Business Kuopio

 

Pohjois-Savo kärkisijoille Yrittäjien kuntabarometrissä – parannettavaa kuitenkin riittää

10.6.2020

Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys on yrittäjille elinkeinopolitiikassa ylivoimaisesti tärkeintä. Maakunnan sisällä ykköskunnaksi kiri Pielavesi. Seuraavina tulivat Suonenjoki ja Siilinjärvi. Suurten kaupunkien valtakunnallisessa vertailussa Kuopio sijoittui viidenneksi.

Pohjois-Savo sijoittui valtakunnan tuloksissa alueista neljänneksi kahdenkymmenen eri alueen joukossa. Pohjois-Savon yhteenlaskettu kokonaisarvosana elinkeinopolitiikasta oli 3,09 maan keskiarvon ollessa 2,97 arvoasteikolla 1-5.

– Yrittäjät rankkasivat päätöksenteon yrityslähtöisyyden ja yrityspalvelut sekä elinkeinopolitiikan aseman kunnassa tärkeimmäksi osa-alueeksi. Koulutus ja osaaminen jäivät yllättäen hankintapolitiikan ja infran jälkeen. 39% vastanneista yrittäjistä arvioi Pohjois-Savon kuntien onnistuneen uusien yritysten saamisessa kuntiin valtakunnan keskitasoa paremmin, kertoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

Yrittäjät eivät tunne kuntansa kuntayhtiöiden omistajapolitiikkaa – tiedonsaannissa parannettavaa.

– Kyselyn tuloksista on luettavissa, että kuntaomisteiset yhtiöt ja niiden toiminta ovat yrittäjillemme jokseenkin vieraita. Tässä asiassa toivomme kunnilta yrittäjien suuntaan viestintää ja avoimuutta. Kuntayhtiöiden toiminta yritysten kanssa samoilla markkinoilla on ilman kunnollisia yhdessä sovittuja pelisääntöjä yrittäjille usein vaikeaa. Aihe on ollut maakunnassamme esillä mm. Kuopion Mestar-liikelaitoksen yhtiöittämisen vuoksi, toteaa Aikio-Tallgren.

Yrityspalvelut tärkeitä

– Barometrimme kertoo, että kunnissamme on vielä tekemistä yritysten toimintaedellytysten huomioon ottamisessa. Kyselystä käy myös ilmi yrityspalveluiden tärkeys yrittäjille. Palvelu on korostunut nyt korona-aikana. Meillä on alueen sisällä erittäin toimivia yksiköitä, mutta myös kehittämistä vaativia. Tuloksia syntyy, kun kunta satsaa myös pienten ja keskisuurten yritysten palveluihin. Selvä viesti on, että yrittäjät toivovat enemmän yhteydenottoja kunnasta tai yrityspalveluista, Aikio-Tallgren muistuttaa.

Kuntien kannattaa kuunnella yrityksiä jo asioiden valmisteluvaiheessa

Pahin ongelma päätöksenteossa on yrittäjien mielestä tehottomuus. Sen sijaan yritysten kuuleminen jo valmisteluvaiheessa saa paremman arvion.

– Kun kuntapäätöksenteossa otetaan huomioon yritysvaikutukset, on se kuntalaistenkin etu. Jos yritykset eivät pärjää kunnassa, ei ole työpaikkoja tai tule verotuloja. Kunnilla ja yrityksillä on kohtalonyhteys. Tämä on korostunut etenkin koronatilanteen seurauksena, jolloin sekä kuntatalous on vaikeuksissa ja myös yrityksillä on haasteita liiketoiminnan kannattavuudessa. Yhteistyö ja uudenlainen kumppanuus on välttämätöntä, toteaa Savon Yrittäjien asiakkuuspäällikkö ja yrittäjien kuntayhteistyöstä vastaava Mia Simpanen.

– Kuntabarometrin tulosten perusteella toivomme kuntia edelleen kiinnittämään huomiota myös hankintapolitiikkaan. Avoimuus ja hankintojen jakaminen osiin mahdollistaa myös pk-yritysten mukaan pääsemisen. Savon Yrittäjien HankintaHelppi -palvelu auttaa hankinta-asioiden onnistumisessa sekä kuntia että yrittäjiä, muistuttaa Simpanen.

Kuntaliitoksille kannatusta

Kuntaliitoksia kannatti 37% vastaajista ja tämä oli korkeampi kuin valtakunnan keskiarvo (30%).

– Tämä tulos hiukan jopa yllättää, vaikka tiedämme, ettei yrittäjyys tunne kuntarajoja. Yrittäjille on tärkeää kunnan tai alueen elinvoimaisuus, puhuttiinpa sitten omasta kotikunnasta tai isommasta alueesta, Aikio-Tallgren muistuttaa.

Työterveyshuolto tärkeässä roolissa

Kunnat ovat velvollisia järjestämään työterveyshuollon palvelut alueellaan sijaitsevissa työ- ja toimipaikoissa. Tämän velvoitteen kunnat voivat hoitaa eri tavoin.

Vajaa kolmasosa vastaajista kertoo käyttävänsä kunnan järjestämää tai kilpailuttamaa työterveyspalvelua. Yli puolet ostaa palvelun suoraan yksityiseltä sektorilta. Yrittäjien tekemien kyselyjen ja keskustelujen perusteella Savon Yrittäjät haluaa nostaa yrittäjien työterveys-asiat esille. Hyvät työterveyspalvelut edistävät omalta osaltaan yrittäjien hyvinvointia ja terveyttä. Yrittäjien hyvinvointi korreloi suoraan yritysten menestykseen.

Näin tutkimus tehtiin

IroResearch kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 16.2.–13.5. Siihen vastasi 10 400 yrittäjää eri puolilta Suomea, Pohjois-Savosta ennätysmäärä, 650 yrittäjää.

Lisätietoja:

Savon Yrittäjät

  • toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren, puh. 0400 404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
  • asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen, puh. 044 3680 505, mia.simpanen@yrittajat.fi

Tutkimuksen tulokset tarkemmin (pdf)

Tilaa uutiskirje