten kansainvälisten osaajien kynnystä saapua tänne voidaan madaltaa.

Kansainväliset talentit halutaan saada tuntemaan itsensä hyväksytyiksi, osaksi yhteisöä ja tuntemaan alueen kodikseen, koska koti on siellä missä sydänkin on. Kaikkien elämän osa-alueiden pitää toimia.

– Talent First -toiminnan avulla houkuttelemme alueelle osaajia, joilla on mahdollisuus löytää täältä henkinen kotinsa. Se on tärkeää, miten tulija integroituu Savoon perheineen ja muodostaa täällä yhteisöjä, Savolainen muistuttaa.

Savolaisen mukaan uusien tulokkaiden vastaanotto on lämmintä ja huomioonottavaa Pohjois-Savossa. Uusia tulijoita autetaan ja ihmiset saa helposti kiinni.

– Taustalla ei ole väliä, vaan sillä, että henkilö tuntee itsensä tervetulleeksi ja on yhdenvertainen muiden kanssa.

Teksti: Minna Akiola
Kuvat: Wille Markkanen ja Tiina Kilvensalmi

 


Pohjois-Savon osaajavetovoimamalli – yhteistyöllä vaikuttavuutta

  • Talent First on hankkeen brändi yhteistyöhön, toimintaan ja toimenpiteisiin.
  • Keskeisimpänä tavoitteena on saada alueelle uusia osaajia ja työvoimaa edistämällä alueellista veto- ja pitovoimaa.
  • Toiminnan ydin on yhteistyössä. Hankkeen aikana rakennetaan mm. yhteistoimintamalli ja työkaluja alueen toimijoiden käyttöön.
  • Tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon alueen yritystoimijoiden, oppilaitosten ja alueellisten hankkeiden sekä kuntakumppanien kanssa. Kumppaneita yhteensä 13.
  • Lähtökohtana toimenpiteille on osaajien ja kärkiosaamisen näkökulmat.
  • Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Kuopion kaupunki.
  • Hankeaika 1.9.2023 – 31.8.2025. Toiminta jatkuu hankkeen jälkeen.
  • Hanke on Euroopan unionin osarahoittama

Tämä artikkeli on yksi Talent Firstin (Pohjois-Savon osaajavetovoimamalli – yhteistyöllä vaikuttavuutta -hankkeen) puitteissa toteutetuista toimenpiteistä. Hanke on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Pohjois-Savon ESR+) ja Euroopan unionin sekä 13 pohjoissavolaisen yhteistyökumppanin rahoittama hanke (1.9.2023-31.8.2025).

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Reetta Airaksinen, reetta.airaksinen@kuopio.fi, ja 4/2024 www.talentfirst.fi.

Artikkeli on kirjoitettu Kuopio by Nature 2024 -julkaisuun.

Tutustu julkaisuihin: Kuopio by Nature Issuussa.

Tilaa uutiskirje