Business Kuopio

 

Kuopio Living Lab laajentuu uusille toimialoille

11.2.2020

Kuopion kaupungin hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksille suunnattu Living Lab -palvelu laajentaa toimintaansa. Tulevaisuudessa tavoitteena on edistää koko Pohjois-Savon elinkeinoelämää toimialaa rajaamatta.

Tavoite pyrkiä monipuoliseksi alueen elinkeinoelämän edistäjäksi on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Uusimmat kehittämisyhteistyöhön mukaan otetut toimialat ovat varhaiskasvatus ja koulutus, hyvinvoinnin edistäminen, kaupunkiympäristö sekä terveys- ja sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan.

– Kuopion toimintamalli poikkeaa muista vastaavista malleista siten, että yleensä ne painottuvat vain johonkin tiettyyn toimialaan, kun taas meillä otetaan huomioon laajempi alueen hyvinvointiin vaikuttava kokonaisuus, sanoo Kuopion innovaatiopäällikkö Arto Holopainen.

Living Lab -palvelu perustuu ekosysteemiajatteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että siinä, missä perinteisen liiketoiminta-ajattelun mukaan yrityksen toiminta on pitkälti vain yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, ekosysteemissä suunnittelu-, kehitys- ja testaustyötä tehdään yhteistyössä asiakkaan ja usean eri alan asiantuntijan kesken. Malli toimii erityisen hyvin alalla, missä esimerkiksi sovelluskehitys on monen yhtälön tulos.

Living Lab -koordinaattori Pauliina Kämäräinen puhuu nelitoimijamallista.

– Siinä yhdistyvät kansalaistoiminta, akateeminen toiminta, yritystoiminta ja organisaatiot. Pyrimme saamaan kehitystyöhön näkökulmia monelta toimijalta.

Living Labin tavoitteena tukea yrityksiä ja tarjota niille mahdollisuus kehittää tuotettaan tai palveluaan aidossa käyttäjäympäristössä. Se on läsnä tuotekehityksen jokaisessa vaiheessa. Kehitettävä asia voi olla idea, prototyyppi tai valmis tuote.

– Living Lab on myös meille – Kuopion kaupungille, KYSille ja Savonialle – erinomainen mahdollisuus pysyä ajan tasalla viimeisimmästä kehityksestä hyvinvointia tukevien teknologioiden alalla. Teemme tarvittaessa yhteistyötä myös muiden toimijoiden, kuten Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon kanssa.

Ajatus Living Lab -palvelusta syntyi vuosina 2016–2018 toteutetusta Terveysteknologian kehityskeskus-kehittämishankkeesta. Sen myötä havaittiin, että erityisesti suomalaisen terveysteknologian startup-yritysten uusien sovellusten testaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on vaikeaa ja tätä helpottaville Living Lab toimille on tarvetta. Syntyi uusi hanke, Kuopio Living Lab, jonka tavoitteena on kasvuhalukkaiden yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

– Pienen yrityksen haasteena on muun muassa löytää isosta organisaatiosta sellaista yhteyttä, mikä voisi mahdollistaa sen pääsyn testaamaan tuotettaan aitoon toimintaympäristöön, kuten vaikkapa kotihoitoon, Holopainen sanoo.

– Meidän tehtävämme on yhdessä yrityksen kanssa tehdä selkeä suunnitelma tarvittavasta testauksesta ja mahdollistaa sen toteutuminen käytännössä. Tärkeintä on selvittää, mitä yritys haluaa meidän toteuttavan saadakseen vastauksia kysymyksiinsä, Kämäräinen jatkaa. Valmiin tuotteen sijaan myös pelkkä idea riittää.

– Tällöin kokoamme asiantuntijaryhmän, joka antaa palautetta yrittäjälle ja ohjaa tarvittaessa oikeaan suuntaan.

Tällä hetkellä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella toimivan Living Lab -hankkeen toiminta on yrityksille maksutonta. Hankkeen päätyttyä vuoden 2020 loppuun mennessä se tulee muuttumaan maksulliseksi kun hanke jää elämään Living Lab -palveluna.

– Esimerkiksi Oulussa vastaava palvelu on jo tuotteistettu. Korvaus on kuitenkin kohtuullinen ja esimerkiksi Oulun hinnat ovat 500 eurosta alkaen muutamiin tuhansiin euroihin riippuen testauksen laajuudesta, Kämäräinen sanoo.

Jotta rahoitus ei muodostuisi kynnyskysymykseksi tuotteen kehittämiselle, Holopainen kertoo, että Business Finlandin kautta yritys voi saada käyttöönsä innovaatiosetelin.

– Sen turvin pienet ja keskisuuret yritykset voivat ostaa esimerkiksi Living Labin tarjoamaa palvelua avukseen.
Lisäksi yritykset voivat hakea Ely-keskukselta toiminnankehittämis- ja kansainvälistymisrahaa, mutta yleensä se vaatii jo vähän tarkempia tietoja yrityksen suunnitelmista.

– Tällöin se, että idea, tuote tai palvelu on testattu Living Lab -palvelun kautta, voi toimia rahoitusta puoltavana asiana, Holopainen sanoo.

Tarkemmat toimintaohjeet yhteistyön aloittamiseen löydät Business Kuopion verkkosivuilta osoitteesta www.kuopiolivinglab.fi

Kuopio Living Lab -hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

Tilaa uutiskirje