Business Kuopio

 

finnpulp_havainnekuva1

Sorsasalon yritysalue

Sorsasalon yritysalue muodostaa tärkeän työpaikka-alueen Kuopion kaupungin pohjoispuolella. Alueelle on sijoittunut vuosien varrella merkittävää teollisuutta ja kaupan-alan toimijoita. Logistiset yhteydet alueelle ovat erinomaiset.

Kuopion kaupunki on kaavoittanut Sorsasalon itäosaan uutta asemakaavaa, joka mahdollistaa Finnpulp Oy:n uuden biotuotetehtaan sijoittumisen alueelle. Kyseessä on maailman suurimman havusellutehtaan, joka tuottaa myös  mäntyöljyä ja muita biotuotteita, rakentaminen Kuopion Sorsasaloon. Itä-Suomen aluehallintoviraston Finnpulp Oy:lle myöntämä biotuotetehtaan ympäristölupa (31.3.2017) käsittää selluloosatehtaan, kuoren kaasutuslaitoksen, biohiililaitoksen, biokaasulaitoksen, tehtaan energiantuotannon sekä erillisen jätevedenpuhdistamon. Havusellutehtaan rakentamisen keskustelut ovat vielä kesken.

Tehtaan kustannusarvio on 1,4 miljardia euroa. Havusellun tuotantokapasiteetti tulisi olemaan 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Rakennusvaiheessa tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutukseksi on laskettu 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin tehtaan on laskettu tuovan työtä Pohjois-Savoon 1500 hengelle. Itse tehdas työllistäisi 200 henkilöä.

Lisätietoja Sorsasalon yritysalueesta: Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen, puh. 044 718 2085

Finnpulp lyhyesti:

Infograafi Finnpulpista (Savon Sanomat)

  • Suomalaislähtöinen Finnpulp Oy valmistelee megaluokan havusellutehtaanrakentamista Kuopioon.
  • ympäristölupamyönnetty huhtikuussa 2017
  • investointipäätös 2019 syksyllä
  • generoiseudulle muuta liiketoimintaa ja kansainvälistenyhteyksien kysyntää
  • hyvinmerkittävä viennin lisäys Pohjois-Savoon
  • noin 1500 työpaikkaa Pohjois-Savoon
  • rakennusaikainen työllistävyys 5700 htv
  • valmiin biotuotetehtaan välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Savossa on 1 500 uutta vakituista työpaikkaa ja koko valtakunnallisen arvoketjussa 3400

sorsasalo_havainnekuva

Kuva: Finnpulpin alustava havaintokuva Sorsasalon alueesta (16.6.2016)


Tiedotteet Finnpulpista (ks. Finnpulpin ajantasaiset tiedotteet Finnpulpin sivuilta)

20.3.2019 Kuopion alueen kauppakamari: Finnpulpin osaamistarpeet kiinnostivat noin 200 yritysedustajaa
2.10.2018 Partanen & Lamusuo Oy valittu tehdasalueen arkkitehtisuunnittelijaksi

18.03.2017 Savon Sanomat: Finnpulpin varalta uusi yritysalue 

Tilaa uutiskirje