Business Kuopio

 

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman hankkeissa mukana runsaasti pohjoissavolaisia yrityksiä

25.10.2021

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman aikana toteutettiin lähes 120 hanketta, joissa oli mukana pohjoissavolainen yritys tai organisaatio. Ohjelma on nyt päättynyt (2014-2020) ja sen viimeiset rahoitetut hankkeet alkoivat tämän syksyn aikana. Seuraava, Horisontti Eurooppa -ohjelma (2021-2027), on jo käynnistynyt.

Horisontti 2020 -ohjelmassa mukana olleet yritykset toimivat erilaisissa tutkimus- ja innovaatiohankkeissa (yhteishankkeet) sekä henkilöiden ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta tukevissa hankkeissa. Lisäksi yritykset ovat hyödyntäneet yrityskohtaisia SME-ohjelman rahoituksia. Horisontti 2020 -ohjelman aikana toteutetuista lähes 120 pohjoissavolaisesta hankkeesta 35:ssä oli mukana alueemme yritys joko yksin tai kansainvälisen hankekonsortion partnerina (katso hankelistaus tästä).

EU-hankkeiden valmistelu vaatii paljon resursseja ja erilaista osaamista. Hakemusten valmistelussa kannattaa miettiä myös ulkopuolisten asiantuntijatahojen hyödyntämistä.

– On hienoa, kuinka paljon Pohjois-Savon alueen yrityksiä on päässyt mukaan hankkeisiin ja hyödyntämään suoraa EU-rahoitusta. Toki osallistumisia voisi olla enemmänkin, jotta suoraa EU-rahoitusta saataisiin kotiutettua paremmin myös meidän alueellemme. Haaste on kuitenkin sama myös kansallisella tasolla, sillä EU:n rahoituksen saavat hankkeet menevät tiukan arviointiseulan läpi. Tällöin hyviäkin hankkeita jää ilman rahoitusta, toteaa Business Kuopion yritysasiamies Maarit Manninen.

Komission ylläpitämästä CORDIS-tietokannasta löytyy kattavasti tietoa kaikista EU:n ohjelmien kautta rahoittamista hankkeista. Suomalaisten osallistumista EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmiin seuraa myös EUTI, joka tuottaa kahdesti vuodessa yhteenvetokatsauksen ja kertoo Suomen osallistumisen ja onnistumisen tilastot.

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman hankkeissa olivat mukana seuraavaksi esittelyssä olevat Afekta Technologies ja Hydroline Oy. Pidemmät tarinat löytyvät esittelyn lopussa olevista linkeistä.

Case: Afekta Technologies Oy

Vuonna 2017 perustettu startup-yritys Afekta Technologies Oy on mukana partnerina kahdessa Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa. Afekta on erikoistunut pienten molekyylien mittaamiseen biologisista näytteistä nykyaikaisella metabolomiikka-analyysillä. Määrityspalvelua tuotetaan niin akateemisille kuin yritysasiakkaillekin erilaisiin tutkimushankkeisiin liittyen.

Juuri alkaneessa 3D-omics -hankkeessa on mukana 12 partneria ja hankkeen budjetti on 10 miljoonaa euroa.

– Meidän roolimme hankkeessa on tehdä metabolomiikka-mittaukset konsortion muiden jäsenten tuottamista näytteistä. Hankkeen kautta teemme myös analytiikkaan liittyvää kehitystyötä: tarkoituksenamme on kehittää määritysmenetelmä, jolla saadaan suolistomikrobiston tilasta aiempaa tarkempi kuva, kertoo Afektan toimitusjohtaja Olli Kärkkäinen.

Vielä puolen vuoden verran on käynnissä myös liikkuvuusohjelmasta rahoitettu BestTreat-hanke, jonka tarkoituksena on parantaa tuntemusta ei-alkoholiperäisestä rasvamaksasairaudesta ja kehittää siihen uusia hoitoja.

Kahdessa hankkeessa on erilaiset konsortiot, mutta sama tematiikka eli miten suolistomikrobisto muokkaa ruokavaliosta elimistöön päätyviä erilaisia yhdisteitä ja miten nämä yhdisteet vaikuttavat terveyteen. Metabolomiikkaan liittyvä analytiikka vaatii pitkälle erikoistunutta tietotaitoa, erityisesti data-analytiikkaosaamista.

Hankkeet istuvat erinomaisesti Afektan missioon ja tekemiseen ylipäänsä. Hankkeisiin on lähdetty mukaan kutsusta verkostojen kautta.

Lue koko Afektan tarina: Mukana partnerina kahdessa H2020-ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa

Case: Hydroline Oy

Hydrauliikkateollisuuden edelläkävijä ja yksi kansainvälisen tason moderneimmista toimijoista, Hydroline Oy, suunnittelee ja valmistaa vaativaan käyttöön tarkoitettuja asiakastarpeisiin räätälöityjä hydraulisylintereitä. Hydroline on kasvanut vuonna 1962 perustetusta perheyhtiöstä vahvaksi hydraulisylinteritoimittajaksi Euroopan markkinoilla.

Hydroline Oy sai Horisontti-ohjelmasta merkittävän 2. vaiheen SME-rahoituksen. Kaksivuotinen IntelServBus-hanke toteutettiin vuosina 2015-2017. Hankkeessa kehitettiin älykkäitä hydrauliikkaratkaisuja osaksi hydraulijärjestelmää sekä järjestelmään integroitavaa, ennakoivan kunnonvalvonnan ja monitoroinnin ratkaisua hydraulisylintereille.

Hydrolinella tunnistettiin tarve uusiutua, jotta pystyttäisiin vastaamaan alan megatrendeihin ja muuntautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin. Hankkeen valmistelu lähtikin liikkeelle yrityksen strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivityksestä.

–  Oppeina voisin sanoa, että yrityksen sisällä on kirkastettava, mitä halutaan tehdä. On oltava riittävän tavoitteellinen, mutta myös rohkea pyytämään apua ulkopuolelta esimerkiksi hakemiseen tai vaikka jopa strategiatyöhön. Kyräily omissa nurkissa ei ole välttämättä se keino vaan asioita täytyy uskaltaa tehdä uudella tavalla, kertoo Hydrolinen teknologiajohtaja Manu Leinonen.

Hankkeen tuloksena Hydroline lanseerasi ensimmäisenä maailmassa hydraulisylintereiden monitorointiin ja kunnonvalvontaan kehitetyn LEO-järjestelmän. Osana hanketta Hydrolinen tuotevalikoimaan kehitettiin myös hydraulinen ajoneuvo akseliston jousitusjärjestelmä.

Lue koko Hydrolinen tarina: Horisontti 2020 -hankkeen aikana saatiin merkittävää tulosta aikaan

Horisontti Eurooppa -ohjelma (2021-2027) on käynnissä – mitä se tarjoaa yrityksille?

EU rahoittaa Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua sekä tutkijoiden huippututkimusta, koulutusta ja kansainvälistä liikkuvuutta.

Horisontti Eurooppa-ohjelman EIC Accelerator -rahoitus on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatio on ensisijaisesti deep tech -tutkimuksessa. Rahoitus on suunnattu ennen varsinaista kaupallistamisen vaihetta tapahtuvaan uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen testaukseen, validointiin, pilotointiin ja skaalaukseen. Pk-yritys voi hakea rahoitusta yksin. Tukimuotoiseen rahoitukseen voidaan yhdistää pääomamuotoista rahoitusta varsinaisen kaupallistamisvaiheen toimiin.

Suurin osa rahoituskauden rahoituksesta myönnetään yhteistyönä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten tai muiden yritysten kanssa toteutettaviin yhteisprojekteihin. Teemakohtaiset klusterit tarjoavat eri aihepiireistä etukäteen määriteltyjä hakuaiheita ja yritysten osallistuminen projekteihin on tärkeää.

Yritys voi osallistua ja saada rahoitusta Marie Skłodowska Curie -ohjelmasta (MSCA), kun se esimerkiksi palkkaa muualta Suomeen siirtyvän tutkijan t&i-projektiinsa.

Katso, mitkä pohjoissavolaiset yritykset osallistuivat Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin.

Lisätietoja:

Tilaa uutiskirje