Business Kuopio

 

Kuopiolle merkittävä tunnustus

10.3.2020

Kuopiolle myönnettiin korkeimman neljän tähden tason tunnustus aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisena mallialueena. Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet tuovat yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita etsimään innovatiivisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Osana tätä toimintaa on juuri valittu eurooppalaiset mallialueet (reference sites) uudelle kaudelle vuodesta 2020 eteenpäin.

Tunnustus myönnettiin alueille, joiden toimijat ovat osoittaneet korkean tason kehitystä ikääntymiseen liittyvässä innovoinnissa. Aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP AHA) on verkosto, jonka tavoitteena on parantaa ikääntyvien terveyttä ja elämänlaatua sekä edistää hyvien käytäntöjen leviämistä Euroopassa. Kuopio on ollut mallialueena myös kaudella 2016-2019.

”Valinta mallialueeksi osoittaa, että Kuopiossa on monipuolista ja innovatiivista huippuosaamista aktiivisen ja terveellisen ikääntymisen käytäntöjen kehittämisessä.”, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen.

Kuopio kehityksen eturintamassa

Menestyksen taustalla on toimiva monitoimijainen ekosysteemi, joka kokoaa yhteen kuntalaiset, julkisen sektorin, akateemisen maailman ja elinkeinoelämän toimijat. Tästä konkreettisina esimerkkeinä vaikuttavasta toiminnasta on mm. Kuopio Health ekosysteemi, Kuopio Living Lab yhteiskehittämisen toiminta sekä edistyksellinen kehitys sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekeskuksen sekä uusien teknologisten ratkaisujen käytössä kotihodon turvapalveluissa.

Kuopio Health on avoin innovaatioekosysteemi, joka edistää asiakkaiden tarpeista lähtevää kehitystä, tutkimusta ja uusia innovaatioita sekä toimii alustana uusille tuotteille ja palveluille. Kuopio Living Lab tarjoaa monitoimijaisia yhteiskehittämisen palveluja aidoissa asiakas- ja käyttäjäympäristöissä Kuopion kaupungin, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Toiminnan tukena on innovaatiokumppanuuden toimintaryhmät, jossa eurooppalaiset jäsenet ovat sitoutuneita työskentelemään aktiiviseen ja terveelliseen ikääntymiseen liittyvissä erityiskysymyksissä jakamalla osaamista vertaisten kanssa. Yhteistyö eurooppalaisessa innovaatiokumppanuusverkostossa mahdollistaa edellytykset jatkuvalle oppimiselle ja uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiselle.

”Verkoston avulla Kuopion kaupunki on eturintamassa kehityksessä ja siten veturina koko Pohjois-Savon alueelle. Valinta on myös erinomainen mahdollisuus nostaa Kuopion ja koko alueen tunnettuutta Euroopassa ja maailmalla. ”, toteaa Saarinen.

Kuopio Living Labin rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

Lisätietoja:

Innovaatiopäällikkö Arto Holopainen, 045 139 3996
Kehittämiskoordinaattori Pauliina Kämäräinen, 044 718 6440.

Liite: Certificate of Award, City of Kuopio

Tilaa uutiskirje