Business Kuopio

 

Lontoosta vauhtia yritysten kansainvälistymiseen

23.4.2019

Maaliskuussa (17.–22.3.2019) kymmenen Kuopion alueen terveysteknologia-alan yritystä ja useita toimijoita suuntasi Lontooseen hakemaan vauhtia kansainvälistymiseen. Matkan lähtökohtana on tarjota osallistujille kansainvälisiä business- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Yhteismatkan järjestivät BusinessKuopion ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisten ja investoinnin edistämisen hankkeet.

Yhteinen messuosasto Lontoon Future Healthcare 2019 -messuilla kantoi nimeä ”Finnish Health Innovations”.

Matka onnistui kokonaisuudessaan hyvin, vaikka ajallisesti matka sijoittui Brexitin kannalta haastavaan ajankohtaan. Yritykset saivat uusia kontakteja messuilta, tapaamisista ja suurlähettilään residenssissä järjestetyssä verkostoitumistilaisuudessa.

– Saimme matkan aikana luotua kongreettista kontakteja useisiin Lontoossa työskenteleviin akateemisiin tutkimusryhmiin. Myös Kuopion delegaation sisällä tapahtunut verkostoituminen oli tärkeä osa matkaamme, toteaa Kansallisen neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg.

– Harmittavasti Brexit vaikutti mm. messujen kävijämäärään, mutta onneksi ohjelmassamme oli paljon muutakin. Brexistä huolimatta Britanniassa on selkeästi vahva tahto tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Matkamme tavoitteena oli myös viestiä, että Brexitin aiheuttamista haasteista huolimatta Kuopion alueella halutaan tehdä yhteistyötä ja vientiä Iso-Britannian suuntaan, kertoo Eeva Lehtomäki, Invest and Grow in Kuopio region -hankkeen (InGrow) projektisihteeri.

Matkan järjestäminen yhdessä Fast Track -hankkeen kanssa osoittautui myös toimivaksi ja hankkeiden tavoitteet hyvin toisiaan tukeviksi. Fast Track -hankkeen tavoitteena on tukea alueen yrityksiä vientitoimenpiteissä, kun taas InGrow-hanke tukee yritysten kansainvälistymistä ja sijoittajayhteistyötä.

– Teemme jatkossakin yhteistyötä Fast Track -hankkeen kanssa kansainvälistymistoimenpiteiden osalta. Yhteisvoimin saamme matkoille lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä rakennettua monipuolisemman matkaohjelman, selventää Mikko Juuti, Invest and Grow in Kuopio region -hankkeen projektipäällikkö.

Matkan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta vahvistettiin yhteisellä Kuopio goes -konseptimarkkinoinnilla. Toimenpiteillä edistetään Kuopion alueen elinkeinoelämää sekä kasvatetaan tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

– Kuopio goes -konsepti on Kuopion kaupungin uudenlainen kansainvälistymispalvelu, minkä kautta mahdollistuu vaikuttavampi kansainvälinen markkinointi. Kuopio goes London markkinoinnin näkyvyys digimarkkinointikampanjoineen osoittautui toimivaksi vastaavia yhteismatkoja ajatellen, myös Lontoon messuosastosta saatiin hyvää palautetta, kertoo Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen.

Seuraavaksi Pohjoismaihin

Syksyn 2019 aikana Kuopion alueen kansainvälistymistoimenpiteitä suunnataan kohti Pohjoismaiden markkinoita. Alueen yritysten pääsyä Pohjoismaiden markkinoille tuetaan useamman kansainvälistymismatkan kautta. Syyskuussa Kuopion alueen life science -yrityksiä osallistuu Nordic Life Science Daysille Malmössa Ruotsissa. Lokakuussa Pohjois-Norjaan suuntaa delegaatio, joka koostuu mm. rakennus- ja terveysalojen yrityksistä sekä muista toimijoista. Lisäksi syksyn aikana järjestetään elintarvikealan vienninedistämismatka ja Fast Track -hankkeen vientivalmennus Ruotsin ja Tanskan markkinoille.

Tavoitteena on luoda pohjoismaisia ja laajemminkin kansainvälisiä businessmahdollisuuksia Kuopion alueen yrityksille, saada uusia ideoita liiketoimintaan ja verkostoitua sekä saada vahvempaa näkyvyyttä yhdessä.

Pohjoismaiden markkinat ovat lähellä niin maantieteellisesti kuin kulttuurisestikin, ja markkinamahdollisuuksia esimerkiksi rakennus- ja elintarvikealoille on paljon. Matkojen osallistujille räätälöidään ohjelmaa tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Kuhunkin yritysryhmään haetaan mukaan 5-10 yritystä kevään 2019 aikana.

Lisätietoja pohjoismaiden yhteismatkasta: www.businesskuopio.fi/kuopio-goes/nordic2019/


Lontoossa mukana olleet yritykset: Adamant Health, Afekta Technologies Ltd., Ergorest Oy, Medfiles Oy, Monidor Oy, Navicre Oy, Kansallinen Neurokeskus, Oplatek Group Oy, Salli Systems, Vireum Oy.

Matkan organisoinnista vastasivat Fast Track -hanke** ja BusinessKuopio/Invest and Grow in Kuopio Region -hanke*. Yhteistyökumppaneina Kuopio Health, ELY sekä Business Finland ja Team Finland.

*) Invest and Grow in Kuopio Region -hankkeen toteuttaa Kuopion kaupungin Yrityspalvelu (1.1.2018-30.6.2020). Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

**) Fast track -hankkeen toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion alueen kauppakamari. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus. Yhteistyötahoja mm. Team Finland toimijat.

 

Tilaa uutiskirje