Business Kuopio

 

Pohjois-Savon suhdannekuva synkentymässä

27.4.2022

Laventunut kriisitilanne pandemiasta Venäjän hyökkäyssotaan vaikuttaa synkentävästi Pohjois-Savon yrityksien suhdannetilanteeseen. Vaikka kausivaihtelun seurauksena tuotanto ja henkilöstömäärä ovat kasvussa, ovat suhdanneodotukset negatiiviset. 

 Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin huhtikuun suhdannebarometristä näkyy syksystä 2021 alkanut laskusuhdanne. Tämänhetkinen suhdannetilanne arvioitiin jonkin verran normaalia heikommaksi (saldoluku -14), kun tammikuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli 6. Odotukset seuraavalle kvartaalille ovat tämänhetkistä synkemmät (huhtikuun saldoluku -21, tammikuu -8). Vaikutukset vaihtelevat toimialakohtaisesti eikä tilannekuva ole yhtä synkkä kuin pandemian alussa.

Suhdanneodotuksia varjostaa yhä haastavampi osaaja- ja materiaalipula. Henkilöstöä on rekrytoitu viimeisen kolmen kuukauden aikana (saldoluku 9) ja tarve lisätyövoimalla seuraavan kvartaalin kasvaa (saldoluku 21).

”Maakuntamme kärkiyrityksien investointeja hidastavat työvoiman kohtaanto-ongelmat ja materiaalien ja komponenttien kalleus sekä saatavuus- ja kysyntähaasteet. Pohjois-Savossa uskotaan vahvasti, että eri toimijoiden vahvalla yhteistyöllä löytyvät ratkaisut. Kausityövoima, ukrainalaiset osaajat, kv-opiskelijat ja automaatio ovat yksi keino vastata osaajapulaan ja parantaa kilpailukykyä”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen korostaa.

”Katse tulee myös kohdistaa yhä vahvemmin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja uusille vientimarkkinoille. Osaamista ja verkostoja löytyy varmasti”, jatkaa Savolainen.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 46 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 8628 henkeä.

 Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi, 040 514 8784

Tilaa uutiskirje