Business Kuopio

 

Pääomasijoituksilla elinvoimaa Itä-Suomen kasvuyrityksille

24.6.2020

Nostetta Venturesin hallinnoima pääomarahasto North Savo Startup Fund on käynnistänyt toimintansa. Rahasto tekee pääomasijoituksia Pohjois-Savon alueen alkuvaiheen kasvuyrityksiin.

Uuden rahaston tavoitteena on Pohjois-Savon yritystoiminnan kehittäminen ja alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Rahastoa hallinnoi ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa hallinnointiyhtiö Nostetta Ventures Oy. Rahaston sijoitustoiminta käynnistyy välittömästi. Rahaston pääomat ovat 10 miljoonaa euroa ja ne sijoitetaan tulevien 5–7 vuoden aikana arviolta viiteentoista yritykseen.

– Pohjois-Savossa on vahvaa osaamista terveyden ja hyvinvoinnin, cleantechin, ICT:n, energian ja teknologiateollisuuden aloilla. Nämä alat ovat rahaston ensisijaisia sijoituskohteita, sillä haluamme olla varmistamassa alueellisten kärkien kasvumahdollisuuksia, sanoo rahastoa hallinnoivan Nostetta Venturesin toimitusjohtaja Heidi Ahonen. – Uskon potentiaalisia hankkeita löytyvän Itä-Suomen vahvasta korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden ekosysteemistä.

Rahaston sijoituskohteet valikoituvat pääsääntöisesti Pohjois-Savon talousalueelta. Hallinnointiyhtiö osallistuu aktiivisesti kohdeyritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja tukee niitä kasvu- ja kansainvälistymistavoitteiden toteuttamisessa. Tässä tehtävässä käytettävissä on usean henkilön tiimi, jolla on monipuolista osaamista eri toimialoilta.

Rahoitettavia yrityksiä etsitään tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuten pankkien, Finnveran ja yksityissijoittajaverkostojen kanssa. Sijoituskohteet poimitaan hankevirrasta rahaston kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Tämän jälkeen niiden kasvua ja kehitystä rahoitetaan jatkosijoituksilla.

– Syndikoimalla eli rakentamalla yhteissijoituksia muiden pääomasijoittajien kanssa rahaston vaikuttavuus kaksin- tai jopa kolminkertaistuu. Haemme aktiivisesti kanssasijoittajia sekä Pohjois-Savon alueelta että alueen ulkopuolelta, Ahonen sanoo.

Rahaston julkisia sijoittajia ovat Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupungit 2,2 miljoonan euron osuudella. Kuopion kaupungin kautta rahastoon on kanavoitu myös 4,9 miljoonan euron ELY-keskuksen avustus.

– Sijoitustoiminnan merkittävänä tavoitteena on aikaisen vaiheen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistaminen ja sitä kautta koko alueen veto- ja pitovoimaan sekä talouskasvuun ja työllisyyteen vaikuttaminen, Kuopion kaupungin elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen sanoo. – Pääomasijoitusrahasto on myös hieno osoitus hyvästä yhteistyöstä Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupunkien kesken.

Yksityiset sijoittajat ovat mukana rahastossa 2,5 miljoonalla. Heistä merkittävimpiä ovat LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Säästöpankki Optia. Muita rahastoon sijoittaneita alueen toimijoita ovat muun muassa KPY, yläsavolainen Genelec sekä hallinnointiyhtiö Nostetta Ventures.

– LähiTapiola Savo ja Säästöpankki Optia haluavat strategioidensa mukaisesti mahdollistaa ja tukea savolaisten yritysten kasvua. LähiTapiolan tavoitteena on saada asiakkaidemme varoista tehdylle sijoitukselle tasaista ja alueellisesti vaikuttavaa tuottoa, toteaa LähiTapiola Savon liiketoimintajohtaja Jani Kaarivaara.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Heidi Ahonen, Nostetta Ventures Oy, puh. 0400 606 122, heidi.ahonen@nostettaventures.com

elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen, Kuopion kaupunki, puh. 044 718 2085, jukka.pitkanen@kuopio.fi

Tilaa uutiskirje