Business Kuopio

 

Kuopion yrityspalvelun kumppanuutta arvostetaan

2.4.2019

Kuopion kaupungin yrityspalvelun toiminta sai hyvää palautetta tammikuussa 2019 toteutetussa yrityskyselyssä. Keskimäärin Kuopion kaupungin yrityspalveluita suositellaan erinomaisella arvosanalla 4,07 (asteikko 1-5, joista 5 on paras). Kysely lähetettiin 280 yrityspalvelun asiakkaalle ja vastausprosentti oli n. 20.

Kyselyyn vastanneet arvioivat Kuopion kaupungin tarjoamat yrityspalvelut, esimerkiksi startup- ja sijoittumispalvelut, erittäin hyviksi ja vastaukset sijoittuivat 3-4 välille. Erinomaiseksi (4 yläpuolelle) nousivat asiantuntemus, ongelmanratkaisukyky, tavoitettavuus, palveluhalukkuus ja luotettavuus.

Avoimessa palautteessa yritysten parissa toimivat asiantuntijat saivat lisäksi positiivista palautetta mm. asiakaspalvelusta, avusta, rahoitusneuvonnasta, yritysten perustamisesta sekä ketteryydestä. Mietittiin myös, miten palveluiden piiriin ei olla hakeuduttu aiemmin.

– Hienoa saada tällaista palautetta. Kiitos kuuluu koko yrityspalvelun tiimille. Myös sijoittumispalvelumme kokonaisuus sai hyvää palautetta – toimitila- ja tonttitarjoamaan tutustutaan tiuhaan, kertoo elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen.

Yrityspalveluita ja kumppanuutta pidettiin tärkeänä (ka 4,02). Koettiin, että yritykset tulevat huomioiduksi. Myös verkostot ja niiden kautta saadut uudet kontaktit, paikallinen tietämys ja yhdessä tekeminen nostettiin olennaisiksi. BusinessKuopion tarjoamat palvelut nähdään mahdollisuutena auttaa yhdessä kuopiolaista elinkeinoelämää ja vientitoimintaa.

Kehitysehdotuksena nostettiin mm. palveluiden ja palvelutarjonnan kirkastaminen ja monipuolistaminen. Toivottiin myös vahvempaa yhdessä toimimista esimerkiksi työpajojen ja verkottumistapahtumien muodossa.

– Palveluita kirkastetaan vuoden 2019 aikana. Tähän liittyy olennaisesti Business Center yhteistyö sekä Invest & grow in Kuopio region -hankkeessa tehtävä alakohtainen tarjoamakartoitus, Pitkänen selvittää.

Viestinnässä nousivat esiin mm. joka toinen kuukausi lähetettävät uutiskirjeet ja yleinen tiedottaminen. Niitä ja muita sähköpostitiedotteita pidettiin hyvinä, mutta niitä toivottiin useammin, ja etenkin tapahtumiin liittyen hyvissä ajoin. Projektiviestintä ja ohjeistuksia pidettiin selkeinä. Arvosanat liikkuivat 3-4 välillä.

– Positiivisten kommenttien ja tulosten lisäksi, otamme huomioon saadut kehitysehdotukset hyvillä mielin, summaa Pitkänen.

Tilaa uutiskirje