Business Kuopio

 

Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2021 -julkaisu on ilmestynyt

1.2.2021

Kaupunginhallitus hyväksyi Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2021 -julkaisun kokouksessaan 25.1.2021.  Kuopio suunnittelee ja rakentaa -julkaisussa esitellään kaavoituskatsauksen lisäksi kunnallistekniset suunnittelukohteet ja rakentamiskohteet.

Kaavoitus tulee painottumaan tulevan vuoden aikana kaupungin strategian mukaisesti kasvun ja elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttien monipuoliseen ja riittävään tarjontaan, täydennysrakentamiseen sekä Savilahden ja keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

Keskustassa tuetaan yritystoimintaa, asumista ja palveluita, Kelloniemessä tutkitaan asumisen ja yritystoiminnan hybridirakennetta ja Vanuvuoressa asumisen ja palveluiden laajentumista. Asemakaavoituksessa painotutaan kaupunkirakenteen tiivistämiseen sekä keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamiseen.  Asuntotonttien kaavoitus painottuu Savilahteen, keskustaan, Puijonlaaksoon ja Hiltulanlahteen. Yrityksille tontteja kaavoitetaan Matkukseen ja Tasavallankadun varteen.

Julkaisun on koonnut Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelut. Se on luettavissa sähköisesti kaupungin verkkosivuilla (kuopio.fi/kaavoitus) sekä noudettavissa paperisena versiona kaupungin asiakaspalvelupisteistä valtuustotalolta, Nilsiästä ja Maaningalta.

Kuopio suunnittelee ja rakentaa julkaisu luettavissa tästä. 

Kuopio kasvaa ja kehittyy – kaavoituskatsauksesta poimittua

Kuopion kaupungin kaavoitus painottuu vuoden 2021 aikana kaupungin strategian mukaisesti kasvun ja elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttien monipuoliseen ja riittävään tarjontaan, täydennysrakentamiseen sekä Savilahden ja keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

Kuopion kaupunkiseutu ja Lahden sekä Jyväskylän kaupunkiseudut ovat päässeet mukaan valtion ja kaupunkiseutujen väliseen MAL-sopimusmenettelyyn (Maankäyttö, Asuminen, Liikenne), jossa valtakunnan neljä suurinta kaupunkiseutua ovat olleet jo vuosia. Sopimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun kuuden kunnan, Pohjois-Savon liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä.

Osana MAL-sopimuksen toteutusta käynnistetään seudun rakennemallityö eli kaupunkiseutusuunnitelma, jossa luodaan suuntaviivat kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän, maankäytön ja viherverkon kehittämiselle pitkälle 2030-lukua.

Pohjois-Savon liitossa on käynnissä maakuntakaavan 2. vaiheen tarkistustyö ja viimeiset keskeiset selvitykset ovat olleet valmisteilla tai tehtävänä vuoden 2020 aikana. Kaksi kehitysvisiota esittelevä luonnos tullee esille keväällä 2022. Kuopion kaupunki on osaltaan mukana maakuntakaavan laadinnassa.

Strategisessa maankäytön suunnittelussa pääpaino on keskeisen kaupunkialueen rakenteen toiminnan ja laajenemissuuntien suunnittelun edistämisessä. Keskustassa tuetaan yritystoimintaa, asumista ja palveluita, Kelloniemessä tutkitaan asumisen ja yritystoiminnan hybridirakennetta ja Vanuvuoressa asumisen ja palveluiden laajentumista.
Palveluverkon suunnittelua pohjustetaan päivittämällä väestöennusteet.

Asemakaavojen pääpaino on nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämisessä sekä keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisessa. Kaupunkikeskustan elinvoiman lisäämiseksi laaditaan torin länsilaidan yleissuunnitelma yhdessä alueen kiinteistönomistajien ja toimijoiden kanssa. Tärkeimmät asuntotuotannon kohteet sijoittuvat Savilahteen, keskustaan ja Puijonlaaksoon ja pientalojen osalta Hiltulanlahteen. Kasvavan Kuopion tärkein kehittämisalue on Savilahti, jota kehitetään laajapohjaisena kaupungin ja eri toimijoiden yhteistyöhankkeena. Yritystontteja kaavoitetaan Matkukseen ja Tasavallankadun varteen. Matkailua vahvistetaan Tahkovuorelle sijoittuvilla kaavamuutoksilla.

Tilaa uutiskirje