Business Kuopio

 

Kuopio goes Nordic 2019-2020

Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana Kuopion alueen kansainvälistymistoimenpiteitä suunnataan kohti Pohjoismaiden markkinoita. Alueen yritysten pääsyä Pohjoismaiden markkinoille tuetaan useamman kansainvälistymismatkan kautta.

  • Syyskuussa 2019 suunnataan Kuopion alueen life science -yritysten kanssa Nordic Life Science Daysille Malmöön Ruotsiin.
  • Lokakuussa 2019 on tulossa ystävyyskaupunkivierailu Pohjois-Norjaan, Bodøon, minne haetaan myös yrityksiä mukaan.
  • Tammikuussa 2020 elintarvikealan vienninedistämismatka ja Fast Track -hankkeen vientivalmennus suuntautuu Ruotsin markkinoille.

Tavoitteena on luoda pohjoismaisia ja laajemminkin kansainvälisiä businessmahdollisuuksia Kuopion alueen yrityksille, saada uusia ideoita liiketoimintaan ja verkostoitua sekä saada vahvempaa näkyvyyttä yhdessä. Pohjoismaiden markkinat ovat lähellä niin maantieteellisesti kuin kulttuurisestikin, ja markkinamahdollisuuksia esimerkiksi rakennus- ja elintarvikealoille on paljon. Matkojen osallistujille räätälöidään ohjelmaa tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Kuhunkin yritysryhmään haetaan mukaan 5-10 yritystä vuoden 2019 aikana.


Elintarvikealan vienninedistämismatka Ruotsiin 28.-30.1.2020

Alustava matkasuunnitelma:

Elintarvikealan vienninedistämismatka pitää sisällään Fast Track-hankkeen järjestämän vientivalmennuksen. Fast Track tarjoaa asiantuntijavetoista Market Entry -palvelua (4-6kk), joka sisältää vientivalmennusjakson ja yhteisen kontaktointimatkan kohdemarkkinoihin, Pohjoismaihin. Valmennus painottuu asiantuntijoiden tukemaan yhteistyökumppanihakuun. Puolen vuoden mittainen yritysryhmille tarkoitettu palvelu toteutetaan osittain verkossa ja sisältää myös kohdemarkkinakohtaista yhteismarkkinointia. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion alueen kauppakamarin, Team Finland-toimijoiden (alueellisen ja kohdemarkkinassa sijaitsevien) ja BusinessKuopion kanssa.

Matkaa koordinoi Fast Track -hanke, ja lisätietoja antaa projektipäällikkö Minna Tarvainen (ks. yhteystiedot sivun oikeasta laidasta).


Kansainvälistymismatka Norjan markkinoille 8.–11.10.2019

Lokakuussa järjestettävä kansainvälistymismatka kohdentui rakennusalan, valmistavan teollisuuden ja terveysteknologia-alan yrityksille. Matka suuntautuu Norjan Bodøhon.

Ystävyyskaupunkivierailu Pohjois-Norjan Bodø:hön sisälsi viisi yritysvierailua paikallisiin yrityksiin. Mukana vierailulla olivat 3D Talo ja Kuopio Health osuuskunta.

Bodøn elinkeinoyhtiö BRUS:in järjestämät yritystapaamiset:

Matkan järjestelyjä korrdinoivat BusinessKuopio ja Invest & Grow in Kuopio Region -hanke. Lisätietoja: Mikko Juuti ja Eeva Lehtomäki (ks. yhteystiedot sivun oikeasta laidasta).

Lue artikkeli Norjan (Bodø) ja Ruotsin (Malmö) vierailujen tiimoilta: Kuopio Goes Nordic poiki onnistuneita kumppanuussopimuksia Pohjoismaihin


Nordic Life Science Days 10.–12.9.2019, Malmö, Ruotsi

Nordic Life Science Days on Pohjoismaiden suurin terveysteknologiaan keskittyvä konferenssi. Vuodesta 2013 alkaen vuosittain järjestetty konferenssi on kerännyt suuren suosion sekä pohjoismaisten että kansainvälisten terveysteknologian asiantuntijoiden keskuudessa, ja siitä on muodostunut ainutlaatuinen tilaisuus kollegoiden ja asiakkaiden tapaamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Konferenssia on myös kehuttu ainutlaatuisesta yhdistelmästä epämuodollista ilmapiiriä, mahdollisuutta tavata alan merkittäviä vaikuttajia ja erinomaisesti toteutettuja käytännön järjestelyjä.

Konferenssissa ja sen yhteydessä järjestettävillä messuilla oli mukana vakuuttava delegaatio. Business Finlandin yhteisosasto kantoi nimeä ”Health Comes From Finland” ja mukana olivat Kuopion, Turun, Tampereen ja Helsingin kaupungit. Nordic Life Science Daysille osallistuttiin kuopiolaisen yritysdelegaation voimin myös vuonna 2018.

Matkan järjestelyjä koordinoivat BusinessKuopio ja Invest & Grow in Kuopio Region -hanke. Lisätietoja: Mikko Juuti ja Eeva Lehtomäki (ks. yhteystiedot sivun oikeasta laidasta).

Lue matkakokemuksia blogista: Pohjoismainen tapa biotieteiden ja terveysteknologian liiketoimintaan


Top know how in Kuopio area

Finland is known for thousands of lakes, green forests, northern lights, and the midnight sun. Surrounded by unspoilt nature and water, Kuopio is the leader in health and wellness expertise, the growing city is strongly characterized by education and research, culture, tourism and a diversity of businesses. Kuopio is a dynamic and constantly growing business city. The region of Kuopio is a unique combination of science, technology, art, industry and security. It is also one of the country’s innovation hubs and an important university city. People in Kuopio are known as the forerunner of wellbeing, health and environment expertise. Kuopio is the home of several internationally recognised hi-tech and service companies.

Kuopio has grown very vigorously in recent years and is one of the most dynamic cities in Finland, whether measured in terms of house building, attraction, jobs or population growth. Kuopio’s growth has been especially rapid in the 2010s. Kuopio is one of the most dynamic cities in Finland. Kuopio has around 120,000 inhabitants, while nearly one million people live in the city’s area of influence.

Life Science

The Finnish health sector is getting a boost, creating a vital life science industry, where the field of digital health especially is growing at a rapid pace. There are currently around 500 companies in the Finnish health sector, operating throughout various areas. Regenerative medicine is one of the areas where Finland is a frontrunner. Looking at the research-pharmaceutical firms operating in Finland the main focus lies within neurology, cancer, vaccines and diabetes. Biotechnology has been a strong life science sector for a long time, especially during recent years.

Construction and Manufacturing industry

Manufacturing is the production of merchandise using labour and machines, tools, chemical and biological processing or formulation. This refers most commonly to industrial design, in which raw materials are transformed into finished goods on a large scale, but also to a range of human activity, from handicraft to high tech.

Health

Leverage the world’s best ecosystem for health R&D. The combination of a long-standing tradition in efficient healthcare, digitalization of health data has made Finland the premier location for health R&D. Today, Finland has over 300 companies operating in healthtech, including approximately 100 companies offering the manufacturing, design, clinical trial, regulatory and other services needed locally by both large players and startups. Finland’s export success has chiefly been in the electromedical and diagnostic imaging sectors. Finnish health technology exports continue to grow strongly.

Food and Beverage industry

The purest food comes from Finland. Naturally delicious, pure, safe and healthy food. Finland has the northernmost agriculture in the world and produces the purest food in Europe. Finnish wild forest berries, luminous oats, and livestock are grown and cultivated in the clean arctic air with very limited need for pesticides. More from Business Finland pages. The business activites in Kuopio includes basic food production, specialised products for supporting personal health as well as tehonologies and services that support the food industry. Not to mention that Kuopio is the biggest milk producer in Finland (73,1 million liters in 2018).

KuopioHealth – Open Innovation Ecosystem

KuopioHealth is a network of healthcare professionals committed to advancing health technology expertise, research, business life and awareness of the area. Kuopio Health promotes development, research and innovation based on customer needs and serves as a platform for new products and services. KuopioHealth offers excellent health technology competence, training, infrastructure anda business network for domestic and international health technology companies and innovators. Read more about innovations and living lab services in Kuopio.

Unique environment for business – Savilahti area

The Savilahti area, which also covers the Science Park, has hundreds of technology and service companies, several national research centres and numerous testing and analysis laboratories. The area is a unique combination of skills and know-how in the fields of health and well-being. Also several internationally successful companies have laid their foundations into the region. More information


Yritykset

Nordic Life Science Days, Ruotsi, Malmö

Kansainvälistymismatka Norja, Bodø

Yhteistyökumppanit


Matkan organisoinnista vastaavat Fast Track -hanke** ja BusinessKuopio/Invest and Grow in Kuopio Region -hanke*. Yhteistyökumppaneina Kuopio Health, ELY sekä Business Finland ja Team Finland.

*) Invest and Grow in Kuopio Region -hankkeen toteuttaa Kuopion kaupungin Yrityspalvelu (1.1.2018-30.6.2020). Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

**) Fast track -hankkeen toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion alueen kauppakamari. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus. Yhteistyötahoja mm. Team Finland toimijat.

Tilaa uutiskirje