Business Kuopio

 

Kuopion kaupungin talousarvio 2022

2.11.2021

Kasvu jatkuu – talous toipuu

Kuopion kaupungin kehitys on kuluvana vuonna ylittänyt odotukset monelta osin. Kuopio on muuttovetovoimaisimpien kaupunkien kärkijoukossa ja asukasmäärän kasvu on ollut ennätyksellistä. Myös taloudellinen toimeliaisuus on kohentunut ja työllisyys parantunut. Asukkaiden osallistuminen lisääntyy ja uudet toimintatavat ja digitaalisuus avaavat kuntalaisille uusia palveluväyliä. Kaupungin hyvästä vireestä huolimatta ensi vuoden talousarvio on alijäämäinen -14,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelun tavoitteeksi on asetettu, että kaupungin rakenteellinen alijäämä alkaa asteittain pienentyä. Tämä merkitsee sitä, että koko kaupungin tasolla on tehtävä toimenpiteitä henkilötyövuosien kasvun hillitsemiseksi, tilatehokkuuden lisäämiseksi, palvelujen digitaalisen siirtymän nopeuttamiseksi, palveluverkoston optimoimiseksi ja hankintaosaamisen kasvattamiseksi.

Kaupungin talouden suunnittelua on kuitenkin jouduttu valmistelemaan epävarmoissa tunnelmissa erityisesti vuosien 2023 – 2025 osalta. Hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä kuntia koskevista rahoituksen muutoksista tiedot varmistuvat vasta myöhemmin ensi vuoden puolella.

Kaupungin kasvu jatkuu, palveluita tuotetaan yli miljardilla

Elinkeinoelämän näkymät vuodelle 2022 ovat positiivisia pandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen ja yritystonttien kysynnän ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla. Työllisyyskehitys jatkuu positiivisena, mutta osaavan työvoiman saatavuus asettaa haasteita sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu jatkuu, samalla valmistellaan työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymistä kunnille vuonna 2024.

Kaupunki ei ole pystynyt kaikilta osin vastaamaan esimerkiksi suunhoidon ja mielenterveyspalveluiden kysyntään. Pohjoissavolaisten mielenterveyden tilanne on valtakunnallisesti heikoin ja esimerkiksi päihteiden käytöstä johtuvat ongelmat kasvavat. Nuorten mielenterveyspalvelujen ruuhkautuminen vaatii toimenpiteitä. Tavoitteena on löytää nopeasti ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Kuopion kaupungin talousarvioesitys 2022 sisältää vaikutukset lapsiin ja nuoriin, yritysvaikutukset sekä ympäristövaikutukset.

– Kuopio on vahvasti sitoutunut ilmastotavoitteisiin. Esimerkiksi digitalisaatio, verkkopalvelut, samoin kuin etätyön kehittäminen vähentävät kaupungin kasvihuonepäästöjä liikkumistarpeen vähenemisen myötä. Myös kaupunkiseudun ja valtion sopimus maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteista ja toimenpiteistä tähtää kestävään ja vähähiiliseen yhdyskuntarakenteeseen sekä kestävään ja asukkaiden hyvinvointia tukevaan asumiseen ja elinympäristöön, kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen kertoo.

Suurimmat investoinnit kohdistuvat kouluihin ja päiväkoteihin sekä yhdyskuntarakentamiseen. Taide-lukio Lumit valmistuu, Niiralan koulun peruskorjaus ja Rajalan koulun laajennus valmistuvat ja Riistaveden koulun rakentaminen etenee. Savilahden alueella tehdään edelleen laajoja kaupungin hankkeita, kuten liikunta- ja tapahtumakeskus. Koko suunnitelmakaudella 2022 – 2025 kaupungin investointiohjelma on noin 400 miljoonaa euroa.

Kuntien talous ja rahoitus uudistuu vuoden 2023 alusta. Kuopion kaupungin talouden kokonaisuus pienenee miltei puolella miljardilla eurolla noin 280 miljoonaan toimintakatteella mitaten, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pelastustoimi ja oppilashuollon palveluja siirtyy hyvinvointialueen vastuulle. Tulovirran kerryttäminen edelleen suurina säilyvien investointien katteeksi on yksi keskeisimpiä ratkaistavia taloushaasteita. Kunnallisveroon ei ole tulossa muutoksia vuonna 2022, ja veroprosentti on lukittu hyvinvointialueratkaisussa myös vuoden 2023 osalta.

Kuopio katsoo vahvasti eteenpäin

Kuopion asukasmäärä oli syyskuun lopussa 121 381. Väestönmuutos tammi-syyskuulta 2021 on 1171 henkeä, joka oli 456 henkeä enemmän kuin viime vuonna tammi-syyskuussa. Myös asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana.

Kaupungin strategian uudistamista jatketaan yhdessä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Palveluja kehitetään entistä enemmän yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa sekä kumppanuuteen perustuvissa yhteistyöverkostoissa.

Valitettava tosiasia kuitenkin on, että kaupungin talouden kipupisteet eivät ole kadonneet ja tavoitteena on pureutua rakenteelliseen alijäämään niin, että talous on tasapainossa vuonna 2025. Esimerkiksi verkostoratkaisuja on sopeutettava muuttuviin olosuhteisiin ja talouden reunaehtoihin.

Olennaista on, että pystymme katsomaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen ja rakentamaan riittävän hyvän palveluverkon sekä turvaamaan tarkoituksenmukaiset peruspalvelut. Hyvällä päätöksentekokulttuurilla, yhteistyöllä ja kumppanuudella Kuopio on suunnan näyttäjä myös tulevina vuosina, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.


Talousarvion käsittely jatkuu kaupunginhallituksen päätöskokouksessa 15.11. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion ensimmäisen kerran 29.11. ja päättää talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022 – 2025 kokouksessaan 13.12.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittelymateriaali ja kaupunginjohtajan talousarvioesitys kokonaisuudessaan ovat katsottavissa osoitteessa www.kuopio.fi/fi/talousarvio.

Lisätietoja:   

  • kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, 044 718 2790
  • vt. talousjohtaja Jaana Kuuva, 044 718 2788

Tilaa uutiskirje