Business Kuopio

 

Pohjois-Savon ja koko maan talous vahvassa kasvussa

17.10.2017

Vuoden 2017 alkupuolisko osoittaa hyvän kasvun jatkuvan Pohjois-Savossa, josta oli jo merkkejä vuonna 2016. Koko maassa talouskasvu on myös viimeinkin vahvalla kasvuuralla. Noususuhdanne on Suomessa vahvistunut. Viime vuosina talouskasvu on ollut yksinomaan kotimaisen kysynnän varassa, mutta nyt kasvun pohja on laajenemassa vientiin.

Tammi-elokuussa 2017 Pohjois-Savon väestökehitys on ollut heikointa yli 10 vuoteen. Sama tilanne on koko Itä-Suomessa. Väestökasvu on keskittynyt Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen, missä on tapahtunut käänne nopeampaan kasvuun, myös taloudessa. Koko maakunta menetti tammi-elokuussa väestöä -904, vuosi sitten tappio oli -278. Kuolleita oli syntyneitä enemmän -639 (-426), maan sisäinen muuttotappio oli -468 (-155) ja siirtolaisia saatiin lisää 203 (303). Luonnollinen väestönkasvu heikkeni kaikilla seuduilla, kaikilla kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän

Liikevaihdossa hyvä kehitys jatkuu – koko maa myös piristynyt

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi maakunnassa +11,6 % edellisvuodesta. Koko maassa kasvua oli +9,6 %. Alkuvuoden kehityksen jatkuessa vuodesta 2017 olisi tulossa kolmas peräkkäinen hyvän kasvun vuosi. Tässä raportissa seurannassa olevista toimiloista eniten liikevaihto kasvoi metalliteollisuudessa (+16 %), jossa kasvu on selvästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Puutuoteteollisuudessa liikevaihto kasvoi myös voimakkaasti (+12,1 %). Kaupan ja matkailun liikevaihdon alkuvuoden kehitys osoittaa myös elpymisen merkkejä. Alojen liikevaihto kasvoi alkuvuonna +3,1 %.

Kaikilla seuduilla liikevaihdon kasvu oli suurta suhteessa vuoden takaiseen. Kuopion seudulla liikevaihto kasvoi alkuvuonna +6,2 %. Alkuvuoden kehitys lupaa hyvää, kun ottaa huomioon vuosien 2013-2015 heikon kasvun vuodet. Varkauden liikevaihto nousi +7,1 %. Varkaudella on takanaan neljä heikompaa vuotta, mutta nyt näyttää jo paremmalta. Ylä-Savossa alkuvuonna 2017 liikevaihto kasvoi +8,6 %. Koillis-Savo on nykyisin pieni tilastoalue, neljän heikon vuoden jälkeen kevätkausi 2017 oli positiivinen, liikevaihto nousi jopa +15,1 %. Sisä-Savossa tammi-kesäkuussa 2017 liikevaihto kasvoi +9,6 %.

Viennissä vahvaa

Pohjois-Savon vienti on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Alkuvuonna Pohjois-Savon vienti kasvoi +17,7 %, koko maassa +10 %. Vienti on ollut vahvaa sekä metsä- ja puutuoteteollisuudessa (+14,4 %) sekä Pohjois-Savon suurimmalla vientialalla eli metalliteollisuudessa (+22,8 %).

Varkauden seutua lukuun ottamatta eri seutujen viennin pitkän ajan keskiarvo on hyvällä tasolla. Ylä-Savossa kone- ja metalliyritysten ketju on kovassa kasvussa ja sen tuotteista pääosa menee vientiin. Alkuvuonna Ylä-Savon vienti kasvoikin +12,9 %. Varkauden seudulla viennin arvo nousi jopa +24,8 %. Varkauden seudulla vienti on kasvanut viimeksi vuonna 2012. Sisä-Savossakin vienti ylsi huimiin lukuihin alkuvuonna, kasvua alkuvuonna +21 %. Kasvun taustalla on pääasiassa mekaaninen puutuoteteollisuus.

Palkkasummassa ei suurta muutosta

Pohjois-Savossa yritysten maksama palkkasumman kasvu on pidemmällä aikavälillä ollut samaa 2,5 % vuosikasvun tasoa kuin koko maassa. Tammi-kesäkuussa palkkasumma kasvoi +3,3 %, koko maassa +2,1 %. Metalliteollisuuden palkkasumma kasvoi alkuvuonna +5,5 % viennin kasvun seurauksena. Tämä tarkoittaa myös henkilöstömäärän lisääntymistä. Vuonna 2016 palkkasumma laski -1,2 %. Metsä- ja puutuoteteollisuuden palkkasumma kasvoi +1,7 %. Kaupan palkkasumma säilyi lähes ennallaan ja yrityspalvelun palkkasumma kasvoi +2,4 %.

Alkuvuonna Kuopion seudun palkkasumma kasvoi +4,1 %. Varkauden palkkasumma säilyi lähes ennallaan. Ylä-Savossa palkkasumma kasvoi +3,7 verratuna vuoden takaiseen. Sisä-Savossa palkkasumma säilyi lähes ennallaan ja Koillis-Savossa putosi -3,8.

Työllisyyden kehitys kehittyi positiiviseen suuntaan

Pohjois-Savon työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan viimeisten vuosien aikana. Pohjois-Savon työllisyysaste on vuotta 2015 lukuun ottamatta tasaisesti noussut ja pysytellyt viimeiset vuodet reilun 67 % paikkeilla, ollen nyt I vuosineljänneksellä 68 % ja II vuosineljänneksellä 67,8 %, kokomaan keskiarvon ollessa 67,7% (I/2017) ja 70,2 % (II/2017). Pohjois-Savossa, koko maan tilanteesta poiketen, naisten työllisyysaste on viimeisen kolmen vuoden ajan ollut miesten työllisyysastetta korkeampi.

Työttömien osuus työvoimasta lähti Pohjois-Savossa laskuun maaliskuussa 2016 ja on sen jälkeen tasaisesti laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, kausivaihtelut huomioiden. TEM:n työnvälitystilaston mukaisia työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistossa v. 2016 keskimäärin kuukaudessa 15 189 eli 13,4 % työvoimasta. Vastaavat luvut ajalta tammi-elokuu 2017 ovat 14 038 työtöntä työnhakijaa eli 12,45 % työvoimasta. Tällä hetkellä työttömyys alenee kaikissa Pohjois-Savon kunnissa ja elokuussa 2017 työttömien osuus työvoimasta oli Kuopion ja Sisä-Savon seuduilla koko maan keskiarvoa hiukan alhaisempi.

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2017 löytyy tästä.

Lisätietoja antavat:

  • Pohjois-Savon liitto, aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen, jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi, puh. +358 44 7142 626
  • tai aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi, puh. +358 44 7142 670 ja
  • Pohjois-Savon ELY-keskus, yksikön päällikkö, Yrittäjyys ja Osaaminen, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 552

Pohjois-Savon liiton tiedote 17.10.2017

Tilaa uutiskirje