Business Kuopio

 

Kuopio jälleen Suomen toiseksi vetovoimaisin

29.3.2023

Kuopio menestyi jälleen loistavasti kuntien alueellista vetovoimaa selvittäneessä Vetovoima & Pitovoima -tutkimuksessa: Kuopio jatkaa jo kolmatta vuotta peräkkäin Suomen toiseksi vetovoimaisimpana kaupunkina heti Tampereen jälkeen. 

Tutkimuksessa selvitettiin Suomen kymmenen asukasluvultaan suurimman kaupungin vetovoimaa erityisesti potentiaalisten asukkaiden näkökulmasta. Vetovoima & Pitovoima -mallin lisäksi tutkittujen kaupunkien mainetta arvioitiin myös Luottamus & Maine -mallilla, jossa mitattiin käsityksiä kaupungin toiminnasta organisaationa, kuten mielikuvia hallinnon avoimuudesta ja toimivuudesta, sekä miten hyvin johdettuna kaupunki nähdään.

Omat asukkaat antavat hyvät arvosanat Kuopiolle

Kuopion maine nykyisten asukkaiden keskuudessa on parantunut vuosien 2020 ja 2021 tasosta kaikilla mitatuilla osa-alueilla. Kuopion vahvuuksina nähdään erityisesti vastuullisuus ja innovatiivisuus. Kuopiolaisten mielestä kaupunki toimii oikein ja vastuullisesti ja huomioi yhteiskunnan ja ympäristön. Kuopio on kehittyvä ja uusiutuva, joka toteuttaa toimintaansa kekseliäällä tavalla. Eniten parannettavaa toivottiin vuorovaikutuksessa ja työantajamaineessa.

Ihmiset, yhteisö ja elämisen ympäristön laatu Kuopion parasta potentiaalisten asukkaiden mielestä

Potentiaalisten asukkaiden osalta parhaimmat elinvoima-arviot Kuopio saa alueen ympäristöstä ja yhteisöstä. Kuopio koetaan turvalliseksi asuinpaikaksi ja aluetta pidetään viihtyisänä. Vastausten perusteella Kuopion alueella asuu mukavia ihmisiä ja asukkaat voivat hyvin.

Prosentuaalisesti suurin laadullinen muutos on tapahtunut elinvoiman mielikuvissa, joka laski Kuopion kokonaiselinvoimaa vuoden 2020 mittauksen tasosta. Taso on silti edelleen kohtalaisella tasolla.

– Kuopion asema kymmenen suurimman suomalaisen kaupungin keskuudessa on merkittävästi vahvistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan kaupunkien keskinäinen kilpailu on kiristynyt. Koko yhteisön moninainen hyvä tekeminen lukuisilla osa-alueilla tuottaa tulosta, iloitsee markkinointijohtaja Kirsi Soininen.

Sisäinen tyytyväisyys vahvempaa kuin potentiaalisten asukkaiden mielikuvat

Vetovoima & Pitovoima -malli selvittää sen lisäksi, miten elinvoimaisena alue koetaan, myös sitä, millaisina sen yhteisöllisyys, sijainti, palvelut ja elämisen kulut nähdään. Nämä käsitykset vaikuttavat kaupungin vetovoimaan ja pitovoimaan asuinpaikkana.

Tutkimustulosten perusteella Kuopiossa jo asuvat arvioivat aluetta positiivisemmin kuin potentiaaliset asukkaat. Tulos nostaa hyvin esille sen, kuinka sitoutuneita kuopiolaiset ovat kaupunkiinsa.

– Se, että kuopiolaiset ovat avoimen ylpeitä kaupungistaan ja puhuvat Kuopiosta hyvää, on asia, joka heijastuu myös kaupungin ulkopuolelle, kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen toteaa.

Kuopion vetovoiman kasvu on viime vuosina näkynyt myös väestönkehityksessä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Kuopion väestönlisäys vuonna 2022 oli 1047, ja ennakkoväkiluku 31.12.2022 oli 122 590 henkilöä.


Kaupunkien Vetovoima & Pitovoima -tutkimus selvittää suomalaisten kaupunkien elinvoimaa ja mainetta asukkaiden sekä potentiaalisten asukkaiden keskuudessa. Tutkimus toteutettiin sähköisellä lomakkeella 12/2022 – 1/2023. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15 – 65 -vuotiaat suomalaiset, ja siihen osallistui kaikkiaan 1399 henkilöä. Tutkimuksen toteutti T-Media.

Tilaa uutiskirje