Business Kuopio

 

Kuopio tarttuu ulkomaalaisiin opiskelijoihin ja ammattityövoimaan

14.11.2018

Kuopio tavoittelee merkittävää asukasluvun lisäystä. Avaimina kasvuun ovat työpaikat ja työntekijät. Työvoiman saatavuus uhkaa kuitenkin muodostua kasvun esteeksi.  EK:n suhdannebarometrin mukaan Pohjois-Savon yrityksistä jopa yli 40 prosentilla on vaikeuksia rekrytoinneissa. Ammattityövoiman puute on merkittävin tuotannon este pohjoissavolaisissa yrityksissä.

Kotimaisten osaajien lisäksi katse kohdistuu työperäiseen maahanmuuttoon. Kuopiossa asuu tällä hetkellä noin 3000 ulkomaan kansalaista. Eli 2,5 % kuopiolaisista on ulkomaalaisia. Kansalaisuuksia on noin 100, joista eniten venäläisiä ja virolaisia.

Kaupungin tarkoituksena on parantaa houkuttelevuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa muun muassa edistämällä opiskelijoiden ja tilapäisesti tänne tulleiden ammattiosaajien kiinnittymistä kaupunkiin. Kaupungillamme on tähän hyvät edellytykset vetovoiman, monipuolisen opiskelutarjonnan ja vireän elinkeinoelämän ansiosta.

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen on nimennyt asiaa edistämään laaja-alaisen työryhmän, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja Heikki Helve, toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, maakuntajohtaja Marko Korhonen, rehtori Jukka Mönkkönen, rehtori Mervi Vidgren, ylijohtaja Kari Virranta sekä kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Työryhmän puheenjohtajana on yritysjohtaja Mika Sutinen.

Työryhmä on järjestäytynyt ja ottanut päätehtäväkseen selvittää,

  • miten parhaalla mahdollisella tavalla pidetään kiinni niistä noin 3000 ulkomaalaisesta, jotka Kuopiossa jo on?
  • miten houkutellaan alueelle entistä enemmän ja entistä paremmin alueen työvoimatarpeeseen sopivaa ulkomaista työvoimaa?

Työryhmä pyrkii löytämään vastauksia muun muassa siihen, missä ovat alueen ja toimijoiden suurimmat haasteet ja miten ne voidaan parhaiten ratkaista. Mitkä ovat tehokkaimmat ja toteuttamiskelpoisimmat ideat asian edistämiseksi? Mitä yksittäinen organisaatio voi tehdä asian suhteen?

– Me olemme Kuopiossa vielä siinä onnellisessa tilanteessa, että saamme nauttia tässä maakunnassa tapahtuvasta kaupunkiin muutosta vielä toistaiseksi, mutta sitä näkymää meillä ei ole kovin pitkälle, toteaa työryhmän puheenjohtaja Mika Sutinen.

Työryhmän toimintaa ja tavoitteita esitellään myös videolla.

Mielipidekysely ulkomaisesta ammattityövoimasta avattu

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen korostaa, että kyseessä ei ole pelkästään kaupungin ja yritysten oma projekti, vaan mukaan halutaan haastaa kaikki Kuopion toimijat ja kuopiolaiset.

– Kuopiolaiset ovat iso vetovoimatekijä, jos itse osaamme olla avoimia ja ottaa vastaan muualta tulevia. Meidän tehtävämme on tuoda esille myös sitä problematiikkaa, mitä tähän asiaan liittyy. Ennakkoluulot ja epäluulot ovat olennainen osa keskustelua, ja sen vuoksi haluamme avata tämän keskustelun.

Kuntalaisille suunnattu mielipidekysely ulkomaisesta ammattityövoimasta ja kotoutumisen edistämisestä on avoinna 23.11.2018 saakka osoitteessa.

Lisätiedot: yritysjohtaja Mika Sutinen, 0400 600 999, mika.sutinen(at)talentree.fi


Käsitteitä ja termejä:

  • Maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleensä Suomeen muuttanutta ulkomaan kansalaista, joka aikoo asua maassa pidempään.
  • Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut vainon kohteeksi ja joka anoo kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta toisesta maasta.
  • Pakolainen on henkilö, joka on joutunut pakenemaan kotimaastaan esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksia tai sotaa.
  • Kotouttamisella autetaan maahanmuuttajaa asettumaan uuteen yhteiskuntaan.

Tilaa uutiskirje