Business Kuopio

 

3AWaterin innovaatio mittaa vedenlaadun reaaliaikaisesti

25.2.2021

Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä on onnistunut kehittämään nanoteknologiaan perustuvan laitteen, joka mittaa veden metallipitoisuuden. Muista tutkimusmenetelmistä poiketen tulos saadaan heti. Fokuksena on ympäristöriskien valvonta erityisesti vesistöistä, joihin teollisuuden jätevesiä lasketaan.

3A Waterin 7 henkinen tiimi poseeraa kameralle rannalla

3AWaterin taustalla on melko perinteinen korkean teknologian start up -tarina. Yrityksen kehittämän tuotteen juuret ovat Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen eräässä tutkimushaarassa, jota tutkijoista koostunut ydintiimi lähti kaupallistamaan. Professori Vesa-Pekka Lehdon tutkimusryhmä on jo kymmenien vuosien ajan tutkinut mahdollisuuksia mitata veden metallipitoisuuksia helposti.

– Olemme onnistuneet kehittämään reppuun mahtuvan laitteen, jolla voidaan mitata metallipitoisuudet vedestä paikan päällä. Se on poikkeuksellisen nopeaa verrattuna nykyisin käytössä olevaan menetelmään, jossa otettu näyte postitetaan laboratorioon tutkittavaksi ja odotellaan sen jälkeen päivistä viikkoihin tulosta, toimitusjohtaja Tuomo Nissinen 3AWaterilta kuvailee.

3AWaterin laitteella tulos on heti nähtävissä ja esimerkiksi mahdollisiin ympäristöriskeihin voidaan varautua välittömästi. Tarkan ja nopean mittaamisen mahdollistaa nanoteknologia, jolla napataan metalli-ioneita vesinäytteistä.

– Alkuperäinen ajatus oli käyttää nanoteknologiaa vedenpuhdistukseen. Totesimme kuitenkin, että  kallista nanomateriaalia täytyisi valmistaa tonneja, jos innovaatiotamme käytetään siihen tarkoitukseen. Mietimme, mikä olisi sellainen sovellus, jossa pärjäisimme pienemmällä materiaalimäärällä. Vedenlaadun analyysiteknologioita ei ole juurikaan olemassa, joten päädyimme siihen, Nissinen summaa.

3AWater tähyää ulkomaille

Tällä hetkellä tuote ja alihankintaketjut alkavat olla valmiit. Yhtiö on siirtymässä perustuotekehityksestä analyysimenetelmän validointivaiheeseen, joka on hyvin tärkeä osa prosessia. Validoinnissa määritellään rajat, joiden puitteissa teknologia toimii luotettavasti. Nissinen kokee tärkeäksi, että asiakkaille pystytään tarjoamaan mittausdataa luotettavasti.

3A waterin laite lähikuvattunaTuote on tarkoitus kaupallistaa vuoden loppupuolella. Pelkät Suomen analysointimarkkinat eivät tule riittämään, vaan 3AWaterin on tähyttävä ulkomaille menestyäkseen. Maailman johtava kaivosyhtiö, Rio Tinto, on jo testannut 3AWaterin prototyyppiä ja tulokset ovat olleet lupaavia.

Koronavirus on aiheuttanut haasteita yhtiön maailmanvalloitukselle. Asiakkaiden hankinta on ollut vaikeaa, kun vierailut useimpiin yrityksiin on kielletty, ja lisäksi yliopiston sulkeminen hankaloitti tuotekehitystä Suomessa. 3AWater joutui pikavauhdilla siirtämään toiminnot yliopistolta omiin tiloihinsa.

Myös lisärahoituksen hankkiminen on ollut koronan takia vaikeaa. Ensimmäinen pääomasijoitus mahdollisti yhtiölle kasvuloikan ja tuotekehityksen viemisen eteenpäin. Nyt olisi ajankohtaista rakentaa sellainen rahoitus, jolla on mahdollista markkinoida tuotetta.

– Haemme sijoittajia uudelle rahoituskierrokselle, jotta voimme laajentaa toimintaamme entisestään, Nissinen vinkkaa mahdollisille sijoittajille.

Yritysmaailmassa pitää viedä asioita rohkeasti eteenpäin

Yliopistotaustainen, systemaattinen työote on auttanut 3AWateria tuotekehityksessä eteenpäin. Työtavassa on tosin Nissisen mukaan ollut myös omat haasteensa, jotta ei uppouduta tutkimuksiin turhan pitkäksi aikaa. Yritysmaailmassa pitäisi rohkeasti heittäytyä viemään asioita eteenpäin.

– Tietynlaista riskinsietokykyä täytyy olla, jos haluaa lähteä maailmalle. Kannattaa myös etsiä apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä selvittää reunaehdot ja mahdollisuudet, joita omaan hankkeeseen liittyy. Ne määrittävät hyvin pitkälti sen, mitä voi ja kannattaa tehdä. Niin ei tule turhaan hukattua aikaa tai pyrittyä johonkin, joka ei ole käytännön syistä mahdollista.

3AWaterin verkkosivut


Yhteistyö BusinessKuopion kanssa

3AWater sai BusinessKuopiolta apua muun muassa eri rahoitusinstrumenttien hahmottamiseen yrityksen perustamisvaiheessa. Yhtiön toimitusjohtaja Tuomo Nissinen kuvailee, että Kuopion alueella on myös paljon mielenkiintoista liikehdintää vesialan yhteistyöverkoston syntymiseksi. Hän toivoo, että suunnitelmat myös konkretisoituvat toimiviksi ympäristöiksi.

Valtio on solminut Kuopion kanssa terveys- ja hyvinvointiteknologian sekä vesiosaamisen innovaatiotoimintaa vahvistavat ekosysteemisopimukset 9.2.2021.

Kuopion vesiklusterin vahvuus on sen laaja-alainen osaaminen. Klusteri koostuu kuudesta eri organisaatiosta, jotka ovat omalla osa-alueellaan Suomen kärkinimiä. Savonian koordinoima Kuopio Water Cluster valjastaa tätä vesiosaamista yritysten tuotekehityksen tueksi, ja on koko Suomen tasolla ainutlaatuinen. kuopiowatercluster.com

Teksti: Minna Akiola

Tilaa uutiskirje