Business Kuopio

 

Pohjois-Savon yritysten koronakysely: Usko talouden elpymiseen palaamassa

4.5.2021

Kauppakamarin kysely vahvistaa, että yritysten luottamus talouden elpymiseen on palaamassa siitäkin huolimatta, että hallituksen suunnitelmat liikkumisrajoituksista ja niihin liittyvä poukkoileva viestintä aiheuttivat maaliskuussa laajasti huolta, epävarmuutta ja heikensivät liiketoimintaa lähes puolessa Pohjois-Savon yrityksissä. Liikkumisrajoituksia ei lopulta pantu toimeen, koska ne olivat perustuslain vastaiset.

”Yritykset kokivat, että hallituksen impulsiivinen toiminta vaikutti yritysten liiketoimintaan sekä aiheutti ylimääräistä suunnittelutyötä”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen kertoo.

Silti jo puolet vastaajista kokee, että liikevaihto pysyy ennallaan tai jopa kasvaa seuraavan kahden kuukauden aikana. Sama suunta näkyy henkilöstötarpeissa: kolme neljästä vastaajasta ennakoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Covid-pandemia on kuitenkin muuttanut toimintaympäristöä ja markkinoita. Yli viidennes vastaajista näkee, että markkinaosuudet muuttuvat merkittävästi toimijoiden kesken ja noin 17 prosenttia ennakoi toimialansa henkilöstömäärän vähenevän aiemmin ennakoitua enemmän.

”Yrityksissä uskotaan jo vahvemmin kasvuun. Vanhaan normaaliin ei palata, vaan etätyö ja digitalisaatio lisääntyvät. Tämä lisää vaatimuksia johtamistyön ja henkilön osaamisen kehittämiselle. Yrityksissä tulee panostaa vahvasti työnantajamielikuvaan ja johtamiseen onnistuakseen rekrytoinneissa sekä yrityksen kehittymisessä”, Savolainen jatkaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 27.4.2021. Kyselyyn vastasi 109 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2 ja 16.3.

Lisätietoja: Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja Kaija Savolainen, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi, p. 040 514 8784

Kuopion alueen kauppakamarin tiedote 3.5.2021

Tilaa uutiskirje