Business Kuopio

 

Hyvän elämän pääkaupunki yrittäjän silmin

22.3.2018

Yrittäjyys on pieniä askelia kohti omia unelmia. Välillä mennään kevein hyppelyin, välillä hitaasti taapertaen. Miltä yrittäjien askeleet näyttävät Kuopiossa kaupungin uuden strategian kautta tarkasteltuna? Mennäänkö eteenpäin raahustamalla vai jenkan tahtiin?

Kuopion kaupungin tavoitteena on olla hyvän elämän pääkaupunki vuonna 2030. Hyvän elämän pääkaupunki on tavoite, jota yrittäjänäkin haluan olla rakentamassa, mutta se on myös mahdollisuuksia ja tukea, mitä kaupunki kumppaneineen tarjoaa.

Olen ollut mukana suunnittelemassa Kuopion kaupungin strategian visualisointia, ja suunnittelutyössä huomasimme, että kuvaan ei pystytä laittamaan kaikkea mahdollista mitä hyvän elämän pääkaupunkiin kuuluu. Siten kuvaan jätettiin mahdollisuus jatkaa sitä itse piirtämällä. Näin jatkettujen piirrosten avulla kuka vain voi kertoa miten hyvän pääkaupungin kokee, mitä siltä toivoo ja mitä aikoo itse tehdä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kuvalla siis halutaan edistää vuorovaikutusta ja keskustelua siitä, kuinka tätä tavoitetta tehdään toteen. Aloitan siis keskustelua kertomalla piirrosten kautta omista ajatuksistani yrittäjän näkökulmasta.

Kuten strategian ja sen visualisoinnin keskeisenä ajatuksena onkin, asiaa on hyvä tarkastella eri näkökulmista. Strategian neljä päänäkökulmaa ovat kasvava Kuopio, hyvinvoiva Kuopio, resurssiviisas Kuopio ja uudistuva Kuopio. Käännän kuvakulman ensimmäisenä hyvinvoivaan Kuopioon. Yrittäjänä minulle se tarkoittaa, että työlle on vastapainona harrastusmahdollisuuksia. Pääsen irtautumaan työajatuksista, kun vedän hokkarit säännöllisesti jalkaan tai kävelen metsäisissä maisemissa. Se tarkoittaa myös terveydestä huolta pitämistä ja tukea eri elämäntilanteissa. Työni kautta itse pyrin myös lisäämään hyvinvointia kuopiolaisissa yrityksissä, sillä yrityksemme auttaa viestintäasioissa visualisointien avulla. Konkretisoimalla abstrakteja asioita visualisoinneilla, voin tuoda helpotusta ja hyvinvointia ihmisten elämään.

Hyvinvointiin liittyen koen tärkeäksi asiaksi myös yrittäjien hyvinvoinnin. Yrittäjyys on henkisesti hyvin raskasta ja helposti stressaavaakin. Siten olen alkanut puhua sen puolesta, että Kuopiossa olisi yrittäjille oma psykologi samaan tapaan kuin kouluissa on opintopsykologit. Näin tuettaisiin oleellisesti niitä ihmisiä, jotka työllään luovat alueelle uusia työpaikkoja ja ottavat paljon vastuuta alueen kehityksestä.

Resurssiviisas Kuopio edistää viisasta liikkumista, energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja resurssien viisasta käyttöä. Tämä varmistaa sen, että elämisen ja yrittäjyyden mahdollisuudet säilyvät hyvänä myös pitkällä aikavälillä. Se tuo myös alueen yrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun maailma muuttuu. Uudistuva Kuopio taas viestii toimintatavan muutoksesta. Kuopiossa on lupa tehdä toisin ja uusille ideoille ollaan avoimia. Tällaista ilmapiiriä yrittäjät juuri kaipaavat kaupungilta. Olen Kuopion kaupungin kanssa työskennellessä huomannut, että nämä eivät ole vain sanahelinää, vaan näiden ajatusten mukaan todella eletään joka päivä.

Kasvava Kuopio tekee alueesta houkuttelevan uusille osaajille, joita alueen yritykset tarvitsevat. Kaupungissa tuetaan yrityksiä kasvussa ja huomioidaan yritysten tarpeet. Olen kokenut muun muassa BusinessKuopion palvelut tärkeänä osana yrittäjien tukemista. Näiden palveluiden kautta olen saanut konkreettista tukea muun muassa tarjousten tekemiseen, myyntitilanteisiin ja yrityksen hallintoon. Kasvavaa Kuopiota olen itse mukana rakentamassa muun muassa Kuopion alueen kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnassa, jossa ideoimme ja kehitämme keinoja alueen kasvuyritysten tukemiseen. Koen, että yksi tärkeimmistä kasvutekijöistä on, että me kuopiolaisissa yrityksissä jaamme toisillemme avoimesti parhaita toimintamallejamme ja autamme toisiamme kasvamaan. Yhteistyöllä mennään pitkälle! Koen myös, että Kuopiossa ja Pohjois-Savossa meillä on omanlainen, maanläheinen kasvukulttuuri. Täällä ei ole välttämättä samanlaista pöhinää ja hypeä kuin Etelä-Suomessa, mutta täällä otetaan tasaisen varmoja askelia kohti määritettyjä tavoitteita kokonaisuudet huomioiden.

Kuopion kaupungin strategian visualisoinnissa yrittäjän roolia kuvaa hyvin tikkailta tähtiin kurkotteleva ihminen. Kuopiossa saa tukea ja mahdollisuudet omien unelmien toteuttamiseen. Ympärillä on valtavasti erilaisia toimintoja, palveluja, ihmisiä ja verkostoja, jotka tukevat joka päiväisiä, pieniä askelia kohti omia unelmia.

Mirva Jäntti

Kirjoittaja on yrittäjä ja muotoilija visuaalisen viestinnän toimistossa www.piirre.com. Hänen työtään on luova ongelman ratkaisu, asioiden konkretisointi helposti ymmärrettävään muotoon ja paperilla olevien asioiden tuominen osaksi käytännön arkea.

 

 

 

Tilaa uutiskirje