Business Kuopio

 

Vihreä siirtymä yrityksissä

29.10.2021

Aika 29.10.2021 klo 10 – 12 (aamukahvit klo 9.30 alkaen)
Paikka: Hotelli Puijonsarvi, Kuopio (Minna Canthin katu 16) ja Zoom-yhteys
Ilmoittautumiset 28.10.2021 mennessä tästä (Paikalle mahtuu 30 henkilöä. Zoom-linkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille. Tilaisuus tallennetaan verkkoon.)

Yritysten asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita yritysten vastuullisuudesta. Vaatimus vastuullisuudesta näkyy myös julkisissa hankinnoissa ja yritystoimintaa rahoittavat julkiset ja yksityiset tahot edellyttävät niiltä toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kaikkiin toimialoihin myös Suomessa. Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan paljon erilaisia uhkia elinkeinoelämälle, mutta myös paljon mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomiointi oman yrityksen liiketoimintaan on edellytys jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle.

EU ja jäsenvaltiot kuten Suomi ovat käynnistäneet vihreän siirtymän toimenpiteet, jotka tukevat talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Se vauhdittaa ratkaisuja, joilla vähennetään päästöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Lisäksi pyritään parantamaan energiatehokkuutta sekä nopeuttamaan muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen. Tavoitteita edistetään muun muassa toimilla, jotka saavat liikkeelle mahdollisimman paljon vihreän siirtymän investointeja.

Savonia-ammattikorkeakoulu (Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto) ja Business Kuopio käynnistävät yrityksille suunnatun vihreän siirtymän neuvontakokonaisuuden 29.10.2021. Neuvonta on toimialariippumatonta ja kohteena ovat pienet ja keskisuuret yritykset sekä mikroyritykset. Neuvonta on maksutonta. Kokonaisuus edistää myös kasvua ja kansainvälistymistä. Kokonaisuus muodostuu infotilaisuuksista, sparraustyöpajoista ja seminaareista vuoden 2022 loppuun asti. Teemoja ovat mm. kestävän kehityksen yritysrahoitus, kiertotalouden liiketoimintamallit sekä vastuullisuuden mittaaminen ja raportointi. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan yritysten vihreän siirtymän toimenpiteitä!

Ohjelma

  • Klo 9.30- 10 Aamukahvit.
  • Klo 10 – 10.15 Miksi tarvitsemme vihreän siirtymän neuvontapalveluja? Maarit Manninen, Business Kuopio, Timo Ollila, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu.
  • Klo 10.15 – 10.45 Kiertotalous menestyvän talouden uutena perustana. Reijo Karhinen, Itä-Suomen yliopiston työelämäprofessori ja valtion kiertotalousstrategiaryhmän puheenjohtaja.
  • Klo 10.45 – 11.15 ”Haluamme taistella ilmastonmuutoksen haittoja vastaan”. Mikko Heinonen, toimitusjohtaja OptiWatti Oy.
  • Klo 11.15 – 11.45 Keskustelu tarvittavista vihreän siirtymän toimenpiteistä yrityksille.
  • Klo 11.45 – 12.00 Yhteenveto ja jatkotoimet.

Ohjelmaa päivitetään Savonian sivuilla.

Lisätietoja: Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, jyri.wuorisalo@savonia.fi, 044 785 6914

Tapahtumat kuukausittain

Arkisto

Tilaa uutiskirje