Business Kuopio

 

Helposti ja kustannustehokkaasti kansainvälisille markkinoille

9.9.2020

Yritysten kansainvälistymistä tukevia vienninedistämis- ja verkostoitumismatkoja on järjestetty Kuopio Goes -konseptilla jo kolmen vuoden ajan. Invest and Grow in Kuopio Region (INGROW) -hankkeen kanssa yhteistyössä toteutetut Kuopio Goes -matkat ovat vieneet yrityksiä maailmalle lupaavin tuloksin. Seuraavaksi suuntana ovat Venäjä, Japani ja Intia.

St Petersburg's bridges

Kuopio Goes -konsepti sitoo kaupungin toimijat saman kattokonseptin alle suunnitelmallisemman, paremman huomioarvon sekä kustannustehokkaamman toiminnan tavoittamiseksi. Konseptin lähtökohtana kohdemaan valinnassa voivat olla strateginen yhteneväisyys, kohdealueen kiinnostavuus tai toimialakohtainen lähtökohta. Seuraavat suunnitellut matkakohteet INGROW-hankkeen kanssa vuosille 2021–2022 ovat Venäjä ja Japani.

– Lisäksi olemme kiinnostuneita Intian markkinoista. Koemme, että meillä on todella suuret mahdollisuudet sinne monellakin toimialalla nyt, kun maa on keskellä valtiollista yksityistämisbuumia, sanoo Kuopion kaupungin yritysasiamies Mika Raatikainen.
Vallitsevan tilanteen vuoksi kontakteja saatetaan joutua hoitamaan suunniteltua enemmän etäyhteyksin.

– Esimerkiksi syyskuun toimenpiteeksi suunniteltu yhteisosallistuminen HIMSSiin toteutuukin matkan sijaan nyt etätapahtumana. Meillä on siellä Kuopio Health -vetoisesti järjestetty yhteisosasto. Vastaavasti startupien ja sijoittajien verkottumistapahtuma Slush siirtynee tapahtumana vuoteen 2021 ja organisoituu tänä syksynä Node by Slush -yhteisöpohjaisena verkkopalveluna, Raatikainen sanoo.

Ovet auki kansainvälisille markkinoille

Kuopio Goes -matkojen myötä yrityksille on tarjoutunut tilaisuus tutustua ja jakaa tietoa omista palveluistaan kansainvälisille osaajille sekä hoitaa omia jo olemassa olevia liikesuhteita.

– Osallistuimme Lontoon Future Healthcare B2B -tapahtumaan maaliskuussa 2019. Sen aikana meillä oli useita järjestettyjä tapaamisia terveysteknologia-alan kansainvälisten osaajien kanssa. Lähes viikon mittaisen matkan aikana meille tarjoutui tilaisuuksia vahvistaa suhteita myös omiin jo olemassa oleviin verkostoihin, sanoo Kansallisen neurokeskuksen ohjelmapäällikkö Merja Jaronen.

Myös vapaata aikaa sisältäneet matkat ovat mahdollistaneet sen, että delegaation jäsenillä on ollut tilaisuus tutustua syvemmin myös oman maakuntansa toimijoihin.

– Matkat ovat olleet tuottavia paitsi kohde- niin myös lähtöalueen suuntaan. Oli hienoa päästä vahvistamaan matkan aikana Kuopion alueen verkostoja, mihin tavallisena työarkena jää aivan liian vähän aikaa, Jaronen sanoo.

VR- ja AR-ratkaisuja kehittävän 3D-Talon avainasiakaspäällikkö Tuomas Hirvonen pääsi tutustumaan puolestaan norjalaiseen elämään kala- ja offshore-teollisuuden ympärillä. Lokakuussa 2019 toteutuneen matkan kohteena oli Kuopion ystävyyskaupunki Bodø, joilla on paljon yhteistä muun muassa kaupunkisuunnittelun saralla.

– Lähdimme Norjaan keskustelemaan kaupunkisuunnitteluun liittyvistä 3D-ratkaisuista. Bodø:ssä on käynnissä paljon isoja hankkeita, mihin meidän osaamisestamme voisi olla hyötyä, Hirvonen sanoo. Matkan aikana luotiin pohja alkavalle yhteistyölle. Bodølaisten kanssa on sittemmin käyty keskusteluja ja järjestetty yhteisiä testitilanteita design space -ohjelmiston tiimoilta.

– Uusia asiakassuhteita luodessa kannattaa olla kärsivällinen, sillä yhteistyön alkaminen vie aikaa. Ensimmäinen vierailu on pitkälti verkoston luomista ja kulttuuriin tutustumista. Hitaan alun jälkeen voi hyvinkin syntyä tuottava kumppanuussuhde.

Tehokasta taustatyötä ja ikimuistoisia elämyksiä

Kuopio Goes -matkoihin kuuluu usein myös käynti matkan teeman mukaisilla messuilla. Yritysryppään yhteinen ständi on kustannustehokas ratkaisu niin ajallisesti kuin taloudellisestikin. Tutkimus ja tuotekehityspalvelua myyvä Medfiles-konserni on ollut Kuopio Goes -matkoilla jo kahdesti.

Health comes from Finland booth at Nordic Life Science Days

– Matkoista jäi hyvä fiilis. Kuopion yhteisständi säästi meiltä paljon vaivaa ja resursseja. Syyskuussa 2019 järjestetystä Malmön Nordic Life Science -tapahtumasta syntyi hedelmällisiä kontakteja, Business Development Manager Eero Strandman sanoo.

Strandmanille on jäänyt mieleen onnistuneesti järjestetty tilaisuus verkostoitua kansainvälisten toimijoiden kanssa.

– Kohtasimme päivän aikana useita yrityksiä, mikä on ehdottomasti paras tapa kertoa osaamisestamme. Saimme uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita 5-10 maasta, Strandman sanoo.

Kaikki matkalle osallistuneet painottavat omatoimisen taustatyön merkitystä ennen kohdemaahan saapumista.

– Kun vierailevalla yrityksellä on tiedossa tapaamisen toisen osapuolen taustat ja intressit, on helpompaa kylvää lyhyessä ajassa tulevan yhteistyön siemen, Jaronen muotoilee.

Strandman ja Hirvonen ovat Jarosen kanssa samaa mieltä.

– Samoin messuille mennessä kannattaa selvittää, millaisia yrityksiä kohteessa on ja minkä tyyppisiä ihmisiä siellä tullaan tapaamaan. Siten on mahdollista kohdentaa myyntityötä oikein ja matkasta saatu hyöty on kaikista suurin, Strandman jatkaa.

Osallistuneet pitävät lisäksi tärkeänä matkanjärjestäjien varhaista ja aktiivista tiedotustoimintaa sekä matkalle osallistuvien mielenkiinnonkohteiden huomioimista messu- ja yritysvierailujen ulkopuolisissa aktiviteeteissa. Onnistunut elämys jättää osallistujaan positiivisen jäljen pitkäksi aikaa ja kutsuu mukaan uudelleen.

Invest in Kuopio

Teksti: Maiju Korhonen


Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutetut matkat tuovat lisäarvoa myös osallistuville yrityksille. Kuopio Goes -matkoja on ollut toteuttamassa: BusinessKuopio ja Invest & Grow in Kuopio Region -hanke, Savonia-ammattikorkeakoulun Fast Track -hanke, Kuopion alueen kauppakamari, Business Finland, Team Finland, UEF, Pohjois-Savon ELY, Kuopion kaupunki, Kasve, Kuopio Health, Pohjois-Savon liitto, Talentree, BGTM-taustamarkkinat, Finnish Embassy in London (UK partner).


Artikkeli on osa Invest and Grow in Kuopio Region (INGROW) -hankkeen viestintää. Hanketta toteuttaa Kuopion kaupungin Yrityspalvelu (1.1.2018–30.9.2020). Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

Tilaa uutiskirje