Business Kuopio

 

Yrityskyselyn tuloksissa toimialakohtaiset erot korostuivat

27.8.2020

Yli 450 pohjoissavolaista yritystä vastasi Savon Yrittäjien kyselyyn, minkä tuloksissa toimialakohtaiset erot korostuivat – loppuvuodelle epävarmuutta, mutta myös optimismia.

Koronakriisi on vaikuttanut kesän aikana voimakkaimmin kaupan alaan ja teollisuuteen. Vastaajista yli puolet kertoo myynnin vähentyneen kesä-elokuussa. Sen sijaan rakennusalalla kesäkausi on mennyt paremmin. Neljäsosa kertoi myynnin vähentyneen, mutta vastaavasti 14 prosentilla myynti on kasvanut. Kaupan alan yrityksistä 25 % kertoi lisääntyneistä maksuvaikeuksista.

– Kun vertasimme toukokuun alun vastaavaa kyselyä tähän mittaukseen, tulevaisuus nähdään kaikkien toimialojen vertailussa hieman kevään tilannetta valoisampana, toteaa Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbélius.

Tulokset ovat tältä osin linjassa Suomen Yrittäjien valtakunnallisen YrittäjäGallupin kanssa. Toukokuun kyselyssä 70 % vastanneista yrityksistä arvioi, että kesän myynti laskee jopa 70 %. Tämän viikon kyselyssä odotukset tulevasta olivat hieman paremmat, tosin puolet vastaajista arvioi kokonaismyynnin laskevan loppuvuonna.

– Myönteistä on, että vastanneista neljännes kertoi myynnin nousseen ja tässä on selvä ero toukokuun mittaukseen, Arbélius kertoo.

Kymmenesosa vastaajista piti konkurssia mahdollisena, mutta luvut ovat parantuneet kevään arvioista. Pinnan alla muhii kuitenkin paljon epätietoisuutta ja epävarmuutta tulevaisuudesta.

Teollisuus huolestunut loppuvuoden tilauskannasta ja myynnin kehityksestä

Teollisuuden alan vastaajista 70 % oli työnantajayrityksiä. Kolmannes teollisuuden yrityksistä kertoo myynnin pysyneen ennallaan kesä-elokuussa. Teollisuuden tämän hetken huolestuttavasta tilanteesta kertoo se, että puolet yrityksistä sanoo myynnin vähentyneen. Tämä näkyy teollisuuden lomautus- ja irtisanomistilastoissa. 46 % yrityksistä kertoo lomauttaneensa ja 17 % turvautuneensa irtisanomisiin. Noin neljännes vastaajista harkitsee uusia lomautuksia syys-joulukuulle.

Loppuvuoden osalta vastauksissa on hajontaa. Noin puolet vastaajista arvioi myynnin pysyvän ennallaan ja puolet laskevan.

– Epävarmuutta vastauksiin tuo varmasti se, että monet vastaajista ovat suurten yritysten alihankkijoita ja esimerkiksi osa vientiyritysten toimitusketjua, arvelee Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. Suuren asiakkaan hiipunut tilauskanta vaikuttaa kumulatiivisesti toimitusketjuun, mm. kuljetusyrityksiin.

Rakennusalalla kesä on mennyt hyvin

Myös rakennusalan vastaajista enemmistö on työnantajanyrityksiä (70 %). Lähes viidesosa kertoi, ettei koronakriisi ole vaikuttanut tähän mennessä liiketoimintaan millään tavoin. Työvoiman töihin pääsemisessä on ollut muita toimialoja enemmän haasteita, mikä johtunee esimerkiksi matkustusrajoituksista.

Työntäyteinen kesäkausi näkyy vastauksissa siten, että puolet rakennusalan yrityksistä kertoo myynnin pysyneen ennallaan ja jopa kolmannes kertoo myynnin lisääntyneen. Yli 60 % myynnin kasvusta kertoo 5 % rakennusalan vastaajista. Yhtenä sopeuttamistoimena kolmannes rakennusalan yrityksistä kertoo turvautuneensa lomautuksiin ja suoranaisia irtisanomisia on tehty 19 prosentissa yrityksiä.

Kaupan alalla kahtiajakoiset odotukset

Kaupan alalta kyselyyn vastasi 68 yritystä, joista kolme neljästä on työllistäviä yrityksiä. Vastauksissa on selvää kahtiajakoa: puolet vastaajista kertoo myynnin pysyneen ennallaan kesä-elokuussa ja peräti 40 % raportoi myynnin laskeneen. 8 % vastaajista kertoo myynnin laskeneen merkittävästi (yli 60 %). Maksuvaikeudet ovat olleet neljännekselle kaupan alan yrityksistä ongelmana.

Lähes puolet vastaajista on lomauttanut henkilöstöään ja vajaa viidennes harkitsee uusia lomautuksia syksyksi. Sen sijaan irtisanomisiin kaupan alan yritykset eivät ole turvautuneet. Tällä ala erottuu muista kyselyn toimialoista. Ääripäiden erot näkyvät toimialan loppuvuoden ennusteissa: 40 % uskoo myynnin pysyvän ennallaan, mutta sama määrä ennustaa myynnin tippuvan tulevina kuukausina.

Vaikeudet eivät ole lannistaneet yrittäjiä ja apua otetaan vastaan

Kyselyn avoimissa vastauksissa korostuu yrittäjien optimismi haasteista huolimatta. Suurin osa (74 %) yli 450 vastaajayrityksestä uskoo selviävänsä koronakriisin yli. Tämä näkyi mm. kyselyä seuranneista toimeksiannoista Savon Yrittäjien HelpDesk-palveluun.

– Saimme alkuviikon aikana toistasataa konsultointipyyntöä akuuttineuvontaan, yritysjärjestelyihin ja liiketoiminnan kehittämiseen, kertoo HelpDesk-hankkeen viestintävastaava Heikki Rissanen Savon Yrittäjistä. Myös muut ESR-rahoitteiset palvelumme Yritys oppii ja Menestyy sekä HankintaHelppi saivat kymmeniä yhteydenottopyyntöjä. Ohjasimme yrittäjiä myös Kuopion Uusyrityskeskuksen Tie menestykseen -hankkeen Talousneuvontaan sekä toistakymmentä asiakasta Kuopion Kriisikeskukseen.

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä, joka lähetettiin 4500 pohjoissavolaiseen yritykseen 22.8.2020 ja kysely on auki edelleen.

  • Vastauksia on tähän mennessä saatu yli 450.
  • Vastaajista 58 % on työnantajayrityksiä ja 42 % yksinyrittäjiä.
  • Toimialajakauma vastaajien kesken on 14 % teollisuus, 10 % rakentaminen, 16 % kauppa ja 60 % palvelut.
  • Kaikista vastaajista 27 % tuotti palveluja yrityksille, 19 % kuluttajille ja 54 % molemmille.
  • Kysely on järjestyksessään kolmas Savon Yrittäjien toteuttama.

Lisätietoja:

Savon Yrittäjät
Tarja Arbélius, puheenjohtaja, puh. 040 084 7980, satuniemi@satuniemi.com
Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja, puh. 0400 404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
Heikki Rissanen, viestintä- ja markkinointikoordinaattori, puh. 044 368 0504, heikki.rissanen@yrittajat.fi

Tilaa uutiskirje