Business Kuopio

 

Uusien yritysten määrä kasvussa kolmatta vuotta peräkkäin

14.2.2019

Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen maksuttoman yritysneuvonnan avulla perustettiin viime vuonna 266 uutta yritystä. Uusien yritysten määrä kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin. Nyt kasvua oli 21 prosenttia. Eniten yrityksiä perustivat 26–35-vuotiaat, ja yrittäjäksi siirryttiin useimmiten yksityisen työnantajan palveluksesta. Perustettujen yritysten työllisyysvaikutus oli noin 440 työpaikkaa, yhteen laskettu liikevaihto 39,4 miljoonaa ja perustamisinvestoinnit 8,4 miljoonaa euroa. Perustetuista yrityksistä 202 kpl oli Kuopiosta, 30 kpl Siilinjärveltä ja loput 34 Lapinlahdelta, Rautavaaralta ja lähikunnista.

Vuoden 2018 aikana perustettiin Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen kautta yhteensä 266 uutta yritystä, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Perustettujen yritysten määrä kasvoi, mutta uusia asiakkaita oli uusyrityskeskuksessa suurin piirtein saman verran kuin aikaisemmin. Samansuuntainen kehitys on jatkunut jo muutaman vuoden ajan.

– Tämä kertoo yrittäjyyttä suunnittelevien tahtotilasta. Yrityksen perustamista ja liikeideaa on pohdittu huolella ja yrittäjyys on selkeästi valinta, joka halutaan toteuttaa. Lukuihin vaikuttaa todennäköisesti myös hyvä työllisyystilanne, toteaa Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry:n toimitusjohtaja Tarja Pöyhönen.

Uusien yritysten talousvaikutukset ovat seudulle merkittäviä

Oman seurantamme mukaan viime vuonna perustetut yritykset työllistävät suunnitelmiensa mukaan käynnistyessään noin 440 henkilöä yrittäjät mukaan laskettuna, joten työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä. Liikevaihtoa perustettua yritystä kohden syntyy keskimäärin 148000 euroa eli yhteensä noin 39,4 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteen lasketut perustamisinvestoinnit näillä yrityksillä ovat noin 8,4 miljoonaa euroa.

– Uusien yritysten kokonaisvaikutukset talouteen vastaavat yhteensä hyvin merkittävää yritysinvestointia Kuopion seudulla, vaikka valtaosa yrityksistä onkin pieniä palvelualan yrityksiä, muistuttaa Tarja Pöyhönen.

Perustamisneuvonnalla selvä vaikuttavuus

Viime vuonna perustetuista 266 yrityksestä yli 212 yrityksen voidaan olettaa olevan toiminnassa vielä vuosien kuluttuakin. Uusyrityskeskusten neuvonnalle myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti nimittäin edellyttää, että 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta perustetuista yrityksistä on toiminnassa vielä viiden vuoden kuluttua perustamisesta. Vastaava luku kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä on 50 prosenttia.

– Tavoite on kova, mutta seurantamme mukaan se toteutuu. Uusyrityskeskusten vaikuttavuus on merkittävä paitsi yksittäisen yrittäjän, että koko yhteiskunnan kannalta. Kestävää kasvua syntyy vain kannattavissa yrityksissä, Tarja Pöyhönen toteaa.

Nuoret ja ammattikoulutetut vahvasti edustettuina

Suurin osa (18,2 %) viime vuoden aikana yrittäjäksi ryhtyneistä oli 26–30-vuotiaita. Lähes yhtä suuri osuus (17,6 %) oli 31–35-vuotiaita. Kaiken kaikkiaan nuoria (alle 36–vuotiaita) oli yrityksen perustaneista puolet. Neljä prosenttia perustaneista oli yli 65-vuotiaita.

Lähes kolmanneksella (32 %) yrittäjäksi ryhtyneistä oli ammattikoulututkinto ja noin viidenneksellä (19 %) ammattikorkeakoulututkinto. Pelkän kansa- tai peruskoulun käyneitä oli joukossa viisi prosenttia.

Reilu viidennes (21 %) viime vuonna yrityksen perustaneista oli työttömiä. Useimmiten yrittäjäksi lähdettiin yksityisen työnantajan palveluksesta (43 %). Joka kymmenes yrityksen perustaneista oli opiskelijoita.

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 on juuri julkaistu

Suomen uusyrityskeskusten verkosto julkaisee vuosittain päivitetyn oppaan alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 on julkaistu ystävänpäivänä ja siitä löytyy ajantasaisin tieto yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyen.

Perustamisopas jaetaan kaikille yrittäjiksi aikoville maamme uusyrityskeskusten kautta ja sähköisen version voi ladata maksutta osoitteesta www.perustamisopas.fi. Opas toimii yhtenä yritysneuvonnan työkaluna, mutta pelkästään sen varaan ei yrittäjyyttä suunnittelevan kannata jättäytyä.

– Jokainen yritysidea ja jokainen yrittäjäkandidaatti on ainutlaatuinen ja menestymisen edellytykset tulee punnita jokaisen tapauksen kohdalla erikseen. Uusyrityskeskuksen yritysneuvojalta ja eri alojen asiantuntijoilta yrittäjäksi aikova saa maksutta parhaat arviot ja neuvot juuri omaan tilanteeseensa, Pöyhönen tähdentää.

Lisätietoja:  Tarja Pöyhönen, toimitusjohtaja, Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry, 044 388 3085, tarja.poyhonen(at)uusyrityskeskus.fi

Tilaa uutiskirje