Business Kuopio

 

Pohjois-Savossa kehitetään järjestelmää yritysten ja julkisten palveluntarjoajien kohtauttamiseen

10.2.2021

Pohjois-Savossa on tarjolla monipuolisesti palveluita yrityksille ja yritysten perustamista suunnitteleville, mutta heille tarkoitettuja palveluita voi olla hankala löytää. Tähän tunnistettuun haasteeseen vastaa Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä – ISP-hanke, jossa kehitetään palvelunohjausjärjestelmää ensisijaisesti Pohjois-Savon elinkeinoelämän avuksi.

Hankkeessa muodostetaan syvällinen ymmärrys palvelunohjausjärjestelmän asiakkaiden eli paikallisten yritysten ja palveluntarjoajien eli yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden nykytilasta, haasteista ja tarpeista. Näiden lisäksi hankkeessa kartoitetaan eri ratkaisumalleja palvelulle. Kokonaisuudessaan hanke muodostuu konkreettisista toimenpiteistä, joita ovat palvelun määrittely, liiketoimintamallin kehittäminen, toteutus ja markkinointi kohderyhmälle.

Pohjois-Savossa yrityksille palveluita tarjoavat niin sanotut Team Finland -organisaatiot kuten ELY-keskus, Business Finland ja Finnvera. Edellä mainittujen lisäksi yritysten apuna on paljon paikallisia organisaatioita kuten Business Center, Kuopion seudun Uusyrityskeskus, BusinessKuopio, Iisalmen kaupungin Yritysneuvontapalvelut, Kuopion alueen kauppakamari, ja Navitas Yrityspalvelut Varkauden alueella.

Pohjois-Savossa on myös käynnissä useita elinkeinoelämän toimintaa tukevia hankkeita kuten Kuopio Living Lab. Nämä kansallisen ja paikallisen tason palveluntarjoajat tuovat yhdessä vankan osaamisen yritysten käyttöön. Palvelunohjausjärjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä edellä mainittujen toimijoiden kesken ja kehitystyössä keskitytään sujuvaan asiakaskokemukseen ja käytettävyyteen sekä palvelun hyödyllisyyteen.

Hankkeesta kohti toimivaa palvelua

Käytännön tasolla ISP-hankkeessa kehitetään internetissä toimiva palvelu, joka toimii palvelupolun ideaa mukaillen. Tässä tapauksessa palvelupolulla tarkoitetaan prosessia, jota pitkin asiakas etenee kohti palvelun päätepistettä. Palvelupolun lopputuloksena asiakas saa tiedon omaan tarpeeseen sopivasta palvelusta ja asiantuntijasta, johon voi olla yhteydessä tai vaihtoehtoisesti asiakas voi jättää yhteydenottopyynnön asiantuntijalle.

Ensimmäisessä vaiheessa palvelusta kehitetään Minimum Viable Product (MVP), jonka tarkoituksena on toimia minimaalisena versiona palvelusta ja jonka avulla voidaan kerätä palautetta loppukäyttäjiltä ja testata konseptin markkinakelpoisuutta. Tämän jälkeen palvelua jatkokehitetään vastamaan paremmin asiakkaiden tarvetta.

Ole yhteydessä, mikäli haluat olla mukana kehittämässä Pohjois-Savoon ainutlaatuista, paikallista elinkeinoelämää tukevaa palvelua!

Juhamatti Huusko

Projektipäällikkö, ISP-hanke, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, p. 050 5370 525, juhamatti.huusko@savonia.fi


Tämä blogi on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä – ISP (S22172) -hanketta. Hankkeen toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Tilaa uutiskirje