Business Kuopio

 
 

Itä-Suomen lääketiedetapahtuma

26.09.2017-28.09.2017

Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman järjestää Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa Kuopiossa Musiikkikeskuksella 26.-28.9.2017.

Tapahtumassa myös näyttely. Kuopion kaupunki, KYS ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat mukana tapahtumassa yritysten (3D Talo Finland Oy, Caffeine Overdose Oy , Simlabit Oy , Hapella Oy,  Mediconsult Oy, Sensoftia Oy) kanssa KuopioHealth yhteisständillä, osastolla B2A ja B2B.

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää Itä-Suomen lääketiedepäivien yhteydessä myös pienimuotoisen Health Game Jam -tapahtuman, jonka tulokset ovat nähtävillä päivien osallistujille 28.9. klo 14.40 kahvitauosta eteenpäin KuopioHealth -ständillä.

Lisätietoja:

Arto Holopainen, arto.holopainen(at)kuopio.fi ja Tiina Arpola, tiina.arpola(at)savonia.fi

Itä-Suomen lääketiedepäivät Game Jam

Itä-Suomen lääketiede -tapahtuma

Tapahtumat kuukausittain

Kuopio Convention Bureau Oy on Kuopion uusi kokous- ja kongressimarkkinointiyhtiö, minkä tehtävänä on edistää ja tukea kotimaisen ja kansainvälisen kokous- ja kongressimatkailun kasvua alueella. Yhtiön kumppaneiksi on tullut iso joukko matkailuyrityksiä ja tiedemaailman toimijoita. Kuopio Convention Bureau Oy on Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n tytäryhtiö. Toiminta alkoi 1.1.2017.

Arkisto