Business Kuopio

 

Mondi Kuopio toimii globaaleilla pakkausmarkkinoilla

13.2.2023

Mondi on on globaali markkinajohtaja kestävän kehityksen mukaisissa paperituotteissa ja pakkausratkaisuissa. Mondi Kuopion tehdas on erikoistunut valmistamaan korkealaatuista puolikemiallista aallotuskartonkia. Huipputuotteen valmistaminen vaatii puun käyttämistä raaka-aineena ja osaamista kuidun jalostamisessa sekä ammattitaitoiset ja osaavat työntekijät. Mondi Kuopion toimitusjohtaja Juha Koukan mukaan menestys vaatii osaamisen lisäksi intohimoista suorittamista, tinkimättömyyttä sekä toisista huolehtimista. 

1950-1960 -luvuilla poliitikoilla ja päättäjillä oli iso huoli siitä, että Pohjois-Savon puuvarat viedään muihin maakuntiin jalostettavaksi. Syntyi ajatus maakunnan omasta sellutehtaasta, jonka sloganiksi muodostui “ratkaisu Pohjois-Savon työttömyys- ja koivuongelmaan”. Hankkeen tuloksena Savon Sellu Oy perustettiin Kuopioon vuonna 1962.

– Pääsyy hankkeen käynnistämiselle oli Pohjois-Savon koivuvaltaiset metsäalueet. Tuolle arvokkaalle raaka-aineelle piti löytää järkevää käyttöä, kertoo Juha Koukka.

Savon Sellu oli Metsäliiton (nykyinen Metsä Group) omistuksessa vuoteen 2005 saakka, jolloin irlantilainen sijoittaja Dermot Smurfit osti yhtiön. Smurfit nimesi yhtiön Powerfluteksi, kasvatti yhtiön toimintaa, teki yrityskauppoja ja listasi yhtiön Lontoon pörssiin. Vuonna 2018 tehdas siirtyi Mondin omistukseen, ja tämä yrityskauppa vahvisti edelleen tehtaan asemaa kansainvälisillä markkinoilla.

Käynnissä suurinvestointi

Mondi jatkaa kehittymistään 125 miljoonan euron investoinnilla Kuopion tehtaan laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja uudistettu tehdas käynnistyy vuoden 2023 lopulla. Suurinvestointi lisää tehtaan kapasiteettia, vahvistaa kilpailukykyä, parantaa turvallisuutta ja hyödyttää ympäristöä Mondin MAP2030 kestävän kehityksen sitoumusten mukaisesti.

Viimeisintä teknologiaa olevat laitteet ja prosessiparannukset vähentävät melu- ja hajupäästöjä sekä ominaispäästöjä vesistöön. Muita etuja ovat puuhäviöiden pienentyminen, energiatehokkuuden parantuminen sekä parantuva työturvallisuus.

Vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja yhteistyöhön panostetaan

Koukka peräänkuuluttaa suomalaisia tekemään yhteistyötä teollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja vahvistamiseksi. Suomi on markkina-alueena pieni ja maan hyvinvointi perustuu pitkälti vientiteollisuuteen. Mondi Kuopio on rakentanut erilaisia alihankintaverkostoja mm. tehtaan kunnossapitoon sekä kemikaali-, raaka-aine ja polttoainehankintaan.

– Meillä on johtava ajatus, että tunnistamme oman ydinosaamisemme ja kumppanimme puolestaan panostavat omiin vahvuuksiinsa. Kumppanuuden merkitys on ollut yrityksen kehityksessä ratkaiseva ja oleellinen. Kannattaa ottaa oppia muilta ja verkostoitua, sanoo Koukka.

– Kun tunnistat mahdollisuuksia, niin siitä kannattaa olla ylpeä ja viedä asioita päättävästi eteenpäin, Koukka jatkaa .

Koukka myös tunnistaa yhden tekijän, joka yhdistää menestyksekkäitä yrityksiä – ihmiset, joille on annettu valtaa ja vapautta toteuttaa asioita. Jokainen voi hankkia samanlaiset laitteet, mutta menestyvän yrityksen erottaa muista osaavat ja motivoituneet ihmiset.

Mondi Kuopion menestyksen taustalla on merkityksellinen työ koko henkilöstölle monimuotoisessa ja osallistavassa työpaikassa, jossa korostuvat positiivinen työelämä, turvallisuuden arvostaminen sekä terveys ja henkinen hyvinvointi.


Vahvaa alueellista yhteistyötä

Mondi Kuopio tekee yhteistyötä mm. ympäristöasioissa, kaavoituksessa ja pelastustoimessa monen viranomaistahon kanssa. Kuopion alueen kauppakamari ja sen kautta tulevat verkostot ovat yhtiölle merkittäviä yhteistyökumppaneita. Toimitusjohtaja Juha Koukan mukaan Mondi Kuopio pyrkii edistämään alueen vetovoiman vahvistumista.

– Meidän täytyy varmistaa, että Kuopion alueelta on hyvät logistiikkayhteydet, kuten valtatie ja rautatieyhteydet satamiin. Myös säännölliset lentoyhteydet Helsingin kautta maailmalle on selvä vahvuus. Raaka-ainekuljetusten takia alemman asteikon tieverkostojen on oltava kunnossa, jotta puu saadaan kulkemaan metsistä tehtaalle, Koukka muistuttaa.

Mondi Kuopio tekee muiden verkostojen lisäksi yhteistyötä oppilaitosten kanssa.


Harjoittelijoita tarvitaan jatkuvasti – kesäksi palkataan 30 kesätyöntekijää!

Mondi Kuopio tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten (Savon ammattiopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto) ja Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun kanssa rekrytoinneissa.

– Työllistämme jälleen tulevana kesänä yli 30 kesätyöntekijää. Tämän lisäksi otamme eri alojen harjoittelijoita pitkin vuotta. Harjoittelut sekä kesätyöt ovat yksi tärkeimmistä väylistämme rekrytoinneissamme, HR Manager Anssi Hietanen kertoo.


Teksti: Minna Akiola

Kuvat: Mondi Kuopio

Tilaa uutiskirje